Bezpłatne badania zapewnia świadczeniodawca

Sławomir Molęda
opublikowano: 07-09-2011, 00:00

„Przez 10 lat pracowałam w NZOZ-ie, a teraz mam gabinet prywatny. Czy moje skierowania nadal są bezpłatne? Skierowałam męża na badania i musiał płacić. A przecież mogę wydawać recepty. Poza tym mój mąż pracuje w publicznej służbie zdrowia, jest ubezpieczony i badania powinien mieć za darmo” – zastanawia się czytelniczka.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Istotnie, ubezpieczonym pacjentom badania diagnostyczne przysługują za darmo. Ale jest jeden warunek: skierowanie na badania musi być wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Jeżeli badania zostaną wykonane na podstawie skierowania lekarza przyjmującego prywatnie, to pacjent musi za nie zapłacić.

Decyduje kontrakt z NFZ

Lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego jest lekarz, który zawarł kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych. Również lekarz, który udziela tych świadczeń w podmiocie posiadającym kontrakt z funduszem, jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. Czytelniczka była lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego dopóki pracowała w NZOZ-ie posiadającym taki kontrakt. Przestała nim być, gdy założyła gabinet prywatny. By odzyskać status lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, czytelniczka musiałaby zawrzeć kontrakt z funduszem lub zatrudnić się w podmiocie posiadającym taki kontrakt.

Obowiązek zapewnienia dostępu do bezpłatnych badań diagnostycznych spoczywa na świadczeniodawcy w ramach kontraktu zawartego z funduszem. Koszty badań wliczane są do wynagrodzenia kontraktowego. Świadczeniodawca może zapewnić te badania we własnym zakresie lub zlecić ich wykonanie na swój koszt, zawierając odpowiednie umowy z podwykonawcami. W tym drugim przypadku wystawia pacjentom skierowania na badania u swoich podwykonawców. Na marginesie warto zauważyć, że pacjentom nie przysługuje prawo wyboru podmiotu wykonującego badania. Jeżeli więc chcą skorzystać z badań bezpłatnych, to powinni udać się do podmiotu wskazanego w skierowaniu.

Kompleksowe leczenie

Fundusz nie zawiera oddzielnych kontraktów na badania diagnostyczne, poza ambulatoryjnymi świadczeniami diagnostycznymi kosztochłonnymi (ASDK), które kontraktuje w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Należą do nich: angiografia, USG Doppler duplex, echokardiografia płodu, gastroskopia, kolonoskopia i inne, wymienione w części b załącznika nr 1 do zarządzenia nr 62/2009/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 2 listopada 2009 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Pozostałe badania powinny być wykonywane przez świadczeniodawców lub ich podwykonawców w ramach kontraktów zawieranych w poszczególnych rodzajach świadczeń. Każdy świadczeniodawca, zawierając kontrakt, zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, co w szczególności obejmuje wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej. Obowiązek zapewnienia dostępu do badań diagnostycznych spoczywa również na świadczeniodawcach podstawowej opieki zdrowotnej.

PODSTAWA PRAWNA

1) art. 5 pkt 14, art. 32, 34 ust. 2 i art. 55 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

2) § 8 ust. 1 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

To warto wiedzieć: Umowa na wystawianie recept

Umowy upoważniające do wystawiania recept na leki i wyroby refundowane zawierane są z lekarzami, którzy nie są lekarzami ubezpieczenia zdrowotnego. Zawarcie takiej umowy nie uprawnia do wystawiania skierowań na bezpłatne badania diagnostyczne. Przeciwnie: potwierdza, że lekarz nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, więc nie może wystawiać skierowań na badania bezpłatne.Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.