Business Centre Club o Narodowej Radzie Rozwoju

MAT
opublikowano: 19-10-2015, 14:03

Pierwsze posiedzenie Rady powołanej przez prezydenta Andrzeja Dudę dotyczyła bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. BCC ocenia jej przebieg.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

O powołaniu Narodowej Rady Rozwoju pisaliśmy przed kilkoma dniami.

„Te nazwiska gwarantują pluralizm i nową jakość debaty publicznej o naszym zdrowiu. Ich zadaniem będzie przygotowywanie opinii, ekspertyz, a także założeń merytorycznych do prezydenckich ustaw dotyczących ochrony zdrowia. Przebieg piątkowej debaty potwierdził, że o zdrowiu Polaków można dyskutować ponad podziałami bez politycznych uprzedzeń i awantur. Dyskutowano, jak naprawić system ochrony zdrowia by w pełni zagwarantować obywatelom konstytucyjne prawo dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych” – komentuje BCC.

Jednak zdaniem ekspertów z tej organizacji, problemy, którymi będzie zajmować się Narodowa Rada Rozwoju są również w zainteresowaniu przedsiębiorców.

BCC już wielokrotnie wskazywało na potrzebę wypracowania ponadpartyjnej polityki zdrowotnej państwa, której  efektem byłoby uzyskanie narodowego konsensu w sprawie długofalowej wizji i strategii dla ochrony zdrowia w Polsce.

Według Klubu, w kontekście obrad Narodowej Rady Rozwoju, za najpilniejsze do podjęcia w pracach sekcji ochrony zdrowia uznać należy następujące problemy:

         1. Reforma systemu usług farmaceutycznych, opieki farmaceutycznej, zmiana sposobu postrzegania przez państwo problemów polskiej farmacji, rynku aptecznego i hurtowego, bezpieczeństwa lekowego oraz zabezpieczenia stałej dostępności pacjentom do leków ratujących życie.


         2. Określenie strategicznych celów zapewniających stabilne warunki dalszego rozwoju polskiego przemysłu farmaceutycznego.

Potrzebna jest odpowiednia długofalowa polityka państwa, która zachęci krajowy przemysł farmaceutyczny do inwestycji, tak by mógł konkurować z podmiotami zagranicznymi. Wyzwaniem dla przemysłu farmaceutycznego w Polsce jest produkcja leków onkologicznych i biotechnologicznych. Z tych też względów, branża potrzebuje rządowej strategii rozwoju, jako znaczącej części polityki lekowej państwa.


       3. Strategia działania państwa w starzejącym się społeczeństwie. „Srebrna gospodarka” i miejsce w niej sektora ochrony zdrowia.

Starzenie się społeczeństwa stanowi potężne wyzwanie dla systemów emerytalnych, opieki zdrowotnej i socjalnej oraz finansów publicznych. Stwarza również możliwości tworzenia nowych miejsc pracy, a także dostosowanie systemu opieki zdrowotnej do potrzeb zmieniającej się demografii społecznej.


       4. „Policy paper” dla ochrony zdrowia na lata 2014 – 2020.

Strategia wykorzystania funduszy unijnych z polityki spójności 2014-2020 na sektor ochrony zdrowia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju profilaktyki zdrowotnej, diagnostyki i medycyny naprawczej ukierunkowane na główne problemy epidemiologiczne w Polsce.


Reasumując, eksperci z BCC uważają, że działania podejmowane w ramach Narodowej Rady Rozwoju powinny stanowić istotne wsparcie w realizacji ustawy o zdrowiu publicznym oraz Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Powinny wzajemnie się uzupełniać z pracami Rady do spraw Zdrowia  Publicznego, której to powołanie zależne jest od wejścia  w życie tej ustawy. Oczekujemy zatem podpisania  przez Prezydenta  RP ustawy o zdrowiu publicznym. Gdyby nie została podpisana i nie weszła w życie z dniem  1 stycznia 2016 roku byłoby to wielką stratą dla systemu ochrony zdrowia i pozostawało w sprzeczności z wieloma głosami dotyczącymi profilaktyki zdrowotnej zaprezentowanymi na posiedzeniu NRR.

Źródło: BCC

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MAT

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.