Anestezjolodzy negatywnie o żonglowaniu personelem

Marta Markiewicz
opublikowano: 22-12-2017, 12:40

Związek Zawodowy Anestezjologów negatywnie ocenił w całości projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego . Zdaniem lekarzy proponowane zmiany będą działać na niekorzyść pacjentów.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W ocenie ZG ZZA nowe zapisy w rozporządzeniach w drastyczny sposób zwiększą ryzyko oraz częstość wystąpienia zdarzeń niepożądanych u hospitalizowanych pacjentów, spowodowanych brakiem odpowiedniej liczby personelu medycznego.

Jednocześnie lekarze zadeklarowali, że po ewentualnym wejściu w życie ministerialnej nowelizacji, wszystkie zdarzenia niepożądane w szczególności dotyczące zgonów hospitalizowanych pacjentów związane z brakiem personelu medycznego będą podawane do publicznej wiadomości i zgłaszane organom ścigania.

Anestezjolodzy odnieśli się również szczegółowo do poszczególnych zapisów. Ich zdaniem w propozycja § 4 ust. 4, w którym MZ proponuje zniesienie obecnie obowiązującego przepisu dotyczącego zapewnienia w zakresie udzielania świadczeń na bloku operacyjnym co najmniej jednego etatu lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii i proponuje zapis dotyczący zapewnienia ,,co najmniej części wymiaru etatu”, jest nie do przyjęcia. Związek zaproponował w całości wykreślić proponowane zmiany, gdyż w sposób oczywisty zmniejszają one bezpieczeństwo pacjentów, którym udzielane są świadczenia na bloku operacyjnym.

Lekarze nie zgadzają się również z § 5 ust. 6-7, w którym Minister Zdrowia proponuje aby wymagania dotyczące lekarzy oraz ich czasu pracy w czasie pełnienia dyżuru medycznego w poszczególnych komórkach organizacyjnych określał w dowolny sposób świadczeniodawca tj. dyrektor szpitala. ZG ZZA nie tylko nie zgadza się z tym zapisem, ale również wskazuje, że to Minister Zdrowia jest odpowiedzialny za określenie warunków udzielania i bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. "Powyższy zapis może spowodować drastyczne  zmniejszenie  liczby lekarzy o odpowiednich kwalifikacjach koniecznych dla zapewnienia odpowiedniego leczenia i bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów"- oceniają anestezjolodzy.

ZG ZZA proponuje w całości wykreślić propozycję równoległego udzielania świadczeń w zakresie leczenia szpitalnego i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zdaniem lekarzy rozwiązanie to  zdezorganizuje prace w szpitalach i spowoduje zmniejszenie liczby świadczeń udzielanych w warunkach ambulatoryjnych. "Dotyczy to między innymi świadczeń realizowanych obecnie w poradniach leczenia bólu a w przyszłości także w planowanych poradniach anestezjologicznych"- wskazali w komunikacie.

Jednocześnie anestezjolodzy stwierdzili, że Minister Zdrowia odpowiedzialny za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli przedstawił projekt rozporządzenia, który może spowodować drastyczne i katastrofalne skutki zdrowotne dla hospitalizowanych pacjentów.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marta Markiewicz

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.