Biogen ogłasza plany rozpoczęcia globalnego badania klinicznego IV fazy RESPOND

Materiały prasowe
opublikowano: 08-10-2020, 11:13

Biogen przedstawia plany rozpoczęcia badania IV fazy, oceniającego skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku nusinersen u pacjentów uprzednio leczonych lekiem onasemnogen abeparwowek.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
  • W długoterminowym badaniu obserwacyjnym leku onasemnogen abeparwowek oraz w doświadczeniach rzeczywistych zaobserwowano, że niektórzy pacjenci poddani uprzednio terapii genowej, kontynuują leczenie lekiem nusinersen.
  • Badanie RESPOND ma na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leku nusinersen  u pacjentów z suboptymalną odpowiedzią na leczenie lekiem onasemnogen abeparwowek.
  • Biogen kontynuuje badania nad rdzeniowym zanikiem mięśni, aby odpowiedzieć na niezaspokojone potrzeby pacjentów oraz zwiększyć ilość danych ułatwiających podejmowanie decyzji w sprawie leczenia.
iStock

W dniu 21 lipca 2020 Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB) ogłosił plany rozpoczęcia globalnego badania klinicznego IV fazy RESPOND mającego na celu zbadanie korzyści klinicznych i ocenę bezpieczeństwa leku nusinersen u niemowląt i dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) z niezaspokojonymi potrzebami klinicznymi po zastosowaniu terapii genowej lekiem onasemnogen abeparwowek. 

„Jako klinicyści nieustannie dążymy do osiągnięcia lepszych wyników leczenia niemowląt i dzieci, ale u niektórych pacjentów poddanych terapii genowej zaobserwowano niezaspokojoną potrzebę dodatkowych korzyści terapeutycznych. Istnieją przekonujące argumenty kliniczne za tym, że leczenie nusinersenem tych pacjentów może zwiększyć skuteczność leczenia SMA. Oczekujemy, że badanie RESPOND dostarczy cennych danych, które pomogą w podejmowaniu decyzji terapeutycznych dotyczących naszych najmłodszych pacjentów z SMA” – poinformowała Crystal Proud, M.D., neurolog dziecięca specjalizująca się w chorobach nerwowo-mięśniowych ze Szpitala Dziecięcego The King’s Daughters w Wirginii, członkini komitetu sterującego badaniem RESPOND.

Osoby z SMA nie wytwarzają wystarczająco dużej ilości białka SMN (survival motor neuron). Białko SMN jest niezbędne do przeżycia neuronów ruchowych, które umożliwiają siedzenie, chodzenie i między innymi odpowiadają za podstawowe funkcje życiowe, w tym oddychanie i połykanie. Badanie RESPOND ma na celu sprawdzenie, czy potwierdzona skuteczność leku nusinersen, polegająca na umożliwieniu trwałej produkcji białka SMN, może przynieść korzyści także pacjentom uprzednio poddanym terapii genowej. 

„Dostępne dane wykazują, że niektórzy pacjenci uczestniczący w długoterminowym badaniu leku onasemnogen abeparwowek rozpoczęli później terapię nusinersenem. Wierzymy, że u pewnych pacjentów wspomniana terapia genowa jest niewystarczająca do leczenia neuronów ruchowych, dlatego też planujemy rozpoczęcie badania, żeby dogłębnie zrozumieć, jak i w jakim zakresie lek nusinersen może potencjalnie poprawiać wyniki terapii – powiedziała Maha Radhakrishnan, M.D., dyrektor medyczny Biogen.

"Efekty działania leku nusinersen od czasu wprowadzenia go na rynek są bardzo widoczne i korzystne dla pacjentów w porównaniu z naturalnym przebiegiem choroby – 100 procent niemowląt przedobjawowych objętych badaniem NURTURE wciąż żyje po prawie pięciu latach przyjmowania leku nusinersen. Na całym świecie leczeniem objętych jest ponad 10 000 pacjentów z SMA” - dodał.

 W długoterminowym badaniu leku onasemnogen abeparwowek zaobserwowano, że do tej pory 4 na 10 pacjentów było później leczonych lekiem nusinersen1. Zgodnie z projektem, RESPOND ma być dwuletnim badaniem otwartym, mającym na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa leku nusinersen u pacjentów z SMA uprzednio leczonych lekiem onasemnogen abeparwowek . Ma ono dostarczyć szerszych informacji pomocnych w podejmowaniu decyzji terapeutycznych. Skuteczność zostanie oceniona na podstawie zmiany od wartości wyjściowych oceny funkcji motorycznych, dodatkowych obserwacji klinicznych (np. połykanie) oraz poziomu obciążenia dla opiekunów. Eksploracyjnym punktem końcowym badania będzie stężenie neurofilamentów, które zostanie ocenione jako biomarker biologicznej aktywności choroby. Podstawowa badana grupa ma obejmować 40 niemowląt w wieku 9 miesięcy lub młodszych (w momencie podania pierwszej dawki leku nusinersen), które mają dwie kopie genu SMN2 (tzn. u których prawdopodobne rozwinie się SMA typu 1), a które przed ukończeniem 6. miesiąca życia otrzymały lek onasemnogen abeparwowek. Druga badana grupa będzie obejmować 20 dzieci i pozwoli na zebranie danych od pacjentów w szerszym przedziale wiekowym (do 3 lat w momencie podania pierwszej dawki leku nusinersen). Po włączeniu do badania uczestnicy przez dwa lata będą otrzymywać lek nusinersen w dawce 12 mg, zgodnie  z dopuszczonym schematem leczenia: cztery dawki wysycające, a następnie dawkę podtrzymującą co cztery miesiące.

Spółka planuje przedłożyć protokół badania organom regulacyjnym w najbliższych miesiącach i zamierza przeprowadzić rekrutację pierwszych pacjentów kwalifikujących się do badania RESPOND w pierwszym kwartale 2021 roku. Przewiduje się, że do badania RESPOND zostanie włączonych 60. dzieci w wieku do 3 lat, u których, według lekarza prowadzącego może nastąpić dodatkowa poprawa kliniczna po uprzednim otrzymywaniu leku onasemnogen abeparwowek . Lekarze będą oceniać stan dzieci pod kątem włączenia do badania z wykorzystaniem kryteriów obejmujących jedno lub więcej z następujących: suboptymalne funkcje motoryczne (np. wynik poniżej 50 punktów na skali CHOP INTEND [Children’s Hospital of Philadelpha Infant Test of Neuromuscular Disorders]); potrzeba wsparcia oddechowego; dysfagia lub trudności przyjmowania pokarmów, bądź inne czynniki, o których główny badacz zadecyduje, że są istotne. 

Informacje o leku nusinersen

Nusinersen jest pierwszym zarejestrowanym lekiem do stosowania u niemowląt, dzieci i osób dorosłych z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA), który został dopuszczony do obrotu w ponad 50 krajach. Nusinersenem leczonych jest ponad 10 000 osób (dane z 31 marca 2020). To lek na SMA zapewniający pozytywne i korzystne dla pacjentów rezultaty w codziennej praktyce klinicznej oraz wykazujący skuteczność potwierdzoną dowodami klinicznymi o znaczącej wiarygodności. Dowody te zebrano u pacjentów ze zróżnicowanych populacji.

SMA jest rzadką genetyczną chorobą nerwowo-mięśniową, charakteryzującą się utratą neuronów ruchowych w rdzeniu kręgowym oraz w dolnym obszarze pnia mózgu, co prowadzi do nasilonej, postępującej atrofii mięśni oraz osłabienia. Choroba jest diagnozowana u około jednego na 10 000 żywo urodzonych niemowląt i dotyka osób w każdym wieku. Jest to najczęstsza przyczyna genetyczna śmiertelności niemowląt.

Nusinersen – lek zarejestrowany na SMA; to oligonukleotyd antysensowy (ASO) opracowany technologią będącej własnością Ionis Pharmaceuticals. Ma na celu zwalczanie pierwotnej przyczyny SMA poprzez zwiększenie ilości pełnowymiarowego białka SMN niezbędnego do przeżycia neuronów ruchowych. Podaje się go do płynu mózgowo-rdzeniowego (podanie dokanałowe), w którym znajduje się rdzeń kręgowy i neurony ruchowe. Ta droga podania leku ma na celu zapewnienie dotarcia leczenia w miejsce, w którym zaczyna się choroba. 

Uzyskano wiele danych klinicznych dotyczących leczenia SMA nusinersenem, wskazujących na korzystny stosunek korzyści do ryzyka stosowanej terapii. Dane zebrano z populacji wynoszącej 300 pacjentów z rozpoznaniem SMA. Lek nusinersen był oceniany w dwóch randomizowanych badaniach klinicznych z podwójną ślepą próbą, kontrolowanych grupą pozorowaną, obejmującą pacjentów,  u których pierwsze objawy SMA wystąpiły w wieku niemowlęcym i późniejszym (odpowiednio badania ENDEAR i CHERISH). Wyniki wspomnianych badań poparto wynikami otwartych badań obejmujących przedobjawowe niemowlęta (NURTURE), pacjentów o późniejszym początku SMA (CS2/CS12) oraz badania rozszerzonego obejmującego osoby, które wcześniej brały udział w programie badań klinicznych (SHINE). Do najczęściej obserwowanych zdarzeń niepożądanych należały infekcje dróg oddechowych, gorączka, zaparcia, ból głowy, wymioty i ból pleców. Po wprowadzeniu leku na rynek u pacjentów obserwowano nadwrażliwość, zapalenie opon mózgowych oraz wodogłowie. Po podaniu niektórych oligonukleotydów antysensownych zauważono również nefrotoksyczność oraz zaburzenia krzepliwości krwi, w tym ostre i ciężkie obniżenie liczby płytek krwi. Testy laboratoryjne pozwalają na monitorowanie rozwoju tych objawów klinicznych.

Firma Biogen uzyskała globalną licencję na rozwijanie, wytwarzanie i wprowadzanie na rynek leku nusinersen od firmy Ionis Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: IONS) będącej liderem na rynku terapii antysensownych. Obie firmy, Biogen oraz Ionis, przeprowadziły innowacyjny program rozwojowy, dzięki któremu lek nusinersen w ciągu pięciu lat przeszedł drogę od etapu podania pierwszej dawki pacjentowi  do uzyskania pierwszego pozwolenia na wprowadzenie do obrotu.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Materiały prasowe

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.