AOTMiT krytycznie o programie „Bilans 70- i 80-latka”

EG
opublikowano: 26-09-2019, 11:31

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji negatywnie oceniła program polityki zdrowotnej „Bilans 70- i 80-latka” zaplanowany do realizacji przez władze Warszawy. Wątpliwości AOTMiT wzbudziły m.in. zaproponowana populacja docelowa oraz brak sprecyzowanego efektu zdrowotnego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

25 września na swoim twitterowym profilu Rafał Trzaskowski poinformował, ze Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji negatywnie zaopiniowała zaproponowany przez władze miasta program polityki zdrowotnej „Bilans 70- i 80-latka”.

iStock

„Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji negatywnie zaopiniowała mój program "bilans 70- i 80-latka". Powód? Ryzyko... "nadwykrywalności" (!) niektórych chorób. Czy to jest pomysł rządu na skrócenie kolejek do lekarzy? Odcięcie chorych od diagnozy?!” – napisał Rafał Trzaskowski. 

Program miałby być realizowany w latach 2019-2020 i sfinansowany przez władze miasta. Jego koszt oszacowano na 2 575 100 zł w 2019 r. oraz 5 538 000 zł. w 2020 r. 

Jakie powody negatywnej opinii podała AOTMiT w uzasadnieniu swojej decyzji?

„Mimo nawiązania w celu głównym programu do osób z wielochorobowością, fakt ten nie znajduje odzwierciedlenia w kryteriach kwalifikacji do programu. Przytoczone w projekcie rekomendacje dotyczące poszerzenia zakresu większości działań profilaktycznych wskazują na to, iż ‘działania te powinny być skierowane do osób z grup poszczególnego ryzyka’. Tymczasem, w ramach zaproponowanego programu, nie różnicuje się dostępu do proponowanych interwencji, na podstawie stanu zdrowia poszczególnych osób” – wskazuje AOTMiT.

W opinii Agencji może to skutkować nadwykrywalnością niektórych chorób, a w konsekwencji trudnością w dostępie do świadczeń. AOTMiT ocenia, że w tym kształcie program nie ma żadnego uzasadnienia medycznego ani ekonomicznego. 

Jakie są szczegółowe uwagi zgłoszone przez Agencję do projektu?

  • Cel główny i jeden z celów szczegółowych zostały sformułowane w postaci działań i nie odnoszą się do efektu zdrowotnego. Nie określono mierników odnoszących się do wszystkich interwencji prowadzonych w ramach programu.
  • Do populacji docelowej włączona jest również populacja bezobjawowa, u której nie zaleca się włączania większości działań zawartych w programie. W ramach kwalifikacji do programu nie zawarto kryteriów odnoszących się do wielochorobowości.
  • W ramach programu zakłada się objęcie całością zaplanowanych interwencji wszystkich uczestników, bez uwzględnienia objawów lub czynników predysponujących do konkretnych świadczeń.
  • Etapy programu i podejmowane w ich ramach działania opisane zostały pobieżnie. Nie wskazano osób odpowiedzialnych za większość interwencji.
  • Ewaluacja programu powinna opierać się na porównaniu stanu sprzed wprowadzenia działań w ramach programu, a stanem po jego zakończeniu, co nie zostało uwzględnione w niektórych wskaźnikach ewaluacyjnych.
  • Błędnie oszacowano koszt na rok 2019, przy założeniu że program obejmie w tym roku 30 proc. populacji docelowej. Koszty jednostkowe zostały prawdopodobnie niedoszacowane.

Całość opinii prezesa AOTMiT tutaj.

Temat geriatrii, opieki długoterminowej i opieki zdrowotnej nad powiększającą się populacją seniorów w ostatnim czasie wybrzmiewa szczególnie mocno. Specjaliści od dawna alarmują, że polski system ochrony zdrowia już wkrótce nie będzie w stanie poradzić sobie z coraz większą grupą starszych pacjentów. Jednym z proponowanych ostatnio rozwiązań mają być centra zdrowia 75 plus. Koncepcja stworzona przez ekspertów Narodowej Rady Rozwoju zakłada, że powstanie sieć oddziałów geriatrycznych oraz centrów zdrowia, które obejmą opieką seniorów w całej Polsce. 

PRZECZYTAJ: Centra zdrowia 75 plus — nowy sposób na demograficzne tsunami

Opieka długoterminowa nadal niedoinwestowana i niedoceniana

Źródło: AOTMiT

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.