Badanie wpływu kwasu moczowego na zmiany miażdżycowe

Opracowali: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
opublikowano: 30-12-2019, 16:37

Czy istnieje zależność między stężeniem kwasu moczowego w surowicy a rozwojem zmian miażdżycowych, ich nasileniem, stabilnością blaszki miażdżycowej? Jakie są korzyści z obniżania stężenia kwasu moczowego w surowicy u pacjentów z chorobą wieńcową?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W badaniu Ekici B. i wsp., którego wyniki opublikowano na łamach „Kardiologii Polskiej”, oceniono związek stężenia kwasu moczowego w surowicy i nasilenia zmian miażdżycowych (ocena za pomocą skali SYNTAX) u 705 chorych poddanych koronarografii.

Badania wskazują na możliwy związek między stężeniem kwasu moczowego w osoczu a nasileniem choroby wieńcowej i ryzykiem wystąpienia zdarzeń wieńcowych, w tym zawału serca.
Wyświetl galerię [1/3]

Badania wskazują na możliwy związek między stężeniem kwasu moczowego w osoczu a nasileniem choroby wieńcowej i ryzykiem wystąpienia zdarzeń wieńcowych, w tym zawału serca. iStock

Wykazano, że osoby z umiarkowanie i istotnie nasilonymi zmianami miażdżycowymi w tętnicach wieńcowych charakteryzują się wyższym stężeniem kwasu moczowego w surowicy niż osoby bez takich zmian w tętnicach (ryc. 1). W analizie wieloczynnikowej stwierdzono niezależny od innych czynników ryzyka związek między wyższym stężeniem kwasu moczowego a obecnością miażdżycy w tętnicach wieńcowych.

Celem badania Ando K. i wsp. było z kolei prześledzenie, czy istnieje związek między stężeniem kwasu moczowego w surowicy a strukturą blaszki miażdżycowej. Badacze za pomocą ultrasonografii wewnątrznaczyniowej ocenili zawartość tłuszczu w blaszkach miażdżycowych w obrębie tętnic wieńcowych u 385 chorych poddawanych interwencjom wieńcowym. Autorzy wykazali, że stężenie kwasu moczowego w osoczu koreluje z większą zawartością tłuszczu w blaszce miażdżycowej i mniejszą zawartością elementów włóknistych.

Opisywane zależności potwierdzono zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. U mężczyzn stwierdzono także związek pomiędzy większym stężeniem kwasu moczowego w surowicy a mniejszym uwapnieniem blaszek miażdżycowych. W analizie wieloczynnikowej stężenie blaszki miażdżycowej było niezależnie związane z obecnością blaszek bogatolipidowych. Wyniki tego badania wskazują na związek stężenia kwasu moczowego w surowicy z parametrami budowy blaszki miażdżycowej bardziej podatnej na pęknięcie.

Uzupełnieniem przedstawionych powyżej badań jest analiza Singh J.A. i Yu S. Autorzy poddali analizie dużą amerykańską bazę danych Medicare w celu oceny związku pomiędzy stosowaniem allopurynolu a ryzykiem wystąpienia zawału serca u osób w wieku podeszłym. Wykazano, że stosowanie allopurynolu redukowało o 15 proc. ryzyko wystąpienia zawału serca w porównaniu z osobami nieprzyjmującymi tego leku.

Interesująca jest obserwacja, że im dłużej stosowano allopurynol, tym niższe było ryzyko wystąpienia zawału serca — do pół roku o 3 proc., od pół roku do dwóch lat — o 17 proc. i o 30 proc. dla terapii trwającej ponad 2 lata. Związek między stosowaniem allopurynolu a niższym ryzykiem wystąpienia zawału sercu był niezależny od innych czynników ryzyka choroby wieńcowej. Malejące ryzyko wystąpienia zawału serca wraz z długością terapii allopurynolem obserwowano również w podgrupach chorych wyodrębnionych pod względem wieku, płci i rasy.

Przytoczone badania wskazują na możliwy związek między stężeniem kwasu moczowego w osoczu a nasileniem choroby wieńcowej i ryzykiem wystąpienia zdarzeń wieńcowych, w tym zawału serca. Jednym z możliwych mechanizmów jest wpływ kwasu moczowego na strukturę blaszki miażdżycowej.

  1. Ando K., Takahashi H., Watanabe T. et al.: J. Atheroscler. Thromb. 2016; 23(8): 932-939.
  2. Ekici B., Kutuk U., Alhan A. et al.: Kardiol Pol. 2015; 73(7): 533-538.
  3. Singh J.A., Yu S.: Arthritis Res. Ther. 2016; 18(1): 209.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kwas moczowy a udar mózgu - czy istnieje związek?

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Opracowali: dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.