Donosowe podawanie insuliny polepsza funkcje poznawcze

Insulina w postaci spreju aplikowanego do nosa poprawia funkcje poznawcze zarówno u chorych na cukrzycę typu 2, jak i u osób zdrowych — informuje w internetowym wydaniu „Diabetes Care”. Ten sposób podawania hormonu nie wpływa znacząco na stężenie cukru we krwi.

Glukoza stanowi najważniejszy substrat energetyczny naszego organizmu, jest też niezbędna do prawidłowej pracy mózgu. Insulina natomiast jest hormonem odpowiedzialnym za dystrybucję tego węglowodanu do komórek nerwowych. Dzięki tej funkcji insulina jest brana pod uwagę jako potencjalna substancja polepszająca metabolizm neuronów i co za tym idzie poprawiająca funkcje poznawcze. We wcześniejszych badaniach próbowano w ten sposób bezskutecznie polepszyć zdolność percepcji u pacjentów z chorobą Alzheimera; prawdopodobnie przyczyną niepowodzeń były uszkodzone neurony, w których zwiększony dopływ glukozy nie wpływał na poprawę funkcji.

None
None

Wiele osób długo chorujących na cukrzycę typu 2 cierpi na zaburzenia poznawcze. Jest to najczęściej następstwo zaawansowanej miażdżycy naczyń mózgowych i upośledzenia ukrwienia tkanki nerwowej, prowadzące do zmniejszenia zaopatrzenia neuronów w glukozę i tlen. Profesor Vera Novak wraz z zespołem z Beth Israel Deaconess Medical Center z Bostonu postanowili sprawdzić, czy donosowa aplikacja insuliny wpłynie na poprawę pracy ośrodkowego układu nerwowego zarówno u chorych na cukrzycę, jak i u zdrowych ochotników.
Badanie profesor Novak polegało na jednorazowej aplikacji 40 IU insuliny lub placebo 15 chorym na cukrzycę typu 2 oraz 14 zdrowym ochotnikom. Donosowe podanie hormonu umożliwiło transport wzdłuż włókien nerwu węchowego bezpośrednio do mózgu, z pominięciem bariery krew-mózg. Wchłonięta przez błonę śluzową nosa insulina nie obniżała znacząco stężenia cukru we krwi, przez co ryzyko hipoglikemi było minimalne. Próby na zwierzętach wykazały wzrost stężenia substancji w tkance nerwowej już po kilku minutach od aplikacji. Wszyscy uczestnicy badania zostali poddani testom neuropsychologicznych oraz obrazowaniu rezonansem magnetycznym w celu oceny ukrwienia mózgu przed i po podaniu insuliny.

W obu grupach badanych odnotowano znaczną poprawę w szybkości uczenia się, sprawności werbalnej, orientacji przestrzennej oraz pamięci. Wykazano również wzrost ukrwienia płata czołowego. Poziom cukru u wszystkich badanych nie uległ znaczącemu obniżeniu, a zatem donosowe podawanie insuliny można uznać za bezpieczne.

Otwarte pozostaje pytanie, czy uzyskane wyniki to tylko chwilowy efekt miejscowego działania hormonu, czy też powtarzanie podawania insuliny w spreju może przyczynić się do trwałej poprawy funkcji mózgu zarówno u cukrzyków, jak i u osób zdrowych. Odkrycia zespołu z Bostonu mogą zrewolucjonizować rynek farmaceutyczny i stworzyć nowe możliwości wykorzystania insuliny.


Źródło: Enhancement of Vasoreactivity and Cognition by Intranasal Insulin in Type 2 Diabetes. Diabetes Care (2013, doi: 10.2337/dc13-1672).

Więcej