Będą zmiany w kwalifikacji chorych na AIDS do zakładów opiekuńczych

KM/PAP
opublikowano: 30-11-2022, 17:28

Skala Barthel, stosowana jako podstawowy wymóg kwalifikacyjny do zakładów opiekuńczych, nie sprawdza się w przypadku chorych na AIDS - przyznało Ministerstwo Zdrowia i proponuje wyłączenie jej stosowania przy kwalifikacji tej grupy pacjentów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W przypadku pacjentów chorych na AIDS to nie ich sprawność w czynnościach życia codziennego powinna być głównym determinantem konieczności udzielenia im świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych z zakresu opieki długoterminowej - podnosi MZ.
W przypadku pacjentów chorych na AIDS to nie ich sprawność w czynnościach życia codziennego powinna być głównym determinantem konieczności udzielenia im świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych z zakresu opieki długoterminowej - podnosi MZ.
Fot. Pixabay
  • Skala Barthel jest skalą oceniającą zdolność pacjenta do wykonywania codziennych czynności.
  • Wynik 40 lub mniej punktów w skali Barthel stanowi obecnie kryterium kwalifikacyjne do objęcia świadczeniami, a wartość powyżej 40 punktów stosowane jest jako podstawa do wypisania z zakładu opiekuńczego.
  • Osoby chore na AIDS nie zawsze doświadczają obniżonej funkcjonalności w czynnościach życia codziennego, co powoduje brak osiągnięcia - lub utracenie -kryterium kwalifikacyjnego i tym samym pozbawia ich opieki w zakładach opiekuńczych.
  • Dlatego MZ proponuje wyłączenie skali Barthel przy kwalifikacji do zakładów opekuńczych tej grupy pacjentów.

Chodzi o dwa projekty rozporządzeń ministra zdrowia, przekazane 30 listopada do konsultacji publicznych:

  • nowelizację rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
  • rozporządzenie w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Dokonano w nich zmiany przez wyłączenie stosowania skali Barthel przy kwalifikacji pacjentów chorych na AIDS do przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego albo zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. W przypadku pacjentów chorych na AIDS wynik oceny w skali Barthel nie powinien być także brany pod uwagę jako kryterium decydujące o zakończeniu udzielania świadczeń w ramach opieki długoterminowej.

Czym jest skala Barthel

Jak wyjaśnia resort zdrowia w uzasadnieniu projektów rozporządzeń, skala Barthel, stosowana jako podstawowy wymóg kwalifikacyjny do zakładów opiekuńczych, jest skalą oceniającą zdolność pacjenta do wykonywania codziennych czynności (rodzaj skali ADL – Activities of Daily Living – Skala Podstawowych Czynności Życia Codziennego), która w wielu sytuacjach nie weryfikuje pewnych istotnych aspektów stanu zdrowia osób chorych na AIDS. Związane jest to z faktem, że osoby chore na AIDS nie zawsze doświadczają obniżonej funkcjonalności w czynnościach życia codziennego, co często – mimo medycznej zasadności do objęcia ich świadczeniami z zakresu opieki długoterminowej – powoduje brak osiągnięcia kryterium kwalifikacyjnego i tym samym pozbawia ich opieki w zakładach opiekuńczych.

Z drugiej strony, powrót do zwiększonej funkcjonalności stosowany jest jako przesłanka do wypisania pacjenta z tego rodzaju podmiotów.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Jednakże w przypadku pacjentów chorych na AIDS to nie ich sprawność w czynnościach życia codziennego powinna być głównym determinantem konieczności udzielenia im świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych z zakresu opieki długoterminowej, ale charakterystyka przewodniej jednostki chorobowej.

Jak wskazują przedstawiciele ośrodków opieki długoterminowej udzielających wsparcia tej grupie chorych, osoby chore na AIDS, nawet z wieloma chorobami oportunistycznymi, nie doświadczają znacznego deficytu w wykonywaniu codziennych czynności i często funkcjonują w miarę sprawnie do ostatnich dni życia. Z tego powodu osiągnięcie przez takie osoby kryterium kwalifikacyjnego może mieć charakter jedynie okresowy i krótkotrwały.

Należy jednak podkreślić, że pacjenci chorzy na AIDS potrzebują całodobowej, często specjalistycznej, opieki długoterminowej. Opieka nad takim chorym dotyczy między innymi wsparcia w prawidłowym stosowaniu terapii antyretrowirusowej, leczenia chorób oportunistycznych, zapewnienia konsultacji specjalistycznych.

Wypisywanie z placówek opiekuńczych osób chorych na AIDS na podstawie skali Bathel ma często negatywne konsekwencje, nie tylko zdrowotne

W uzasadnieniu projektów zaznaczono także, że dzięki opiece w zakładzie opiekuńczym często udaje się poprawić stan zdrowia pacjentów w taki sposób, że nie spełniają już wymogu kwalifikacyjnego wyrażonego w skali Barthel (40 punktów lub mniej), w związku z czym są oni wypisywani z zakładu. Nie oznacza to jednak, że są oni zdolni do samodzielnego życia poza placówką. Nawet samodzielnie poruszający się i funkcjonujący pacjent z AIDS często nie może odpowiednio funkcjonować poza zakładem opiekuńczym.

Wypisywanie takich pacjentów z zakładów opiekuńczych wyłącznie w oparciu o wynik w skali Barthel powoduje często znaczne pogorszenie się ich stanu zdrowia. Tacy chorzy niejednokrotnie po kilku miesiącach znajdują się w ciężkim stanie i muszą być hospitalizowani, co często pociąga za sobą konieczność wielomiesięcznego, bardzo kosztownego leczenia, a następnie ponownego oczekiwania na miejsce w zakładzie opiekuńczym. Związane jest to m.in. z faktem, że poza ośrodkiem opiekuńczym pacjenci często przerywają leczenie antyretrowirusowe, co przyczynia się do powstawania szczepów wirusów opornych na leki. To z kolei pogarsza rokowania i podwyższa koszty dalszego leczenia - wyjaśnia przyczynę projektowanej zmiany resort zdrowia.

Dodano, że chorzy, po opuszczeniu zakładów opiekuńczych, często wracają także do nałogów, co – będąc szkodliwe samo w sobie – wiąże się także z przypadkami łamania prawa w celu zdobycia pieniędzy czy środków psychoaktywnych (kradzieże, handel narkotykami itp.). Wypisywanie zatem osób chorych na AIDS na podstawie nieprzystającej skali ma często nie tylko negatywne konsekwencje zdrowotne (doprowadzając do regresu procesu terapeutycznego), lecz także doprowadza do szeregu negatywnych zjawisk natury społecznej czy ekonomicznej.

Źródło: RCL

PRZECZYTAJ TAKŻE: Co z programem leczenia osób zakażonych wirusem HIV? Czy nie jest zagrożony?

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.