7 proc. PKB na zdrowie. FPP: cel nie do zrealizowania bez zmiany systemu finansowania

Oprac. Monika Majewska
opublikowano: 26-05-2023, 15:55

Zamierzenia realizacji ustawy 7 proc. PBK w 2027 roku są nie do zrealizowania, jeśli nie zmieni się system finansowania - wynika z najnowszej edycji Monitora Finansowania Ochrony Zdrowia Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Fot. Pixabay

W maju zaprezentowano kolejną edycję Monitora Finansowania Ochrony Zdrowia, która przygotowana została przez Federację Przedsiębiorców Polskich. Przedstawiono.

– Dane zawarte w Monitorze nie są naszymi prognozami czy naszą oceną. W Monitorze pokazujemy wprost, co wynika z zebranych w całość różnych źródeł informacji, które są publicznie dostępne i których źródłem są dokumenty administracji rządowej - zaznaczył Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich podczas konferencji, na które zaprezentowano najnowszą edycję Monitora.

Stan realizacji ustawy o wzroście nakładów na zdrowie do 7% PKB

Jak czytamy, zgodnie z ustawą zapewniającą wzrost nakładów na ochronę zdrowia, w 2023 r. poziom publicznych wydatków na zdrowie powinien wynieść minimum 6,00% PKB.

Uwzględniając wielkości wynikające z uchwalonej ustawy budżetowej oraz planu finansowego NFZ publiczne wydatki na zdrowie w 2023 r. wyniosą 174,9 mld zł (wzrost o 19,4 mld zł w stosunku do 2022 r.).

Fot. Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia

Porównując tą wartość z PKB prognozowanym na 2023 r. (3.447,7 mld zł), przekłada się to na wydatki na poziomie 5,07% PKB, tj. o 0,93 pkt proc. poniżej wymaganego celu ustawowego. Jednak zgodnie z ustawą, wydatki za rok bieżący porównuje się z PKB sprzed dwóch lat (który w 2021 r. wynosił 2622,2 mld zł). W efekcie, zgodnie z definicją przyjętą na potrzeby ustawy, wydatki na zdrowie wyniosą 6,65% PKB w 2023 r.

Podstawowe fakty
  • ustawa wymaga wzrostu wydatków na zdrowie o co najmniej 107,8 mld zł do roku 2027
  • 41,3 mld zł z tego wzrostu jest zagwarantowane w ramach obecnych parametrów składki zdrowotnej oraz finansowania budżetowego
  • brakujące 66,5 mld zł musi zostać pozyskane przez podnoszenie stawki lub rozszerzanie bazy składki zdrowotnej lub poszerzanie zakresu dotowania systemu z budżetu państwa
  • w przypadku postawienia bardziej ambitnego celu, czyli rzeczywistego osiągnięcia nakładów na zdrowie równych 7% PKB, konieczne byłoby pozyskanie aż 101,8 mld zł dodatkowego finansowania

W wyniku aktualizacji danych publikowanych w Monitorze Finansowania Ochrony Zdrowia, przewidywany poziom wydatków na ochronę zdrowia w 2023 r. zwiększył się z 169,4 mld zł do 174,9 mld zł. Zmiana ta wynika ze zmian w planie finansowym NFZ, które przewidują wyższe wydatki na świadczenia, głównie leczenie szpitalne. Jednocześnie rewizji uległa prognoza nominalnego poziomu PKB na 2023 r. Jak wynika z przyjętego przez Radę Ministrów Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026, PKB w bieżącym roku wyniesie 3.448 mld zł, co jest wartością istotnie większą niż zakładany w projekcie budżetu państwa na 2023 r. poziom 3.318 mld zł. W efekcie, mimo wzrostu planowanych nominalnych wydatków na ochronę zdrowia, ich wartość w relacji do PKB obniżyła się z 5,11% do 5,07% dla roku „t” (bieżącego).

Realizacja planu finansowego NFZ w 2022 r

Jak wynika z okresowego sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za IV kw. 2022 r., na przestrzeni całego roku 2022 r. zrealizowane zostały wydatki na poziomie 95,07% planu. Oznacza to, że wartość wykonania budżetu NFZ w zakresie wydatków była niższa o 6.464 mln zł od planowanego poziomu. Należy zaznaczyć, że dane te mają charakter wstępny i dotyczą stanu przed rozliczeniem wykonania wszystkich umów w oddziałach wojewódzkich Funduszu. Mogą one jednak wskazywać na to, że rok 2022 będzie kolejnym okresem, w którym ostatecznie na świadczenia zdrowotne została przeznaczona istotnie mniejsza kwota niż wynikało to z pierwotnego planu. Dla porównania, w sprawozdaniu za IV kw. 2019 r., wstępny poziom wykonania wydatków przewidzianych w rocznym planie finansowym kształtował się na poziomie 97,2%.

Fot. Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia
Fot. Monitor Finansowania Ochrony Zdrowia

Prognozowane przychody NFZ w 2023 r.

Jak wynika z projektu zmiany planu finansowego NFZ na 2023 r., planowane przychody z tytułu składki zdrowotnej wynoszą 137,6 mld zł i są o 4,1 mld wyższe niż wynikało to z wcześniejszej wersji planu. Należy jednak wskazać, że w bieżącym roku warunki dla realizacji planowanych przychodów będą trudniejsze niż w poprzednich okresach, ze względu na hamującą dynamikę zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, utrzymującą się ujemną realną dynamikę płac, a także wygaśnięcie efektów związanych ze zmianą zasad ustalania składki zdrowotnej z działalności gospodarczej w ramach Polskiego Ładu.

Brakujące finansowanie ochrony zdrowia w kolejnych latach

Zgodnie z ustawą zapewniającą wzrost nakładów na ochronę zdrowia, w 2027 r. publiczne wydatki na ten cel powinny wynieść 7% PKB. Uwzględniając obecne prognozy makroekonomiczne, oznacza to, że wydatki na zdrowie powinny wówczas wzrosnąć do poziomu co najmniej 318 mld zł. Ze względu na obowiązywanie zasady t-2, czyli porównywania wydatków na zdrowie poniesionych w danym roku z poziomem produktu krajowego brutto sprzed dwóch lat, zgodnie z kryterium ustawowym minimalne wydatki na ochronę zdrowia powinny wynieść w 2027 r. nie mniej niż 282,8 mld zł. Tymczasem, uwzględniając obowiązujący stan prawny, tj. obecną stawkę oraz bazę składki zdrowotnej oraz dotychczasowy poziom zapewnianych dotacji budżetowych w relacji do PKB, można oczekiwać wzrostu całkowitego poziomu finansowania ochrony zdrowia do 216,2 mld zł.

PRZECZYTAJ TAKŻE: FPP punktuje Niedzielskiego ws. finansowania ochrony zdrowia. “Nakłady w relacji do PKB spadają”

Finansowanie bezpłatnych leków "65 plus" odbędzie się kosztem innych pacjentów?

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.