ADVANCE i nadzieje kardiologów

lek. Katarzyna Kolasińska-Malkowska, ; prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski, ; Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
opublikowano: 27-06-2007, 00:00

Czego spodziewamy się po "ramieniu nadciśnieniowym" badania ADVANCE?;

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Na pytanie odpowiadają: lek. Katarzyna Kolasińska-Malkowska, prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski, Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu:

Zapadalność na cukrzycę, jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, rośnie w dramatycznym tempie. Szacuje się, że na świecie liczba osób chorych wzrośnie ze 171 mln w roku 2000 do 366 mln w roku 2030. Nadciśnienie tętnicze stanowi jeden z najistotniejszych czynników determinujących ryzyko zgonu i powikłań sercowo-naczyniowych, zarówno pochodzenia makro-, jak i mikronaczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2. Istnieje również wiele silnych dowodów na to, że skuteczna redukcja ciśnienia tętniczego zmniejsza to ryzyko w odniesieniu do powikłań makronaczyniowych, ale również mikronaczyniowych w znacznie większym stopniu niż w przypadku osób z nadciśnieniem tętniczym bez cukrzycy. Co więcej, wykazano, że korzyści związane z niższymi wartościami ciśnienia uzyskiwane przez pacjentów z cukrzycą dotyczą również zakresu wartości uznawanych za prawidłowe, aż do wysokości ok. 110/70 mmHg.
W badaniu UKPDS wykazano nie tylko przewagę ścisłej kontroli ciśnienia (144/82 mmHg) nad kontrolą standardową (154/87 mmHg), ale również ciągłe zmniejszanie się ryzyka sercowo-naczyniowego wraz ze spadkiem ciśnienia skurczowego, z najniższym ryzykiem obserwowanym u pacjentów z ciśnieniem skurczowym <120 mmHg. Podobne obserwacje przyniosło badanie HOT, w którym obniżenie ciśnienia rozkurczowego poniżej 80 mmHg powodowało największe korzyści właśnie u pacjentów z cukrzycą. Stąd hipoteza, która została poddana weryfikacji w dużym badaniu klinicznym ADVANCE, że terapii hipotensyjnej wymagają niemal wszyscy pacjenci z cukrzycą, niezależnie od wysokości ciśnienia tętniczego.
Badanie ADVANCE w "ramieniu nadciśnieniowym" ma na celu ustalenie, czy terapia hipotensyjna lekiem złożonym pierwszego rzutu peryndopryl/indapamid 2 mg/0,625 mg z możliwością zwiększenia dawki do 4 mg/1,5 mg raz na dobę, niezależnie od obecności nadciśnienia tętniczego, a w przypadku pacjentów z nadciśnieniem jako nałożenie na dotychczasowe leczenie hipotensyjne, zmniejsza ryzyko incydentów makronaczyniowych (udar mózgu, zawał serca, śmiertelność z przyczyn sercowo-naczyniowych) i mikronaczyniowych (nefropatia, retinopatia) u pacjentów z cukrzycą typu 2 w porównaniu z pacjentami, którzy takiego leczenia nie otrzymują. Badanie ADVANCE obejmuje 11 140 pacjentów z ośrodków w Australii, Kanadzie, Chinach i wielu krajach Europy, w tym 604 pacjentów w Polsce, a średni okres obserwacji obu grup od momentu randomizacji wynosi 5,5 roku. Baza danych "ramienia nadciśnieniowego" tego badania zostanie zamknięta z końcem czerwca tego roku, a wyniki zostaną ogłoszone na zjeździe Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Wiedniu we wrześniu tego roku.
Jednocześnie jest w toku "ramię cukrzycowe" badania ADVANCE mające na celu ocenę redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego w tej samej populacji badanej podzielonej na podgrupy z zalecaną intensywną kontrolą glikemii (HbA1c <6,5 proc.) i standardową w danym kraju kontrolą glikemii. Randomizacja do odmiennego leczenia cukrzycy i nadciśnienia prowadzona była w modelu dwuczynnikowym 2 ? 2. Wyniki "ramienia cukrzycowego" tego badania znane będą na początku 2008 roku.
Nieprzypadkowy jest wybór leku złożonego peryndopryl/indapamid do terapii hipotensyjnej w badaniu ADVANCE. Leczenie hipotensyjne u chorych na cukrzycę często wymaga terapii skojarzonej, a połączenie inhibitora konwertazy angiotensyny (IKA) i diuretyku tiazydowego uznawane jest - obok skojarzenia IKA z antagonistą wapnia, które odniosło sukces w badaniu ASCOT (amlodypina + peryndopryl) - za połączenie najlepsze ze względu na dużą skuteczność hipotensyjną, co potwierdziły wyniki badania STRATHE (peryndopryl + indapamid). Porównanie trzech różnych strategii leczenia nadciśnienia tętniczego (STRATHE) wykazało przewagę leku złożonego stosowanego w pierwszym rzucie (peryndopryl/indapamid) nad metodą konwencjonalną: terapii stopniowanej (opartej na zwiększaniu dawki leku) i monoterapii sekwencyjnej (zmiana na lek z innej klasy). Już w fazie "run-in" badania ADVANCE zastosowanie połączenia peryndopryl/indapamid spowodowało dodatkowy spadek ciśnienia tętniczego o 8/3 mmHg, mimo że 75 proc. pacjentów stosowało dotychczasową terapię hipotensyjną. Dodatkowe działanie kardioprotekcyjne (badanie PICXEL i REASON), wazoprotekcyjne, a w konsekwencji korzystny wpływ na ciśnienie centralne (badanie REASON) i działanie nefroprotekcyjne (badanie PREMIER), jakie wykazuje połączenie peryndoprylu z indapamidem w preparacie Noliprel, a także korzystny wpływ na insulinowrażliwość i funkcję śródbłonka pozwalają przypuszczać, że redukcja ryzyka sercowo-naczyniowego, wynikająca z dodatkowego zastosowania tej kombinacji leków, może okazać się w badaniu ADVANCE większa niż prognozowana na podstawie efektu hipotensyjnego. Odpowiedzi na to między innymi pytanie poświęcone jest badanie ADVANCE.
Jeżeli wyniki potwierdzą istotną redukcję ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych makro- i mikronaczyniowych pod wpływem zastosowania leku złożonego peryndopryl/indapamid w badaniu ADVANCE, to skojarzenie to może zostać uznane za terapię hipotensyjną pierwszego rzutu u większości chorych z cukrzycą typu 2, bez względu na wysokość ciśnienia tętniczego.
Kardiologia
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
×
Kardiologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: lek. Katarzyna Kolasińska-Malkowska, ; prof. dr hab. med. Andrzej Tykarski, ; Katedra i Klinika Hipertensjologii, Angiologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.