„Biała księga PBL”: szanse dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową

oprac. kl
opublikowano: 05-05-2017, 11:20

Z raportu „Biała księga PBL”wynika, że średni odsetek 5-letnich przeżyć polskich pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową jest niższy o ponad 18 proc. niż średnia w Europie. Pacjenci mają ograniczoną dostępność do nowoczesneo leczenia i diagnostyki, a w kraju brakuje hematologów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Brak leczenia pozbawia polskich pacjentów szans na przeżycie. Świadczą o tym statystyki – w Polsce średni odsetek 5-letnich przeżyć pacjentów z PBL wynosi jedynie 53%, jest to jeden.

Jeszcze 4 lata temu chorzy na agresywną postać przewlekłej białaczki limfocytowej, nie mieli szans na leczenie.  Ogromną szansą dla nich są drobnocząsteczkowe terapie celowane, przeciwciała monoklonalne, które niestety wciąż nie są dostępne dla polskich pacjentów. 

Polska jest jedynym krajem środkowo-wschodniego regionu Europy, w którym brakuje refundacji innowacyjnych terapii dla chorych z tą agresywną odmianą PBL. Mimo podejmowanych starań, dotychczas żadna z 3 terapii: ibrutynib, obinutuzumab czy ofatumumab nie została sfinansowana ze środków publicznych. 

 

przewiń, aby zobaczyć całą tabelę

Fakty

 • Przewlekła białaczka limfocytowa jest jednym z najczęściej rozpoznawanych rodzajów białaczki u dorosłych – stanowi 25-30% wszystkich zachorowań tego typu.
 • W Polsce choruje na nią blisko 17 tys. pacjentów, 2 razy częściej mężczyźni, głównie osoby starsze, powyżej 65 r.ż.
 • 30% chorych w chwili rozpoznania nie odczuwa żadnych objawów, stąd PBL najczęściej diagnozowana jest przypadkowo, na podstawie nieprawidłowości w obrazie krwi.
 • PBL to nowotwór krwi bardzo zróżnicowany. Średnie przeżycie chorego na przewlekłą białaczkę limfocytową szacowane jest na blisko 7 lat. Natomiast u chorych z agresywną postacią białaczki – delecją 17p lub mutacją genu TP 53, gdzie nowotwór krwi jest oporny na leczenie i mimo podjętej terapii rozwija się tak, jakby był nieleczony, waha się w granicach 3-4 lat.

 

Fakty

 • Przewlekła białaczka limfocytowa jest jednym z najczęściej rozpoznawanych rodzajów białaczki u dorosłych – stanowi 25-30% wszystkich zachorowań tego typu.
 • W Polsce choruje na nią blisko 17 tys. pacjentów, 2 razy częściej mężczyźni, głównie osoby starsze, powyżej 65 r.ż.
 • 30% chorych w chwili rozpoznania nie odczuwa żadnych objawów, stąd PBL najczęściej diagnozowana jest przypadkowo, na podstawie nieprawidłowości w obrazie krwi.
 • PBL to nowotwór krwi bardzo zróżnicowany. Średnie przeżycie chorego na przewlekłą białaczkę limfocytową szacowane jest na blisko 7 lat. Natomiast u chorych z agresywną postacią białaczki – delecją 17p lub mutacją genu TP 53, gdzie nowotwór krwi jest oporny na leczenie i mimo podjętej terapii rozwija się tak, jakby był nieleczony, waha się w granicach 3-4 lat.

 

 

Autorzy raportu podkreślają, że największym wyzwaniem terapeutycznym jest leczenie chorych z agresywną postacią PBL – z delecją krótkiego ramienia chromosomu 17p, z którą zmaga się 7% pacjentów. W zatrzymaniu nowotworu kluczowe jest natychmiastowe wdrożenie skutecznych terapii, biorąc pod uwagę oporność na leczenie i krótkie remisje choroby. 

Za mało specjalistów

Autorzy raportu podkreślają, że w liczna hematologów w Polsce jest niewystarczająca - na 100 000 tys. mieszkańców przypada 1,3 tys. hematologów. To jeden z najgorszych wskaźników na tle krajów UE. To sprawia, że pacjenci czekają w długich kolejkach i muszą czekać na odległe terminy konsultacji hematologicznych.

Dużym problemem jest także ograniczony dostęp do badań  cytogenetycznych, niezbędnych dla właściwego doboru efektywnej terapii. Jak wynika z raportu odsetek pacjentów, u których wykonuje się badania cytogenetyczne w kierunku m.in. delecji 17p wynosi około 18% w momencie rozpoznania choroby i około 20 proc. w momencie rozpoczynania kolejnych linii leczenia. 

Najważniejsze wnioski 

W obliczu szybko starzejącego się społeczeństwa oraz z uwagi na fakt, że przewlekła białaczka limfocytowa najczęściej występuje u osób starszych, należy spodziewać się, że choroba będzie coraz bardziej istotnym problemem zdrowotnym w Polsce. Stąd tak ważnym jest, by w nabliższym czasie standardy opieki i leczenia chorych na PBL uległy poprawie. Najpilniejsze, pożądane zmiany, na które zwracają uwagę autorzy raportu to:

 • poprawa dostępności do innowacyjnych terapii, będących standardem w leczeniu PB,
 • zwiększenie dostępności do lekarzy hematologów, poprzez finansowanie nowych jednostek leczniczych (oddziałów, poradni, ambulatoriów),
 • szerszy dostęp do badań cytogenetycznych – niezbędnych dla właściwego doboru efektywnej terapii,
 • poprawa komunikacji pomiędzy hematologami a lekarzami POZ, która usprawni i ułatwi opiekę nad pacjentami z PBL.

 

 

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: oprac. kl

Puls Medycyny
Onkologia / „Biała księga PBL”: szanse dla pacjentów z przewlekłą białaczką limfocytową
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.