3 tys. na „zachętę” dla przyszłych medyków. Znamy ministerialny program stypendialny

 • Katarzyna Lisowska
opublikowano: 04-07-2022, 11:04

MZ poinformowało o szczegółach programu, który ma zachęcić do podejmowania i  kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych. Przewiduje on m.in. stypendia dla osób podejmujących studia i bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów. Czym jeszcze kusi MZ przyszłych medyków?

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
MZ proponuje stypendia dla osób podejmujących studia na kierunkach medycznych i bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów: pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego.
MZ proponuje stypendia dla osób podejmujących studia na kierunkach medycznych i bezzwrotne dofinansowanie kształcenia studentów: pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego.
FOT. Pixabay

Adam Niedzielski od początku, gdy objął stanowisko ministra zdrowia, zaznaczał, że głównym problemem ochrony zdrowia jest deficyt kadr. Jak zapowiadał, to nad jego rozwiązaniem w dużej mierze chce się pochylić szefując MZ. Pomóc w tym ma m.in. zwiększanie: limitów przyjęć na studiach medycznych i wynagrodzeń personelu zatrudnionego w lecznicach. Dodatkowo, by skusić młodych Polaków do wyboru tej ścieżki zawodowej, a następnie nakłonić ich do podjęcia pracy w wyuczonej profesji, resort zdrowia wychodzi z kolejnymi “zachętami“. Jakimi? Chodzi o program „System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych”.

Studia medyczne. Dla kogo i jakie wsparcie?

System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych przewiduje wsparcie w postaci:

 • stypendiów dla osób podejmujących studia - dla studentów kierunku lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, analityki medycznej, fizjoterapii oraz farmacji,
 • stypendiów dla osób podejmujących studia oraz bezzwrotnego dofinansowania kształcenia studentów - dla studentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne,
 • mentoringu - dla absolwentów kierunku pielęgniarstwo, położnictwo oraz ratownictwo medyczne.

WAŻNE! System zachęt ma być realizowany do czasu zakończenia Krajowego Programu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, tj. do połowy 2026 r. Uruchomienie ww. form wsparcia nastąpi począwszy od roku akademickiego 2022/2023.

Stypendia dla studentów na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja - kto może je otrzymać?

O stypendia mogą ubiegać się osoby podejmujące studia na kierunku: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, analityka medyczna, fizjoterapia oraz farmacja. W sumie MZ przewiduje, że otrzyma je nie więcej niż 2 tys. osób.

Maksymalna wysokość miesięcznego stypendium to 3 tys.zł. I będzie ono wypłacane na okres 9 miesięcy roku akademickiego (od października do czerwca włącznie). Mając na uwadze, że nie jest możliwe przyznanie stypendium na cały okres kształcenia na tych kierunkach (studia jednolite trwające od 5 do 6 lat), stypendia będą przyznawane na okres 3 lat studiów.

Odbędą się 2 edycje przyznawania stypendiów :

 • w 2022 r. otrzyma je 1 tys. osób (na okres od roku akademickiego 2022/2023 do 2024/2025)
 • w 2023 r. dla kolejnego 1 tys. (na okres od roku akademickiego 2023/2024 do 2025/2026).

O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych w uczelni publicznej lub uczelni niepublicznej. Stypendium będzie przyznawane osobom, które otrzymają status studenta ww. kierunków. Kryterium otrzymania stypendium będzie największa liczba punktów uzyskana w trakcie procesu rekrutacji na dany kierunek studiów.

Stypendium będzie przyznawane określonemu procentowi najlepszych studentów w każdej uczelni. O przyznanie stypendiów dla studentów wnioskuje sama uczelnia. MZ na podstawie wniosków, które wpłynęły i podanych w nich danych określa jednolity dla wszystkich uczelni procent najlepszych stypendiów, którzy będą mogli otrzymać stypendium.

Stypendia dla studentów: pielęgniarstwa, położnictwa i ratownictwa medycznego - kto może je otrzymać?

Stypendia przysługują studentom I roku studiów licencjackich na okres 3 lat, w wysokości 1,5 tys. zł miesięcznie. MZ przewiduje wypłatę stypendium dla 4 tys. studentów (łącznie dla studentów ze wszystkich kierunków), stypendium będzie obejmowało okres 9 miesięcy każdego roku akademickiego (od października do czerwca) i przyznawane na okres 3 lat.

O stypendium może się ubiegać osoba rekrutująca się na I rok studiów (zarówno stacjonarnych i niestacjonarnych, jak i publicznych i niepublicznych).

Stypendia będą przyznawane w 2 edycjach:

 • w 2022 r. otrzyma je 2 tys. osób (na okres od roku akademickiego 2022/2023 do 2024/2025)
 • w 2023 r. dla kolejnego 2 tys. (na okres od roku akademickiego 2023/2024 do 2025/2026).

Po zakończeniu I i II roku studiów nastąpi weryfikacja posiadania statusu studenta przez stypendystę oraz poziomu nauki studenta. Stypendium nie będzie przyznawane w kolejnym roku studiów, jeśli student zrezygnuje ze studiów, zostanie skreślony z listy studentów lub uzyska średnią studiów poniżej średniej 4.0.

Dofinansowanie kształcenia studentów kierunków pielęgniarstwo położnictwo oraz ratownictwo medyczne - kto może je otrzymać?

Dofinansowanie kształcenia, w kwocie stanowiącej uśrednioną wysokość opłat za kształcenie na danym kierunku studiów, otrzymają studenci studiów I stopnia (z wyłączeniem studiów pomostowych 1- i 1,5-rocznych) na uczelniach publicznych na studiach niestacjonarnych oraz w uczelniach niepublicznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Dofinansowanie będzie mogło otrzymać :

 • 2 tys studentów kierunku pielęgniarstwo,
 • 1,4 tys. studentów kierunku położnictwo
 • 1 tys. studentów kierunku ratownictwo medyczne.

Dofinansowane zostaną 2 pełne cykle kształcenia studiów I stopnia na tych kierunkach (od roku akademickiego 2022/2023 do 2024/2025 oraz od roku akademickiego 2023/2024 do 2025/2026).

Wysokość opłat za usługi edukacyjne na danym kierunku studiów na rok akademicki 2022/23, do której będzie przyznawane dofinansowanie, przyjmuje się:

 1. kierunek pielęgniarstwo – 6500 zł za rok studiów
 2. kierunek położnictwo – 6000 zł za rok studiów
 3. kierunek ratownictwo medyczne – 6500 zł za rok studiów.

Mentoring dla absolwentów kierunków: pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne - zasady pilotażu

Jak czytamy w programie, w celu ułatwienia podjęcia pracy w zawodzie pielęgniarki, położnej i ratownika medycznego wprowadzone zostają działania pilotażowe, polegające na zapewnieniu w pierwszej pracy opieki mentora, tj. osoby wprowadzającej w nowe obowiązki. MZ oczekuje, że przyczyni się to do satysfakcji z pracy, co z kolei wpłynie na szybszą adaptację osób objętych wsparciem w miejscu pracy i decyzję o pozostaniu w zawodzie.

Mentoring będzie realizowany w formie pilotażu, do którego będą mogły przystąpić podmioty lecznicze posiadające umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ, i które zatrudniają pielęgniarki, położne i ratowników medycznych rozpoczynających pracę w zawodzie. Takim mentoringiem zostałoby objętych zostanie 15 tys osób w okresie 4 lat.

Wynagrodzenie za mentoring, w wysokości 1 tys zł brutto miesięcznie, stanowić będzie dodatek dla wynagrodzenia pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, którzy podejmą się roli mentora.

Jedna osoba będzie mogła objąć opieką mentorską 1 lub 2 osoby. Dodatek do wynagrodzenia za opiekę mentorską nad jednym lub dwoma absolwentami przysługuje przez okres 12 miesięcy następujących po sobie.

Mentoringiem będą mogły zostać objęte osoby, które w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym ukończyły studia I stopnia na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo lub ratownictwo medyczne, które posiadają:

 • dyplom ukończenia ww. studiów na poziomie licencjatu;
 • w przypadku absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej;
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w podmiocie leczniczym realizującym całodobowe świadczenia zdrowotne;
 • zobowiązanie do kontynuacji pracy w podmiocie leczniczym, w którym absolwent jest objęty opieką mentora przez 12 miesięcy po zakończeniu mentoringu.

Kryteria kwalifikacyjne dla mentora:

 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku, pielęgniarki lub położnej lub ratownika medycznego;
 • opinia bezpośredniego przełożonego, dotycząca wiedzy, umiejętności, nienagannej postawy etycznej, realizacji zadań zawodowych zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną przez osobą proponowaną na mentora;
 • łatwość komunikacji interpersonalnych i predyspozycje dydaktyczne;
 • zatrudnienie w miejscu mentoringu na podstawie umowy o pracę.

Środki na wynagrodzenia dla mentora będą przekazywane podmiotowi leczniczemu, w którym zatrudniony jest mentor. Podmiot wypłaca wynagrodzenie mentorowi na podstawie umowy podpisanej pomiędzy podmiotem a mentorem. Umowa zawierana jest na okres 12 miesięcy. W przypadku rezygnacji przez absolwenta z pracy w podmiocie umowa monitoringu wygasa w miesiącu zakończenia pracy przez absolwenta.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia, System zachęt do podejmowania i kontynuowania studiów na wybranych kierunkach medycznych

PRZECZYTAJ TAKŻE: Kredyty na studia medyczne: rozporządzenie wejdzie w życie 1 kwietnia

Znamy nowe limity przyjęć na medycynę w roku 2022/2023

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: OPR.KL

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.