ACC Atlanta 2006: najważniejsze doniesienia

dr n. biol. Marta Koton-Czarnecka
opublikowano: 24-05-2006, 00:00

Tegoroczny kongres Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (American College of Cardiology - ACC) z udziałem ponad 30 tys. lekarzy odbywał się 11-14 marca w Atlancie. Puls Medycyny omawia najważniejsze z prezentowanych doniesień.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Jak dowiodły liczne badania kliniczne, podawanie statyn jest korzystne dla wielu pacjentów z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego: dla osób z wysokim stężeniem cholesterolu, z nadciśnieniem i cukrzycą. Wyniki amerykańskich badań populacyjnych prowadzonych w ValueMedics Research w Wirginii pokazują jednak, że leczenie statynami nie jest tak powszechne, jak powinno być zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi. Dane zebrano od prawie 150 tys. pacjentów powyżej 25 lat, u których w latach 2001-2004 podjęto leczenie hipotensyjne. U 30 proc. z nich (44 tys.) zdiagnozowano wysoki poziom cholesterolu, ale tylko u 17 proc. od razu wdrożono terapię statynami. Ponad połowa pacjentów z podniesionym stężeniem cholesterolu LDL nie otrzymywała statyn przez cały rok od chwili rozpoczęcia leczenia obniżającego ciśnienie krwi.
Podobne rezultaty uzyskano wówczas, gdy analizowano podgrupy pacjentów z nadciśnieniem i współistniejącą niewydolnością serca, cukrzycą lub trzema innymi występującymi jednocześnie czynnikami ryzyka sercowo-naczyniowego; u 54-61 proc. z nich nie zalecono leczenia statynami. Autorzy podsumowali, że w większości przypadków terapia statynami, mimo że jest leczeniem standardowym, rozpoczynana jest zdecydowanie za późno.

Statyny odwracają zmiany miażdżycowe

Terapii statynami dotyczyło także badanie ASTEROID (A Study to Evaluate the Effect of Rosuvastatin on Intravascular Ultrasound-Derived Coronary Atheroma Burden Trial) z udziałem 507 pacjentów z 53 ośrodków w USA, Kanadzie, Europie i Australii. Wyniki uzyskane w badaniu ASTEROID po raz pierwszy zasugerowały, że statyny mogą powodować cofanie się zaistniałych w tętnicach zmian miażdżycowych. Proces ten dotychczas uważano za nieodwracalny, a powszechną strategią terapeutyczną było spowalnianie odkładania się złogów miażdżycowych. Obecnie okazało się, dzięki wykorzystaniu ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IntraVascular UltraSound - IVUS), że przy odpowiednim leczeniu, zmiany chorobowe mogą zostać odwrócone.
Pacjentom przez 24 miesiące podawano rosuwastatynę (Crestor, AstraZeneca) w dawce 40 mg dziennie. U 80 proc. pacjentów poddanych takiej terapii zmniejszyła się ilość i wielkość blaszek miażdżycowych. Stwierdzono ponadto, że intensywne leczenie wysokimi dawkami statyn obniżyło stężenie cholesterolu LDL o 53 proc. (ze średniego początkowego 130 mg/dl do końcowego 61 mg/dl), a stężenie cholesterolu HDL zwiększyło o 15 proc. (z 43 mg/dl do 49 mg/dl). W rezultacie ryzyko zawału lub udaru zostało zmniejszone o połowę.

Efekty kojarzenia klopidogrelu i aspiryny

Duże zainteresowanie i ożywione dyskusje podczas kongresu wzbudziły wyniki badania CHARISMA (Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, Management and Avoidance). W grupie ponad 15 tys. osób sprawdzano, czy dodanie klopidogrelu (Plavix, Bristol-Myers Squibb) do kwasu acetylosalicylowego w terapii pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka lub rozpoznaną chorobą wieńcową zmniejsza liczbę zawałów serca, udarów mózgu i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych. Teoretycznie, leczenie skojarzone powinno zredukować częstość występowania tych zdarzeń. Korzyści wynikające z terapii skojarzonej udowodniono wcześniej u chorych z ostrym zespołem wieńcowym oraz u pacjentów poddanych przezskórnej interwencji wieńcowej.
Wyniki badania CHARISMA okazały się jednak inne niż się spodziewano. W grupie pacjentów otrzymujących aspirynę łącznie z klopidogrelem nie stwierdzono mniejszej częstości występowania negatywnych zdarzeń sercowo-naczyniowych (czyli pierwszorzędowego punktu końcowego obejmującego zawał, udar lub zgon) w porównaniu z grupą pacjentów leczonych kwasem acetylosalicylowym w połączeniu z placebo. Co bardziej niepokojące, dodanie klopidogrelu zwiększyło częstość małych i umiarkowanych krwawień.
Dodatkowych ważnych informacji dostarczyły analizy wyników przeprowadzone dla dwóch uczestniczących w badaniu podgrup pacjentów. Okazało się, że korzyści z terapii łączącej działanie aspiryny i klopidogrelu odnoszą pacjenci z rozpoznaną chorobę wieńcową - w ich przypadku stwierdzono redukcję relatywnego ryzyka zawału, udaru lub zgonu o 12,5 proc. w porównaniu z pacjentami otrzymującymi sam kwas acetylosalicylowy. Natomiast u osób, u których występują jedynie czynniki ryzyka (tzw. pacjentów bezobjawowych), terapia skojarzona zwiększyła częstość występowania pierwszorzędowego punktu końcowego (odnotowano 20-procentowy wzrost ryzyka relatywnego).
Wyniki badania CHARISMA zostały 12 marca jednocześnie zaprezentowane podczas kongresu ACC oraz opublikowane na stronie internetowej New England Journal of Medicine.

Biwalirudyna alternatywą dla heparyny

Kolejne duże badanie kliniczne, którego wyniki prezentowano w Atlancie, dotyczyło zastosowania biwalirudyny (Angiox, Nycomed), czyli nowego leku przeciwzakrzepowego, u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym. Biwalirudyna ma mechanizm działania odmienny niż heparyna, gdyż bezpośrednio wiąże i inaktywuje trombinę, zarówno swobodnie krążącą, jak i związaną z fibryną w konglomeracie zakrzepowym. Badanie o akronimie ACUITY (Acute Catheterisation and Urgent Intervention Triage strategy), które przeprowadzono w 44 ośrodkach na całym świecie na grupie ponad 13,8 tys. pacjentów, porównywało wyniki kliniczne zastosowania biwalirudyny i obecnie rekomendowanych połączeń leków. Biwalirudyna podawana samodzielnie oraz w skojarzeniu z inhibitorami receptorów płytkowych GP IIb/IIIa okazała się tak samo efektywna w zapobieganiu epizodom krwawień i komplikacjom niedokrwiennym, jak standardowe strategie terapeutyczne oparte na heparynie.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: dr n. biol. Marta Koton-Czarnecka

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.