Agencja Rozwoju Szpitali - co będzie należało do jej zadań?

Oprac. EG
opublikowano: 31-05-2021, 15:59

Jedną z rekomendacji ministerialnego zespołu, który opracował koncepcję reformy polskiego szpitalnictwa jest utworzenie Agencji Rozwoju Szpitali. Miałaby ona, między innymi czuwać nad procesem restrukturyzacji placówek i dokonywać ewaluacji szpitali.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Agencja Rozwoju Szpitali ma być instytucją kluczową dla przebiegu i powodzenia reformy szpitalnictwa. Podczas prac nad jej założeniami brano pod uwagę dwie formy organizacyjno-prawne jakie mogłaby przybrać ARS: agencji wykonawczej i spółki kapitałowej – ostatecznie powołany przez ministra zdrowia w grudniu zeszłego roku zespół rekomenduje tą drugą. Jako spółka kapitałowa ARS nie będzie podlegała przepisom zawartym w ustawie o finansach publicznych w zakresie rocznego budżetowania, planowania i rozliczania się, a ponadto ułatwi świadczenie usług finansowych na rynkowych zasadach, jak dodają autorzy projektu, bez obciążania budżetu państwa.

iStock
iStock

Podstawowe zadania Agencji Rozwoju Szpitali

  • Pozyskiwanie danych i ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali oraz związane z tym przyznanie odpowiedniej kategorii;
  • Określenie wielkości zapotrzebowania finansowego na realizację procesów rozwojowych, inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych oraz zapewnienie płynności szpitalom i monitoring;
  • Finansowanie inwestycji i rozwoju w zakresie długoterminowym i krótkoterminowym (m.in. w obszarze modernizacji infrastruktury, doposażenia, zakupów sprzętu). Ponadto ARS scentralizuje zarządzenia środkami finansowymi pochodzącymi z Funduszu Medycznego, dofinansowania z Unii Europejskiej, dotacji budżetowych i programów polityki zdrowotnej.
  • Monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali (m.in. poprzez ewaluację placówek, uzyskiwanie informacji o sytuacji finansowej i przebiegu procesów restrukturyzacji bezpośrednio od szpitali lub nadzorujących je podmiotów);
  • Zatwierdzanie programów restrukturyzacyjnych szpitali (plany restrukturyzacji będą opracowywały szpitale, ale zostaną one przedłożone ARS i Narodowemu Funduszowi Zdrowi do oceny i weryfikacji);
  • Nadzorowaniem nad procesami restrukturyzacji;
  • Pozyskiwanie środków na przeprowadzenie restrukturyzacji (w formie finansowania niekomercyjnego, a następnie po uzyskaniu przez ARS zdolności kredytowej także na komercyjnych zasadach). Jak dodają autorzy raportu, „koncepcja powołania ARS powinna zakładać dokapitalizowanie szpitali w celu restrukturyzacji zobowiązań, których spłata jest zagrożona (z wykorzystaniem obligacji i pożyczek) w powiązaniu warunkowym z realizacją określonych działań restrukturyzacyjnych”;
  • Finansowanie programów restrukturyzacyjnych oraz wsparcie szpitali w zachowaniu płynności.

Certyfikacja kadry managerskiej;

„Do kluczowych działań podejmowanych przez ARS będzie należało: dopłata do odsetek od kredytów bankowych lub częściowa spłata kapitału kredytu bankowego – umożliwienie podmiotom leczniczym ubieganie się o pomoc w formie preferencyjnych kredytów z dofinansowaniem ARS. Pomoc ARS polegała będzie na płaceniu za kredytobiorcę: części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank – dopłaty do oprocentowania kredytu albo

części kapitału – zamiast odsetek ARS spłaca część kapitału kredytu. W efekcie szpital ma tańszy kredyt niż w przypadku, gdyby korzystał z kredytu komercyjnego. Do działań podejmowanych przez Agencję będzie także należało udzielanie poręczeń lub gwarancji spłaty kredytu – ARS udzielałaby poręczeń lub gwarancji spłaty kredytu inwestycyjnego kredytobiorcom, którzy spełniają warunki do uzyskania kredytu preferencyjnego i nie posiadają wymaganego przez bank zabezpieczenia kredytu” – wskazują autorzy koncepcji.

Powstanie korpus menadżerów

Stworzony zostanie także korpus menadżerów, składający się z osób spełniające określone kryteria, z których rekrutowani będą kierownicy konkretnych podmiotów leczniczych. Wspomniane warunki to: posiadanie wyższego wykształcenia oraz wiedzy i umiejętności gwarantujące sprawdzenie się w na kierowniczym stanowisku, co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym w podmiocie leczniczym, pełna zdolność do czynności prawnych, pozytywny wynik egzaminu uprawniającego do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego organizowanego przez ARS lub ukończone. studia podyplomowe na kierunku MBA w ochronie zdrowia. Ponadto ARS będzie również organizowała cykl różnorodnych szkoleń przeznaczonych dla kadry zarządzającej – dla części dyrektorów obowiązkowe.

Źródło: „Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Reforma szpitalnictwa – Ministerstwo Zdrowia przedstawiło założenia koncepcji

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.