Adwokat Paulina Kieszkowska-Knapik

opublikowano: 17-01-2017, 13:08
aktualizacja: 11-02-2019, 22:00

Paulina Kieszkowska-Knapik, adwokat, doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej. Wspólnik w kancelarii KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Paulina Kieszkowska-Knapik jest również współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu analizowania i poddawania debacie publicznej regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Paulina Kieszkowska-Knapik działa na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Krajowemu Forum Chorób Rzadkich, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. Doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej.

Paulina Kieszkowska-Knapik

Od wielu lat rekomendowana przez polskie (Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, Who’s Who, PLC Which Lawyer) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Jest laureatką nagrody Prawnika Roku 2016 w kategorii spraw precedensowych rankingu Rzeczpospolitej, przyznanej jej za prowadzenie spraw pro bono dla pacjentów w sporach o finansowanie terapii, a także nagrody – Kryształowej Gwiazdy Krajowego Forum Chorób Rzadkich – przyznawanej w dowód uznania za zaangażowanie na rzecz rozwoju terapii chorób rzadkich. Jest również laureatką konkursu Kobieta Adwokatury 2018.

W styczniu 2021 r. Paulina Kieszkowska-Knapik została uhonorowana odznaką „Adwokatura Zasłużonym” przez Naczelną Radę Adwokacką za działania związane z obroną praworządności.

Osiągnięcia w 2020 r.

1. Współuczestniczyła - reprezentując klientów, Federację Pacjentów i poszczególnych chorych - w wielu wygranych precedensowych sprawach sądowych dotyczących refundacji indywidualnej, zamiennictwa leków, zamykania aptek ze względu na koncentracje i prawa pacjenta do bycia stroną postępowania RDTL.

We wszystkich tych sprawach udało się jej i jej zespołowi, ramię w ramię z rzecznikiem prawa pacjenta, rzecznikiem praw obywatelskich i innymi uczestnikami tych postępowań, przekonywać sądy do propacjenckiej wykładni prawa farmaceutycznego i ustawy refundacyjnej.

2. Podejmowała się pro bono najbardziej precedensowych i trudnych spraw, m.in.

a) reprezentacji –początkowo przed polskimi instytucjami, takimi jak WSA, NFZ, Sąd Rejonowy (zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa) – a obecnie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPCZ), rodziców pacjenta cierpiącego na chorobę ultra rzadką, który zmarł na skutek wyłączenia go z leczenia w ramach programu lekowego przez Zespół koordynacyjny ds. Chorób Ultrarzadkich. Sprawa ma charakter całkowicie precedensowy i dotyczy potencjalnego naruszenia przez Polskę art. 2 (Prawo do życia) i 13 (Prawo do skutecznego środka odwoławczego) Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W ramach tej sprawy współpracujemy z jedną z organizacji pozarządowych zajmującej się ochroną praw człowieka.

b) reprezentacji jednej z organizacji pacjentów będącej uczestnikiem postępowania dotyczącego zgody na indywidualną refundację leku na chorobę ultra rzadką. Jest to pierwsza wygrana – zarówno przed WSA, jak i NSA – sprawa umożliwiająca refundację leku sierocego sprowadzanego do Polski w trybie importu docelowego pod rządami nowych przepisów, a dokładnie art. 39 ust. 3e pkt 5 Ustawy refundacyjnej, który po serii pacjenckich zwycięstw sądowych – również z naszym udziałem - został w 2017 r. doszczelniony tak, aby żaden chory na chorobę rzadką nie miał szans na refundację leku w tym trybie. Sprawa miała charakter precedensowy, została wygrana w obu instancjach (WSA i NSA) i wydaje się, że przyczyniła się do wyznaczenia propacjenckiej linii orzeczniczej.

Propacjencki wyrok wydany w sprawie przez WSA.

Propacjencki wyrok wydany w sprawie przez NSA – w oczekiwaniu na publikację w bazie orzeczeń.

c) prowadzenia sprawy pacjentki walczącej o refundację leku sierocego pomimo odmowy ministra zdrowia na podstawie ww., dyskryminującego chorych na choroby rzadkie art. 39 ust. 3e pkt 5 Ustawy refundacyjnej. Sprawa jest tym bardziej interesująca, że odmawiając refundacji MZ powoływało się nie tylko na kontrowersyjny przepis (art. 39 ust. 3e pkt 5 Ustawy refundacyjnej), ale także podważał skuteczność terapii lekiem sierocym, o którego refundację się ubiegała się mec. Kieszkowska-Knapik. Było to tym bardziej kuriozalne, że pacjentka leczona była wcześniej skutecznie tym lekiem w trakcie badania klinicznego. Sprawa została wygrana w I instancji, czekamy obecnie na doręczenie wyroku oraz ewentualne złożenie przez ministra zdrowia skargi kasacyjnej.

Propacjencki wyrok wydany w sprawie przez WSA – w oczekiwaniu na publikację w bazie orzeczeń.

d) prowadzenia precedensowej sprawy dotyczącej upodmiotowienia pacjenta w procedurze Ratunkowego Dostępu do Technologii Lekowych (RDTL), zarówno na etapie postępowania administracyjnego przed Ministrem Zdrowia (dalej: „MZ”), a następnie w postępowaniu sądowym wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Sprawa została wygrana w pierwszej instancji, jednak MZ zaskarżył wyrok. W sprawie została złożona odpowiedź na skargę kasacyjną, niestety na skutek śmierci pacjentki postępowanie w drugiej instancji zostało umorzone.

Precedensowy propacjencki wyrok wydany przez WSA.

Postanowienia NSA o umorzeniu postępowań przed NSA

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/D111906FE4

http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/92D713A70B

3. Mec. Paulina Kieszkowska-Knapik od lat posiada ugruntowaną pozycję w dziedzinie prawa Life Sciences nie tylko na rynku polskim, ale również międzynarodowym, o czym świadczą rekomendacje w międzynarodowych rankingach prawników, opierających się na opinii klientów i środowiska branżowego:

a) Chambers Europe 2020 – najbardziej prestiżowy międzynarodowy ranking firm prawniczych i prawników, prowadzony przez brytyjski portal i wydawnictwo branżowe.

Chambers & Partners: dziedzina Life Sciences – Paulina Kieszkowska-Knapik – Star Individual – najwyższe możliwe wyróżnienie.

b) The Legal 500 Europe, Middle East and Africa 2020 – prestiżowy międzynarodowy ranking firm prawniczych i prawników, prowadzony przez brytyjski portal i wydawnictwo branżowe Legalease Ltd.: dziedzina Healthcare and life sciences – Paulina Kieszkowska-Knapik – Leading individual – wiodący ekspert.

c) Who’s Who Legal 2020 – międzynarodowy ranking prawników, prowadzony przez brytyjski portal i wydawnictwo branżowe Law Business Research Ltd.: dziedzina Life Science – Regulatory – Paulina Kieszkowska-Knapik wyróżniona jako Globalny Leader:

Adwokat Paulina Kieszkowska-Knapik na Liście Stu 2019 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia zajęła 65. miejsce.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.