Atrakcyjne kontrakty 2008?

Anna Gwozdowska
opublikowano: 05-09-2007, 00:00

Przewidywane przychody Narodowego Funduszu Zdrowia w 2008 r. będą rekordowo wysokie. Według prezesa funduszu, środków wystarczy zarówno na sfinansowanie ustawowych podwyżek wynagrodzeń, jak i na podniesienie wyceny świadczeń zdrowotnych i wprowadzenie nowych produktów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W wyniku wzrostu gospodarczego, fundusz spodziewa się w przyszłym roku przychodów większych o około 5 mld zł. W sumie NFZ będzie dysponować ponad 44,8 mld zł. W tym roku budżet zamknie się najprawdopodobniej sumą 39,5 mld zł, a w 2006 r. wyniósł 35,9 mld zł. "Mamy nadzieję, że te środki nie zostaną zagospodarowane na inne cele, tak jak to się stało w tym roku, kiedy duża ich część została przeznaczona tylko na podwyżki, co właściwie uniemożliwiło wyraźną poprawę dostępności świadczeń" - zastrzegł szef NFZ Andrzej Sośnierz. Na sfinansowanie zakładanych ustawowo podwyżek fundusz będzie musiał wydać w przyszłym roku około 5 mld zł, o kilkaset mln zł więcej niż w 2007 r. To cena zwiększenia wskaźnika udziału kosztów pracy w kosztach świadczeń w szpitalach gminnych i powiatowych do 0, 65 oraz w lecznictwie uzdrowiskowym do 0,4. Takie zapisy znalazły się w nowelizacji tzw. ustawy podwyżkowej, którą pod koniec sierpnia rozpatrywała sejmowa Komisja Zdrowia. A. Sośnierz ocenia te rozwiązania jako wadliwe. Na razie nie wiadomo, kiedy odbędzie się głosowanie nad projektem. W Komisji Zdrowia obradującej 23 sierpnia br. posłowie zgodzili się na to, aby podwyżki wliczano do podstawowego uposażenia. Przyjęli (PiS było przeciw) także poprawkę SLD, zgodnie z którą dyrektorzy szpitali nie będą ograniczeni dotychczasowym 40-procentowym progiem przy wypłacie podwyżek.

Droższe punkty

Prezes funduszu zapewnia, że we wszystkich dziedzinach leczenia nastąpi znaczący, w większości 10-procentowy, wzrost środków na świadczenia. Najwięcej otrzymają stomatolodzy (60 proc. więcej) i świadczeniodawcy specjalizujący się w lecznictwie uzdrowiskowym (30 proc. więcej) Wycena punktu w lecznictwie stomatologicznym wzrośnie do około 11 gr.
Taki podział środków A. Sośnierz tłumaczy tym, że lecznictwo stomatologiczne było dotąd najbardziej zaniedbane i niedoszacowane. W uzdrowiskach fundusz ma zamiar, zgodnie z nowym rozporządzeniem ministra zdrowia, kontraktować więcej usług rehabilitacyjnych. Pojawi się też nowa usługa - rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w ośrodku/oddziale dziennym. Fundusz planuje także ujednolicenie wyceny punktu w lecznictwie szpitalnym w całym kraju - na ok. 12 zł. A. Sośnierz zastrzega jednak, że ostateczna cena będzie wynikiem postępowania konkursowego (uwaga ta dotyczy wszystkich wymienionych w tym artykule stawek).
W niektórych dziedzinach leczenia, np. dializowaniu, w miejsce wyceny punktowej zostaną wprowadzone zwykłe ceny. Finansując porody i niektóre świadczenia z zakresu kardiologii inwazyjnej, fundusz zrezygnuje z limitów. W 2008 r. pojawią się także nowe produkty, np. kompleksowa opieka ambulatoryjna nad cukrzykami i pacjentami zarażonymi HIV. Lekarze diabetolodzy, którzy podejmą się takiej opieki nad cukrzykami będą opłacani przez fundusz według rocznej stawki kapitacyjnej w wysokości około 560 zł. A. Sośnierz nie chciał jeszcze ujawniać stawki, którą fundusz zaproponuje za opiekę nad pacjentami z HIV.
Fundusz chciałby także zażegnać długoletni konflikt z lekarzami poz, którzy nie chcą zgodzić się na pełnienie nocnej i świątecznej opieki lekarskiej, i najczęściej zlecają te usługi pogotowiu ratunkowemu. W 2008 r. lekarze poz będą mogli dobrowolnie podjąć się pełnienia opieki nocnej i świątecznej za stawkę w wysokości około 2 zł za pacjenta miesięcznie. "To będzie nowy produkt kontraktowany w zespołach lekarzy rodzinnych, bo pewnie tak będą działać, ale nikogo do tego nie będziemy zmuszać. To będzie alternatywa dla obecnie funkcjonującego systemu" - wyjaśnia A. Sośnierz. Dr Marek Twardowski z Porozumienia Zielonogórskiego przewiduje klęskę inicjatywy funduszu. "To nie jest kwestia pieniędzy. Nikt z lekarzy rodzinnych nie chce słyszeć o całodobowym kieracie" - uważa M. Twardowski. Jego zdaniem, lekarze poz nie zgodzą się także na obarczenie ich przez NFZ odpowiedzialnością za znalezienie podwykonawcy, jeśli sami nie zdecydują się na zapewnienie nocnej pomocy lekarskiej.
Wycena punktu w poradniach specjalistycznych również wzrośnie, nawet powyżej 8 zł za punkt. Porada kompleksowa powinna być według prezesa A. Sośnierza wyceniona od 50 do nawet 100 zł. Porada specjalistyczna będzie kosztować poniżej 50 zł. Dokładna wycena będzie zależała od wyniku negocjacji konkursowych. Ważna zmiana wiąże się także z rozliczaniem świadczeń między oddziałami funduszu. Zgodnie z nowelizowaną ustawą o świadczeniach zdrowotnych, poszczególne oddziały NFZ będą odpowiadać za swoich pacjentów. Jeśli pacjent wyjedzie, by leczyć się w innym regionie kraju, to za jego leczenie zapłaci oddział funduszu znajdujący się w miejscu jego zamieszkania.

Nowe rozwiązania w 2008 roku
Leczenie stomatologiczne
-Wydzielenie dodatkowej puli środków na protetykę, usługi ortodontyczne i znieczulenia ogólne (tam, gdzie są wymagane).
-Zwiększenie liczby etatów stomatologicznych.
-Możliwość dopłaty do standardu leczenia finansowanego przez fundusz za pisemną zgodą pacjenta.
-Finansowanie sporządzania tzw. profilu uzębienia pacjentów dla potrzeb kontrolnych.

Lecznictwo szpitalne
-Wprowadzenie finansowania świadczeń szpitalnych według systemu HRG (jednorodnych grup pacjentów).
-Ujednolicenie wartości punktu.
-Kontraktowanie świadczeń w szpitalach w trzech trybach hospitalizacji: tradycyjnej, krótkoterminowej, jednodniowej.
-Nowe zasady kontraktowania intensywnej terapii; dopuszczalne sumowanie świadczeń.

Podstawowa opieka zdrowotna
-Profilaktyczne programy zdrowotne wejdą w podstawowy zakres działania lekarza poz.
-Dobrowolna nocna i świąteczna opieka medyczna.
-Finansowanie tzw. transportu dalekiego (od granicy państwa do ZOZ-u).
-Nowy produkt dla pielęgniarek i położnych: kontraktowanie indywidualnych programów opiekuńczych.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne
-Nowe rodzaje porad: specjalistyczna (4 pkt), kompleksowa (9 pkt) i diagnostyczo-zabiegowa (wycena wg katalogu).
-Ambulatoryjne świadczenie diagnostyczne kosztochłonne (ASDK) finansowane w całości przez NFZ; będą je mogli ordynować także lekarze poz.
-Kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna nad pacjentem z chorobą przewlekłą (cukrzyca, HIV).
Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Anna Gwozdowska

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.