Będzie zmiana wynagrodzeń dla konsultantów w ochronie zdrowia. Kto zyska najwięcej?

EG/PAP, KM
opublikowano: 26-05-2023, 17:04
aktualizacja: 02-06-2023, 16:29

Ministerstwo Zdrowia chce zmienić wysokość wynagrodzeń konsultantów krajowych i wojewódzkich. Najwyższe wynagrodzenie przyznane zostało konsultantom w priorytetowych dziedzinach medycyny.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Fot. Adobe Stock

22 maja w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu opublikowano informację o projekcie nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich. 2 czerwca projekt ukazał się w Rządowym Centrum Legislacji - został przekazany do konsultacji, na które przeznaczono 10 dni. Nowe stawki wynagrodzeń konsultantów mają zacząć obowiązywać już od 1 lipca.

Wysokość wynagrodzenia konsultantów na przestrzeni 13 lat obowiązywania rozporządzenia nie była aktualizowana. W wyniku upływu czasu wartość wynagrodzenia, które otrzymują konsultanci w stosunku do zakresu obowiązków uległa znacznemu obniżeniu – zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Dwie stawki wynagrodzenia konsultantów nie odpowiadają zróżnicowaniu obowiązków

Zwrócono także uwagę, że na konsultantów krajowych nałożono dodatkowe obowiązki związane z prowadzonym nadzorem nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne mające zastosowanie w ochronie zdrowia. Konsultanci wojewódzcy, dodatkowo weryfikują, na wniosek wojewody, odbycie szkolenia specjalizacyjnego.

Aktualne rozporządzenie – jak wskazano - wyodrębnia dwie stawki wynagrodzenia, co nie odpowiada zróżnicowaniu obowiązków realizowanych przez konsultantów w poszczególnych dziedzinach.

Trzy progi wynagrodzeń dla konsultantów w ochronie zdrowia

Projektowane rozporządzenie przewiduje zmianę wynagrodzenia dla konsultantów w ochronie zdrowia. Proponuje się wprowadzenie trzech progów wynagrodzeń.

  1. pierwszy próg z najwyższym wynagrodzeniem dla konsultantów krajowych w dziedzinach priorytetowych medycyny
  2. drugi próg dla konsultantów krajowych w pozostałych dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych,
  3. trzeci próg dla konsulatów krajowych w dziedzinie farmacji, w innej dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w dziedzinie pielęgniarstwa i położnictwa.

Najwyższe wynagrodzenie przyznane zostało konsultantom w priorytetowych dziedzinach medycyny w związku z największym zakresem obowiązków wynikających z pełnionej funkcji oraz podkreślenia znaczenia tych dziedzin dla prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Zróżnicowanie wynagrodzenia dla konsultantów krajowych w dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych względem pozostałych dziedzin wynika – jak wskazano - w szczególności z dodatkowych obowiązków związanych ze sprawozdawczością zapotrzebowania na zasoby kadrowe, które składane są przez tych konsultantów dwa razy do roku na 45 dni przed postępowaniem specjalizacyjnym.

Ile będą zarabiać konsultanci krajowi od 1 lipca

Jako punkt wyjścia dla określenia nowej wysokości maksymalnego wynagrodzenia dla konsultantów krajowych i wojewódzkich przyjęto zaokrągloną wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2022 roku, ogłoszonego przez GUS. wota ta wynosi 6.736,60 zł.

Zgodnie z propozycją, wynagrodzenie roczne dla konsultanta krajowego w dziedzinie priorytetowej medycyny ustalono w oparciu o 3,5 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w wysokości nie wyższej niż 23 tys. zł.

Konsultanci krajowi w pozostałych dziedzinach specjalności lekarskich i lekarsko-dentystycznych, w rozumieniu przepisów o specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów będą otrzymywać wynagrodzenie roczne ustalone w oparciu o 3 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w wysokości nie wyższej niż 20 tys. zł.

Konsultanci krajowi w dziedzinach farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa będą otrzymywać wynagrodzenie roczne ustalone w oparciu o 2,5 krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, w wysokości nie wyższej niż 17 tys. zł.

W związku z wprowadzeniem trzeciego progu wynagrodzeń w projektowanym rozporządzeniu wprowadzono także zmianę doprecyzowującą dla określenia stawek wynagrodzeń dla konsultantów krajowych w dziedzinie lub dziedzinach medycyny związanych z realizacją zadań państwa związanych obronnością kraju w czasie wojny i pokoju. Konsultanci w tych dziedzinach będą otrzymywali wynagrodzenia za zasadach analogicznych jak konsultanci krajowi.

Ile będą zarabiać konsultanci wojewódzcy od 1 lipca

Zmiana wynagrodzeń dla konsultantów krajowych wpłynie również na maksymalną wysokość wynagrodzeń konsultantów wojewódzkich. Wynagrodzenie konsultantów wojewódzkich będzie stanowiło równowartość 50% wynagrodzenia konsultantów krajowych w tożsamych dziedzinach (przyjętych progach).

Rozporządzenie określa maksymalne zarobki konsultantów

Jak podkreśla resort zdrowia, znowelizowane rozporządzenie nadal określać będzie stawki maksymalne wynagrodzenia zarówno konsultantów krajowych jak i wojewódzkich. Tym samym pozostawiono ministrom oraz wojewodom możliwość dostosowania wysokości wynagrodzeń do posiadanych środków w budżecie.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Bromber: od 1 lipca podwyżki dla pielęgniarek od 642 zł do 991 zł. Ale zmian w ustawie nie będzie

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.