Aducanumab jednak skuteczny w leczeniu alzheimera. Biogen zamierza złożyć wniosek o rejestrację leku

KM
opublikowano: 25-10-2019, 13:54

Firma Biogen zamierza złożyć wniosek o rejestrację aducanumabu - leku przeznaczonego do leczenia choroby Alzheimera – na podstawie nowej analizy, która objęła szerszy zakres danych z trzeciej fazy badań klinicznych i wykazała redukcję objawów klinicznych alzheimera u pacjentów we wczesnym stadium choroby.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Biogen oraz Eisai ogłosiły, że po konsultacji z FDA firma Biogen zamierza ubiegać się o rejestrację aducanumabu, terapii będącej w trakcie badań klinicznych u pacjentów we wczesnym stadium choroby Alzheimera. W trzeciej fazie badania EMERGE osiągnięto jego pierwszorzędowy punkt końcowy, wykazując istotną redukcję postępu objawów klinicznych choroby.

Firma Biogen chce złożyć na początku 2020 r. wniosek o rejestrację aducanumabu. Byłby to pierwszy na świecie lek zatrzymujący postęp choroby Alzheimera na wczesnym etapie jej rozwoju.
Zobacz więcej

Firma Biogen chce złożyć na początku 2020 r. wniosek o rejestrację aducanumabu. Byłby to pierwszy na świecie lek zatrzymujący postęp choroby Alzheimera na wczesnym etapie jej rozwoju. iStock

Biogen uważa, że wyniki uzyskane w podgrupie pacjentów uczestniczących w fazie trzeciej badania ENGAGE, którym zapewniono wystarczającą ekspozycję na wysoką dawkę aducanumabu, potwierdzają wyniki badania EMERGE. Pacjenci, którzy otrzymali aducanumab, odnieśli istotne korzyści w zakresie funkcji poznawczych oraz takich elementów jak pamięć, orientacja i język. U pacjentów zaobserwowano również pozytywny wpływ na życie codzienne, w tym kontrolowanie własnych finansów, wykonywanie prac domowych, takich jak sprzątanie, robienie zakupów oraz pranie, a także samodzielne wychodzenie z domu.

W przypadku rejestracji aducanumab stałby się pierwszym lekiem redukującym postęp objawów klinicznych choroby Alzheimera, a także pierwszą terapią, która potwierdziłaby tezę, że usunięcie złogów amyloidu beta doprowadzi do uzyskania lepszych wyników klinicznych.

Decyzja podjęta przez Biogen w konsultacji z FDA o złożeniu wniosku o rejestrację jest oparta o wyniki nowej analizy danych, która objęła szerszy zakres danych z trzeciej fazy badań klinicznych, które przerwano w marcu 2019 roku po przeprowadzeniu analizy nieskuteczności. Ta nowa analiza rozszerzonego zbioru danych, która objęła dane dostępne już po przeprowadzenia analizy nieskuteczności opartej na wcześniej określonych założeniach, wykazała, że aducanumab jest skuteczny pod względem farmakologicznym i klinicznym, co potwierdzają uzyskane efekty zależne od dawki, redukując złogi amyloidu w mózgu oraz redukując postęp objawów klinicznych, które oceniano za pomocą wcześniej określonego pierwszorzędowego punktu końcowego, mierzonego w skali Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes (CDR-SB). W obu badaniach profil bezpieczeństwa i tolerancji aducanumabu był zgodny z wynikami wcześniejszych badań.

Uwzględniając wyniki dyskusji z FDA, firma planuje złożyć na początku 2020 roku wniosek o rejestrację w ścieżce Biologics License Application (BLA) oraz kontynuować rozmowę z urzędami regulacyjnymi na międzynarodowych rynkach, w tym w Europie i Japonii. Złożenie wniosku o rejestrację będzie obejmowało dane z badań fazy 1/1b oraz kompletny zestaw danych z badań klinicznych trzeciej fazy. Biogen zamierza zaoferować możliwość kontynuowania leczenia aducanumabem pacjentom speniającym warunki do włączenia, którzy wcześniej uczestniczyli w badaniach klinicznych trzeciej fazy, w długoterminowym badaniu stanowiącym przedłużenie badania PRIME fazy 1b oraz w badania EVOLVE, które dotyczyło oceny bezpieczeństwa. Firma Biogen podejmie w trybie pilnym działania zmierzające do osiągnięcia tego celu we współpracy z urzędami regulacyjnymi oraz głównymi badaczami.

Wyniki badań EMERGE i ENGAGE

EMERGE (1638 pacjentów) oraz ENGAGE (1647 pacjentów) to wieloośrodkowe, randomizowane, porównawcze badania 3 fazy z podwójnie ślepą próbą i grupą kontrolowaną placebo, zaprojektowane w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa dwóch protokołów dawkowania aducanumabu. Badania te przerwano 21 marca 2019 roku po uzyskaniu wyników analizy nieskuteczności opartej na wcześniej określonych założeniach, która obejmowała węższy zestaw poprzednio zgromadzonych danych. Analiza nieskuteczności opierała się na danych dostępnych 26 grudnia 2018 roku, zebranych w grupie 1748 pacjentów, którzy mieli możliwość uczestniczenia w całym 18-miesięcznym okresie badawczym, i przewidywała, że po zakończeniu obu badań ich pierwszorzędowe punkty końcowe prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte. Analizy nieskuteczności są często wykonywane w przypadku dużych badań klinicznych i opierają się na modelowaniu statystycznym, którego celem jest próba przewidzenia wyniku badań prowadzonych na podstawie określonej liczby wcześniej ustalonych założeń oraz kryteriów.

Po przerwaniu EMERGE i ENGAGE udostępniono dodatkowe dane pochodzące z tych badań, które rozszerzyły zestaw danych, obejmując w sumie 3285 pacjentów, z których 2066 miało możliwość uczestniczenia w całej 18-miesięcznej terapii. Nowa, obszerna analiza rozszerzonego zestawu danych wykazała wynik różniący się od prognozowanego przez analizę nieskuteczności. W szczególności, nowa analiza rozszerzonego zestawu danych wykazała istotność statystyczną wcześniej określonego pierwszorzędowego punktu końcowego badania EMERGE (P=0,01). Biogen uważa, że podzbiór danych zgromadzonych w badaniu ENGAGE wspiera wyniki badania EMERGE, chociaż w badaniu ENGAGE nie osiągnięto pierwszorzędowego punktu końcowego. Firma skonsultowała się z zewnętrznymi doradcami oraz FDA w sprawie wspomnianych różnic w wynikach oraz ich konsekwencji.

"Ten obszerny zestaw danych wykazuje po raz pierwszy fakt, że badanie trzeciej fazy potwierdziło, iż usunięcie złogów beta-amyloidu może ograniczyć zaburzenia o nasileniu klinicznym w przebiegu choroby Alzheimera i jest źródłem nowej nadziei dla przedstawicieli środowiska medycznego, pacjentów oraz ich rodzin” powiedział dr Anton Porsteinsson, profesor psychiatrii, neurologii i neuronauki, prowadzący badania w oparciu o dofinansowanie William’a B. i Sheili Konar, dyrektor Programu Opieki na Osobami z Chorobą Alzheimera, Badań oraz Edukacji (AD-CARE) Uniwersytetu w Rochester oraz główny badacz. “Istnieje ogromna, niezaspokojona potrzeba medyczna, społeczność związana z chorobą Alzheimera, czekała na ten moment. Namawiam firmę Biogen, FDA, społeczność medyczną oraz pacjentów, a także partnerów badań do wytrwałości w pracy, aby dzisiejsze oświadczenie stało się rzeczywistością”.

Pacjenci leczeni wysoką dawką aducanumabu w trakcie badania EMERGE, w którym osiągnięto wcześniej określony pierwszorzędowy punkt końcowy, wykazali znaczne redukcje postępu objawów klinicznych choroby względem punktu wyjściowego, które potwierdzono za pomocą CDR-SB w 78. tygodniu (23 proc. w porównaniu z placebo, P=0,01). W badaniu EMERGE pacjenci leczeni wysoką dawką aducanumabu również wykazali podobne zmniejszenie nasilenia zaburzeń klinicznych, które mierzono za pomocą wcześniej określonych drugorzędowych punktów końcowych: Mini Mental State Examination (MMSE; 15 proc. w porównaniu z placebo, P=0.06), AD Assessment Scale-Cognitive Subscale 13 Items (ADAS-Cog 13; 27 proc. w porównaniu z placebo, P=0.01) oraz AD Cooperative Study-Activities of Daily Living Inventory Mild Cognitive Impairment Version ((ADCS-ADL-MCI; 40 proc. w porównaniu z placebo, P=0.001).

Badanie, które pozwoliło na obrazowanie nagromadzonych blaszek amyloidowych w EMERGE, wykazało, że nasilenie tego procesu uległo zmniejszeniu w porównaniu z placebo w 26. i 78. tygodniu, przy niskiej i wysokiej dawce aducanumabu (P<0,001). Te obserwacje kliniczne zostały potwierdzone przez dodatkowe dane dotyczące takiego biomarkera, jak stężenie białka tau w płynie mózgowo-rdzeniowym. Biogen uważa, że dane zgromadzone w grupie pacjentów uczestniczących w badaniu ENGAGE, którym zapewniono wystarczającą ekspozycję na wysoką dawkę aducanumabu, potwierdziły wyniki badania EMERGE.

W obu badaniach do najczęstszych reakcji niepożądanych należały widoczne w badaniu obrazowym zaburzenia związane z nagromadzeniem amyloidu, w postaci obrzęku mózgu (ang. amyloid-related imaging abnormalities-edema, ARIA-E) oraz ból głowy. U większości pacjentów z ARIA-E nie występowały objawy podczas epizodów ARIA-E, które przeważnie ustępowały w ciągu 4 do 16 tygodni bez długotrwałych konsekwencji klinicznych.

Biogen planuje przedstawić dodatkowe informacje na temat nowej analizy rozszerzonego zestawu danych zebranych w badaniu EMERGE i ENGAGE na spotkaniu poświęconym badaniom klinicznym dotyczącym choroby Alzheimera (ang. Clinical Trials on Alzheimer’s Disease, CTAD) w grudniu 2019 roku.

Po omówieniu danych podczas konsultacji z FDA firma Biogen jest przekonana, że różnice pomiędzy wynikami nowej analizy rozszerzonego zestawu danych a rezultatami analizy nieskuteczności były związane przede wszystkim z większą ekspozycją pacjentów na wysoką dawkę aducanumabu. W świetle nowej analizy rozszerzonego zestawu danych do większej ekspozycji na aducanumab przyczyniło się wiele czynników, w tym dane dotyczące większej liczby pacjentów, dłuższy średni czas trwania ekspozycji na wysoką dawkę, punkty w czasie, w których dokonywano zmian w protokole umożliwiających otrzymanie wysokiej dawki przez większy odsetek pacjentów, a także czas przeprowadzenia analizy nieskuteczności oraz jej wcześniej określone kryteria.

Czym jest aducanumab

Aducanumab (BIIB037) jest eksperymentalnym ludzkim przeciwciałem monoklonalnym, które jest poddawane badaniu pod kątem możliwości leczenia wczesnego stadium choroby Alzheimera. Firma Biogen zakupiła licencję na aducanumab od Neurimmune na podstawie umowy o współpracy w zakresie rozwoju i licencji. Od października 2017 roku Biogen i Eisai współpracują przy opracowywaniu oraz wprowadzeniu aducanumabu do obrotu na całym świecie. EMERGE i ENGAGE to wieloośrodkowe, randomizowane, porównawcze badania trzeciej fazy z podwójnie ślepą próbą oraz z grupą kontrolowaną placebo, które zaprojektowano w celu oceny skuteczności i bezpieczeństwa aducanumabu. Pierwszorzędowym celem badań była ocena skuteczności aducanumabu podawanego co miesiąc w porównaniu z placebo w ograniczaniu zaburzeń poznawczych oraz funkcjonalnych, których nasilenie mierzono za pomocą wyniku CDR-SB. Drugorzędowym celem była ocena wpływu aducanumabu stosowanego co miesiąc w porównaniu z placebo na objawy kliniczne, które oceniano za pomocą MMSE, ADAS-Cog 13 oraz ADCS-ADL-MCI.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.