BioInMed: bez stałej współpracy z branżą nie będzie efektów Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego

MS/BioInMed
opublikowano: 28-06-2022, 16:02

Po raz pierwszy w historii Polski powstał rządowy dokument, który jest strategią zmierzającą do wpisania naszego kraju na stałe do globalnego krwiobiegu innowacji medycznych. Aby plan przełożył się na realne efekty – konieczny jest jednak stały dialog z branżą - tak powstanie Rządowego Planu komentuje BioInMed.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Polska stawia na sektor biomedyczny, właśnie zatwierdzono Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031
FOT. iStock

21 czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu „Rządowy Plan Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022–2031”, przedłożoną przez ministra zdrowia.

Celem planu jest rozwój sektora biomedycznego w Polsce oraz osiągnięcie pozycji lidera sektora biomedycznego w Europie Środkowo-Wschodniej. Pandemia COVID-19 potwierdziła potrzebę posiadania silnego sektora biomedycznego, który będzie wspierał innowacje, wykrywanie, analizowanie i monitorowanie potencjalnych zagrożeń epidemiologicznych.

Plan rozwoju sektora biomedycznego to przełomowy moment dla branży

Powstanie Planu skomentował Polski Związek Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed, podkreślając, że to przełomowy moment dla polskiego sektora biomedycznego, w tym w szczególności dla branży biotechnologii medycznej.

“To pierwszy taki dokument. Dzięki Rządowemu Planowi Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031 możliwe będzie wsparcie innowacyjnych projektów biotechnologii medycznej, które odpowiedzą na niezaspokojone potrzeby zdrowotne pacjentów na całym świecie – w tym również Polaków. Jednak aby implementacja planu przełożyła się na realne efekty, konieczny jest stały dialog z branżą” - podkreślono.

Marta Winiarska, prezes zarządu Polskiego Związku Innowacyjnych Firm Biotechnologii Medycznej BioInMed, przypomniała, że „pandemia COVID-19 zweryfikowała dotychczasowe procesy i wyraźnie potwierdziła potrzebę rozwoju i zbudowania silnego sektora technologii medycznych w Polsce“.

“Cieszy docenienie tej dziedziny i wskazania jej jako ważnego elementu umacniania międzynarodowej pozycji państwa” – podkreśliła.

BioInMed docenia nowe ścieżki finansowania badań

Jak wskazuje BioInMed, zapewnienie dodatkowego stabilnego finansowania projektów badawczo-rozwojowych na podstawie Planu, przy jednoczesnej koordynacji działań, uzupełnia istotnie ekosystem grantowy i możliwości finansowania projektów badawczo-rozwojowych w zakresie biotechnologii medycznej.

Dotychczas projekty, w tym prace nad nowymi terapiami czy metodami diagnostycznymi, finansowane były w dużej mierze ze środków unijnych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Stworzenie dedykowanej agendy rządowej – czyli Agencji Badań Medycznych (ABM), mianowanie jej prezesa pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw rozwoju sektora biotechnologii i wreszcie opracowanie rządowego planu rozwoju sektora i zaplanowanie pierwszych konkursów dedykowanych „dużym innowacjom” pokazuje, że polski rząd docenił wagę biotechnologii medycznej jako branży budującej konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej, niezbędnej dla wyrwania się z pułapki średniego dochodu - podsumowuje BioInMed.

Rozwój biotechnologii medycznej pomoże zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów

Przyjęta ustawa wskazuje, że „duże” innowacje – nowe terapie, nowe metody diagnostyczne, które pozwalają skuteczniej walczyć o życie i zdrowie pacjentów, realizowane są w ramach sektora biotechnologii medycznej.

Rozwój w tym obszarze może długoterminowo poprawić bezpieczeństwo zdrowotne kraju i przyczynić się do zwiększenia dostępności innowacyjnych terapii. Jest to zdaniem Związku znacząca szansa na umacnianie potencjału naukowego i gospodarczego Polski w kolejnych dziesięcioleciach.

„Cieszymy się, że w Planie zostały uwzględnione nasze uwagi, dotyczące włączenia szerokiego spektrum kompetencji polskich firm biotechnologii medycznej, w tym w zakresie leków małocząsteczkowych, leków biologicznych oraz produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP). To pozwoli dywersyfikować portfolio projektów i zwiększyć szansę powodzenia projektów B+R w skali sektora” – tłumaczy Winiarska.

Polska ma potencjał naukowy i badawczy

Prawdziwy rozwój i budowanie pozycji międzynarodowej kraju realizowane jest poprzez stymulowanie i stwarzanie warunków do wzmacniania najbardziej innowacyjnych i perspektywicznych obszarów gospodarki, a takim jest bez wątpienia sektor polskiej biotechnologii medycznej.

Dzięki zdobytym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat doświadczeniom polskich firm i zaangażowaniu ABM, mamy realną szansę być świadkami powstania pierwszego polskiego oryginalnego leku.

To wymaga długofalowych i stabilnych inwestycji w „duże” innowacje. Poprzestanie na znanych technologiach i odtwórcze podejście do leków i technologii medycznych, oznaczałby regres Polski i utratę dotychczasowych osiągnięć.

Potencjał naukowy, innowacyjność badaczy i odwaga firm polskiego sektora biotechnologii medycznej to dziś kapitał, który w kolejnych latach będzie bezcenny dla wzmocnienia pozycji Polski na świecie i jej gospodarczego wzrostu, a zarazem nowa nadzieja dla wielu chorych, którzy czekają na nowe, skuteczne leki, pozwalające im walczyć o zdrowie - podkreśla BioInMed.

Na co stawia Plan rozwoju sektora biomedycznego?

Głównymi celami planu są:

  • poprawa bezpieczeństwa lekowego w Polsce
  • zwiększenie dostępności innowacyjnych terapii dla pacjentów
  • poprawa stanu zdrowia pacjentów
  • optymalizacja systemu ochrony zdrowia
  • rozwój potencjału naukowego i gospodarczego kraju.

Plan skupia się na potrzebach sektora ochrony zdrowia, a jego realizacja koncentruje się na poszukiwaniu rozwiązań o największym potencjale komercjalizacyjnym i mającym realny wpływ na poprawę zdrowia pacjentów.

Najważniejsze kierunki rozwoju sektora biomedycznego to m.in.:

  • medycyna celowana/personalizowana
  • leki biologiczne oraz innowacyjne rozwiązania w obszarze leków generycznych
  • medycyna translacyjna
  • badania kliniczne i rozwiązania wspierające efektywność leczenia
  • narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne i wspomagające leczenie oraz rehabilitację.

Plan będzie realizowany przez Agencję Badań Medycznych.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Eksperci o innowacyjności branży farmaceutycznej i bezpieczeństwie lekowym Polski

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.