4178 rezydentur w postępowaniu wiosennym - CMKP opublikowało listy wolnych miejsc

KM/CMKP
opublikowano: 31-01-2023, 12:19

W wiosennej rekrutacji na specjalizacje lekarskie dostępnych jest 4178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w pozarezydenckim - poinformowało Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Wnioski w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym można składać od 1 do 28 lutego 2023 r.
Wnioski w wiosennym postępowaniu kwalifikacyjnym można składać od 1 do 28 lutego 2023 r.
Fot. Adobe Stock

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego opublikowało listę wolnych miejsc specjalizacyjnych w poszczególnych województwach na wiosenną rekrutację do specjalizacji. W tym postępowaniu jest dostępnych 4 178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w pozarezydenckim.

30 stycznia 2023 r. Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) opublikowało na stronie internetowej listę jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne, w których są wolne miejsca w wiosennym postępowaniu specjalizacyjnym: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne.

W sumie dostępnych jest 4178 miejsc w trybie rezydenckim i 10 808 w pozarezydenckim.

Liczba miejsc szkoleniowych dla lekarzy i lekarzy dentystów, którzy rozpoczną szkolenie specjalizacyjne na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego w sesji Wiosna z podziałem na dziedziny medycyny i województwa dostępna jest TUTAJ >> https://www.cmkp.edu.pl/wp-content/uploads/2023/01/Postepowanie-kwalifikacyjne-wiosna-2023-miejsca-szkoleniowe.pdf.

CMKP opublikowało także wykazy wolnych miejsc specjalizacyjnych w konkretnych placówkach z podziałem na województwa. Dostępne są one na stronie: https://www.cmkp.edu.pl/ksztalcenie/postepowania-kwalifikacyjne.

Harmonogram postępowania kwalifikacyjnego - wiosna 2023

  1. Składanie wniosków o rozpoczęcie specjalizacji: 1-28.02.2023 r.
  2. Ocena formalna wniosków przez urzędy wojewódzkie: 1-31.03.2023 r.
  3. Publikacja list rankingowych – I etap: do 07.04.2023 r.
  4. Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie: do 10 dni od dnia publikacji listy rankingowej
  5. Publikacja list rankingowych – II etap: w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w I etapie
  6. Potwierdzenie przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie: do 10 dni od dnia publikacji listy rankingowej
  7. Publikacja ostatecznych list rankingowych: w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w II etapie

Zasady rekrutacji na specjalizacje lekarskie - wiosna 2023

Jak informuje CMKP, wniosek w bieżącym postępowaniu należy składać w terminie 1-28 lutego 2023 r. Lekarz może wskazać aż 15 wariantów wyboru (w każdym wariancie należy wskazać dziedzinę, województwo i tryb odbywania specjalizacji). Do każdego wariantu wyboru lekarz może wskazać w preferowanej kolejności nie więcej niż 3 jednostki.

Ocena formalna wniosków, przyporządkowanie procentowej liczby punktów oraz potwierdzanie poprawności danych zawartych we wniosku, dokonywane jest do 31 marca 2023 r. przez wojewodę właściwego ze względu na pierwszy wariant.

Po dokonaniu oceny formalnej wniosku i przyporządkowaniu punktów, wniosek będzie udostępniony lekarzowi za pomocą SMK. Lekarz może zgłosić zastrzeżenia co do danych zawartych we wniosku w ciągu 2 dni od dnia udostępnienia wniosku w SMK. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń w terminie 2 dni podstawą weryfikacji postępowania konkursowego nie mogą być błędy w zakresie danych wskazanych we wniosku oraz w zakresie przyznanej punktacji.

Publikacja list rankingowych nastąpi w SMK w ciągu 7 dni od dnia zakończenia oceny formalnej wszystkich wniosków, tj. do 7 kwietnia 2023 r.

W terminie 10 dni od dnia publikacji list rankingowych lekarz potwierdza za pomocą SMK przyjęcie wskazanego miejsca specjalizacyjnego. Brak potwierdzenia uznawany będzie za odstąpienie lekarza od postępowania konkursowego w pierwszym etapie i zwolnienie przyznanego miejsca specjalizacyjnego.

Lekarz, który nie potwierdził przyjęcia miejsca specjalizacyjnego, oraz lekarz, który znalazł się na liście lekarzy niezakwalifikowanych w pierwszym etapie, jest uwzględniany w drugim etapie postępowania. Wyniki kwalifikacji w drugim etapie zostaną opublikowane w dniu następnym po zakończeniu potwierdzania przyjęcia miejsca specjalizacyjnego w SMK oraz na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Lekarz zakwalifikowany w drugim etapie postępowania potwierdza przyjęcie miejsca specjalizacyjnego za pomocą SMK w ciągu 10 dni od dnia opublikowania listy rankingowej. Brak potwierdzenia uznaje się za ostateczne odstąpienie lekarza od postępowania kwalifikacyjnego.

Ostateczne listy lekarzy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną niezwłocznie opublikowane w SMK i na stronach internetowych organów prowadzących postępowanie kwalifikacyjne.

Zgodnie z art. 16c ust. 14 lekarz biorący udział w postępowaniu kwalifikacyjnym może zwrócić się z wnioskiem do organu prowadzącego postępowanie o weryfikację postępowania konkursowego w terminie 2 dni od dnia ogłoszenia list rankingowych.

Zasady rekrutacji na specjalizacje dla lekarzy w służbie wojskowej

CMKP informuje, że postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON oraz w komórce lub jednostce podległej MON prowadzi Minister Obrony Narodowej.

Postępowanie kwalifikacyjne w przypadku lekarzy będących funkcjonariuszami w stosunku służby w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo lekarzy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej albo realizujących świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie porozumienia z korzystającym, albo pełniących służbę w podmiocie leczniczym utworzonym przez MSWiA prowadzi minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Lekarz będący żołnierzem w czynnej służbie wojskowej, a także lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym utworzonym i nadzorowanym przez MON, po uzyskaniu zgody kierownika komórki organizacyjnej MON, może złożyć wniosek o przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego poza resortem obrony narodowej.

Uwaga: lekarz może brać udział tylko w jednym postępowaniu.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jak zachęcić młodych lekarzy do specjalizacji z onkologii? "Zmian wymaga m.in. program studiów medycznych“

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.