Będą zmiany przepisów ws. opłaty cukrowej

  • Katarzyna Lisowska
opublikowano: 26-09-2022, 14:28

Szykują się zmiany przepisów o tzw. opłacie cukrowej. Chodzi o  doprecyzowanie obowiązujących regulacji. Po zmianach opłatą mają też być objęte napoje sprzedawane przez internet.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Napoje słodzone sprzedawane w internecie również będą obciążone opłatą cukrową. Takich zmian w obowiązujących regulacjach chce resort finansów.
Napoje słodzone sprzedawane w internecie również będą obciążone opłatą cukrową. Takich zmian w obowiązujących regulacjach chce resort finansów.
Fot. iStock
  • Rada Ministrów ma zająć się projektem zmian dotyczących opłaty cukrowej.
  • Za prace odpowiedzialny jest wiceminister finansów Artur Soboń.
  • Chodzi o doprecyzowanie obowiązujących regulacji. Opłatą zostaną mają być także obciążone napoje sprzedawane przez internet.

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw, który pojawił się w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Jak czytamy na stronach rządowych, w celu stymulowania prozdrowotnych wyborów konsumentów od dnia 1 stycznia 2021 r. zostały wprowadzone dwie opłaty: tzw. opłata od ,,małpek” oraz opłata cukrowa. W trakcie obowiązywania ww. opłat zidentyfikowano ograniczenia związane ze stosowaniem obowiązujących przepisów. Dlatego zdecydowano o wprowadzeniu zmian, które to uregulują.

Zmiany w przepisach o wychowaniu w trzeźwości

W odniesieniu do ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, stosowanie w praktyce przez Krajową Administrację Skarbową przepisów ustawy oraz tematyka wniosków o interpretację przepisów składanych przez przedsiębiorców wskazują na potrzebę doprecyzowania przepisów dotyczących weryfikowania zapłaty opłaty przez hurtownika na początkowym etapie łańcucha dostaw, w sytuacji, gdy przedsiębiorca przez niego zaopatrzony, posiadający jednocześnie zezwolenie na obrót hurtowy oraz na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, zaopatruje kolejnych przedsiębiorców. Doprecyzowanie przepisów w tym obszarze ma na celu uniknięcie wielokrotnego obciążenia obowiązkiem zapłaty opłaty obrotu tymi samymi napojami.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, obecne prawo wymaga też szczegółowego określenia momentu powstania obowiązku zapłaty opłaty.

Ustawa o zdrowiu publicznym

Planowane zmiany odnoszące się do opłaty cukrowej - jak przekonuje resort finansów - mają jedynie doprecyzować obowiązujące regulacje. Kwestie zidentyfikowane w zakresie opłaty cukrowej, które wymagają zmian w przepisach, to m.ion. konstrukcja systemu opłaty cukrowej, która opiera się na powiązaniu tej opłaty z faktem wprowadzenia na rynek krajowy napojów, rozumianym jako sprzedaż detaliczna napojów oraz sprzedaż napojów do pierwszego punktu sprzedaży detalicznej. Przyjęte rozwiązanie powoduje szereg wątpliwości dotyczących w szczególności objęcia opłatą napojów sprzedawanych:

  • podmiotom, które nie prowadzą sprzedaży detalicznej napojów (podlegającej opłacie), jak również nie dokonują obrotu hurtowego napojami ani nie prowadzą działalności produkcyjnej (niepodlegającej opłacie) – np. sprzedaż napojów firmie budowlanej,
  • w punktach gastronomicznych,
  • z wykorzystaniem maszyn vendingowych.

Dodatkowo - jak przekonują autorzy projektu - obowiązujące przepisy uniemożliwiają obciążenie opłatą cukrową”= napojów sprzedawanych przez internet oraz Zakłady Pracy Chronionej , co powoduje nierówne traktowanie podmiotów wprowadzających na rynek krajowy napoje, które z uwagi na skład powinny być objęte opłatą.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Proponowane rozwiązania w projekcie

W przepisach ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi proponuje się wprowadzenie zasady, zgodnie z którą każdy przedsiębiorca dokonujący obrotu napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, u którego powstał obowiązek zapłaty opłaty albo w przypadku, gdy obowiązek ten powstał wcześniej u innego przedsiębiorcy, będzie zobowiązany przekazać nabywcy wraz z fakturą dokumentującą obrót takimi napojami informację o braku obowiązku zapłaty opłaty za zezwolenie z tytułu zaopatrzenia w takie napoje.

PRZECZYTAJ TAKŻE: W 2030 roku na cukrzycę będzie chorować ponad 10 proc. polskiej populacji [RAPORT]

Ustawa określi minimalny zakres danych, jakie powinien zawierać przekazywany dokument. Dane zawarte w przekazywanej informacji znajdą odzwierciedlenie w informacji ALK składanej właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zmiany w opłacie cukrowej

Z kolei w celu uproszczenia zasad obowiązujących w opłacie cukrowej dotyczących ustalania podmiotów zobowiązanych do jej zapłaty, proponuje się przeniesienie obowiązku zapłaty opłaty – z podmiotów dokonujących sprzedaży detalicznej lub sprzedających napoje do punktów sprzedaży detalicznej – na producentów, importerów oraz podmioty nabywające wewnątrzwspólnotowo napoje.

Przeniesienie obowiązku zapłaty opłaty na początek łańcucha dostaw ma w znacznym stopniu ułatwić ustalenie podmiotu zobowiązanego do zapłaty, co ma mieć również znaczenie dla zapewnienia skutecznej i efektywnej kontroli wywiązywania się z obowiązków w zakresie opłaty. Proponowana zmiana ma pozwolić także bardziej skutecznie realizować cele zdrowotne opłaty. Przeniesienie obowiązku zapłaty opłaty, co do zasady, na producenta napojów wydaje się racjonalne, ponieważ wysokość opłaty jest uzależniona od obecności w napoju substancji, których zawartość kształtuje producent. Istotne jest również to, że właśnie ten podmiot odpowiada za prawidłowość wykazywanych i stosowanych w napoju składników.

W celu wyeliminowania wątpliwości dotyczących interpretacji pojęcia sprzedaży, projekt przewiduje zmianę definicji „wprowadzenia na rynek krajowy napojów” poprzez rezygnację z odwołania do pojęcia sprzedaży na rzecz dostawy.

Przedmiotowy projekt wprowadza również zmianę definicji napoju polegającą na zastąpieniu odwoływania się do klasyfikacji PKWiU na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) oraz doprecyzowaniu, że opłatą cukrową są objęte napoje w postaci skoncentrowanej, aby wyeliminować wątpliwości dotyczące objęcia opłatą tych produktów.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Opłata cukrowa: wiemy, ile pieniędzy i na co przekazał NFZ

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.