AOTMiT o szczegółach planu taryfikacji na rok 2023

  • Jacek Wykowski
opublikowano: 23-09-2022, 15:50

W czerwcu br. Rada AOTMiT przeprowadziła dyskusję w sprawie planu taryfikacji na 2023 rok, w wyniku której wydała pozytywną opinię. Teraz Agencja odpowiedziała na pytania Pulsu Medycyny ws. szczegółów tego planu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Najczęściej wskazywanym w pismach do Agencji zakresem świadczeń, który wymaga prac w zakresie taryfikacji, są świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Najczęściej wskazywanym w pismach do Agencji zakresem świadczeń, który wymaga prac w zakresie taryfikacji, są świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Fot. iStock
  • Znamy szczegóły planu taryfikacji na rok 2023.
  • W zatwierdzonym przez ministra zdrowia planie taryfikacji na rok 2023 wpisane są - przypadku świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia szpitalnego - świadczenia w obszarze: choroby układu nerwowego.
  • Najczęściej wskazywanym w pismach do Agencji przez podmioty systemu opieki zdrowotnej zakresem świadczeń, który wymaga prac w zakresie taryfikacji, są świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Na posiedzeniu 9 czerwca 2022 r. Rada AOTMiT przeprowadziła dyskusję w sprawie planu taryfikacji na 2023 rok, w wyniku której wydała pozytywną opinię. Puls Medycyny zapytał Agencję m.in. o to, jakie konkretnie świadczenia znalazły się w planie taryfikacji - poza psychiatrią dla dorosłych. Zapytaliśmy też, czy Agencja zamierza zmienić wytyczne dotyczące taryfikacji świadczeń w związku z wejściem w życie ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych i co ze świadczeniami, które już zostały wycenione.

Plan taryfikacji na rok 2023: szczegóły

Jak informuje AOTMiT, w zatwierdzonym przez ministra zdrowia planie taryfikacji na rok 2023 wpisane są następujące świadczenia:

1. W przypadku świadczeń gwarantowanych w ramach leczenia szpitalnego są to świadczenia w obszarze: choroby układu nerwowego (leczenie szpitalne);

2. W opiece paliatywnej i hospicyjnej to:

  • świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych,
  • świadczenia realizowane w warunkach domowych,
  • świadczenia realizowane w warunkach ambulatoryjnych (porada w przychodni),
  • świadczenia realizowane w warunkach perinatalnej opieki paliatywnej.

AOTMiT przypomina, że zatwierdzony przez ministra zdrowia plan opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji.

Zobacz: Plan Taryfikacji na rok 2023

Agencja dodaje, że 13 lipca br. opublikowane zostało obwieszczenie prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie rekomendacji nr 65/2022 w sprawie zmiany sposobu lub poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Rada ds. Taryfikacji rekomenduje zmiany w wycenie świadczeń udzielanych m.in. w SOR-ach i izbach przyjęć

Konsekwencją rekomendacji - jak informuje nas AOTMiT - jest zmiana finansowania przez NFZ poprzez podniesienie wyceny świadczeń, a dokładniej zmiany cen jednostek rozliczeniowych stosowanych przez NFZ w umowach ze świadczeniodawcami.

Choroby układu nerwowego a plan taryfikacji 2023

Jak pisze Agencja, kierując się powyższymi kryteriami, do planu taryfikacji na rok 2023 włączono obszar świadczeń w lecznictwie szpitalnym, dotyczący chorób układu nerwowego, który obejmuje 41 grup JGP z sekcji A, co razem stanowi 6,0% wszystkich grup z katalogu JGP.

“Sekcja A skupia łącznie ponad 6,3% wydatków ponoszonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na realizację świadczeń określonych w katalogu grup JGP w rodzaju leczenie szpitalne oraz stanowi 5,0% liczby wszystkich hospitalizacji zrealizowanych w ramach katalogu JGP” - czytamy.

AOTMiT dodaje, że w zakresie chorób układu nerwowego Krajowy plan transformacji na lata 2022-2026 wskazuje, że udary są drugą najczęstszą przyczyną zgonów zaraz po chorobach niedokrwiennych serca, jednocześnie odpowiadając za dwukrotnie większą wartość lat straconych z powodu niepełnosprawności (ang. Years lost due to disability) w porównaniu do choroby niedokrwiennej serca.

“W trakcie prac Agencji nad obszarem chorób układu nerwowego zostanie przeprowadzona analiza możliwości realizacji powyższych świadczeń w trybie ambulatoryjnym oraz szpitalnym, w celu optymalizacji leczenia oraz synchronizacji wycen świadczeń realizowanych w trybie ambulatoryjnym oraz szpitalnym” - podaje AOTMiT.

Zwiększa się zapotrzebowanie na opiekę długoterminową oraz paliatywno-hospicyjną

Najczęściej wskazywanym w pismach do Agencji przez podmioty systemu opieki zdrowotnej zakresem świadczeń, który - zdaniem Agencji - wymaga prac w zakresie taryfikacji, są świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej.

“Ze względu na szybkie starzenie się ludności, prognozowany wzrost liczby zachorowań i zgonów z powodu nowotworów złośliwych, a także wolniejszy wzrost długości życia w zdrowi niż życia ogółem (za „Mapa potrzeb zdrowotnych na lata 2022-2026”) zwiększa się zapotrzebowanie na opiekę długoterminową oraz paliatywno-hospicyjną. Rozwój opieki paliatywnej i hospicyjnej wpisuje się obszary działania określone w Narodowej Strategii Onkologicznej oraz w Krajowym Planie Transformacji“ - pisze AOTMiT.

Plany AOTMiT

Jak się dowiadujemy, prace Agencji będą obejmować także i inne zadania w zakresie taryfikacji świadczeń, szczególnie istotne dla bieżącego funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, wskazane przez ministra zdrowia jako te, których wycena powinna zostać zweryfikowana.

Agencja wskazuje, że szczególnego podkreślenia wymagają w tym zakresie prace związane z weryfikacją wycen świadczeń, dla których toczą się aktualnie prace w zakresie porządkowania koszyka świadczeń gwarantowanych (zmiana technologii medycznej).

“W 2023 roku Agencja będzie również kontynuować prace mające na celu pozyskanie danych w zakresie leczenia szpitalnego, którego koszty stanowią największą część kosztów świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez płatnika: 53,5 mld zł w 2020 r. (54,6% kosztów świadczeń zdrowotnych)” - czytamy.

Dodatkowo Agencja planuje pozyskanie danych w innych zakresach świadczeń, co ma umożliwić prowadzenie analiz porównawczych kosztów różnych świadczeń oraz przyspieszyć proces realizacji zleceń w zakresie taryfikacji świadczeń, szczególnie istotnego dla bieżącego funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. “Dane pochodzące od świadczeniodawców odgrywają kluczową rolę w procesie weryfikacji rzeczywistych kosztów udzielanych świadczeń, służących ustaleniu taryf” - konstatuje AOTMiT.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Pilotaż leczenia e-uzależnień u dzieci i młodzieży: będzie wzrost ceny świadczeń

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.