25-lecie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej pod znakiem zmian

Maja Marklowska-Dzierżak
opublikowano: 30-05-2019, 10:13

Opracowanie standardów postępowania i mierników jakości leczenia onkologicznego oraz przygotowanie chirurgów onkologów do nowej roli koordynatorów w systemie opieki nad pacjentami z nowotworami to obecnie kluczowe zadania Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej (PTChO), które obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Honorowym patronatem objął to wydarzenie minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Jak podkreślają członkowie zarządu PTChO, nadrzędnym celem jego działań jest maksymalizacja efektów leczenia oraz organizacja opieki onkologicznej skoncentrowanej na pacjentach. Chodzi o to, aby wszelkie rozwiązania systemowe i organizacyjne przynosiły im realną korzyść w postaci wydłużenia życia w dobrej jakości.

Cel ten jest realizowany poprzez:

  • upowszechnianie wiedzy z zakresu opieki onkologicznej oraz wdrażanie zasad optymalnego leczenia chirurgicznego w onkologii;
  • wprowadzanie interdyscyplinarnego podejścia do opieki nad chorymi na nowotwory;
  • określanie mierników oraz monitorowanie jakości udzielanych świadczeń jako podstawy efektywności leczenia chirurgicznego w onkologii.

Interdyscyplinarność prowadzi do optymalizacji leczenia pacjentów onkologicznych

„Głównym zadaniem stojącym przed współczesną onkologią będzie usystematyzowanie i pogłębienie współpracy między wszystkimi kluczowymi specjalistami zaangażowanymi w proces terapeutyczny: chirurgami onkologicznymi, patologami, onkologami klinicznymi i radioterapeutami. Pozwoli to na leczenie pacjentów onkologicznych w sposób wielodyscyplinarny i jest jedyną możliwością jego optymalizacji oraz zwiększenia szans chorych na wieloletnie przeżycia, a nawet wyleczenie. W przypadku wielu nowotworów chirurgia jest bowiem jedyną metodą, która może doprowadzić do trwałego wyleczenia pacjenta.

Dlatego tak ważna jest jakość opieki chirurgicznej, a co za tym idzie, kształcenie specjalistów w chirurgii onkologicznej. W ten sposób tworzymy armię wysoko wyspecjalizowanych i doświadczonych onkologów zabiegowych, którzy będą głównym narzędziem do skutecznej walki o zdrowie Polaków” — tłumaczy dr hab. n. med. prof. nadzw. Wojciech Wysocki, prezes PTChO, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie.

Specjaliści z zakresu chirurgii onkologicznej podkreślają, że mają nie tylko wiedzę chirurgiczną, pozwalającą im na sprawne przeprowadzenie operacji dotyczącej danego narządu. Ich wiedza obejmuje także wszystkie aspekty choroby nowotworowej, w tym profilaktykę, diagnostykę, leczenie, rehabilitację i nadzór nad procesem terapeutycznym. W programie szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii onkologicznej, obok wieloletniego cyklu szkoleń dotyczących chirurgii nowotworów, są też bloki poświęcone onkologii klinicznej i radiologii.

Specjalizujący się lekarze poznają charakter i dynamikę choroby nowotworowej, co ma związek z jej wieloletnim przebiegiem i rozprzestrzenianiem się w organizmie, a także najnowsze metody leczenia. Wiedza przekazywana lekarzom podczas szkolenia specjalizacyjnego mobilizuje ich do jej pogłębiania, nabywają również umiejętności krytycznej oceny danych pochodzących z publikacji naukowych. „Umiejętność czytania i rozumienia wyników badań klinicznych w onkologii jest niezbędna, aby lekarz przez całe życie zawodowe był na bieżąco z aktualną wiedzą medyczną” — podkreśla prof. Wysocki.

„Chirurdzy onkolodzy już dziś posiadają niezbędną wiedzę na temat leczenia systemowego oraz umiejętności koordynowania opieki nad chorymi. Dlatego też w najbliższych latach chirurgia onkologiczna będzie umacniać pozycję kluczowej dyscypliny, wpływającej na jakość i skuteczność leczenia pacjentów onkologicznych w Polsce. Specjalistyczna wiedza, obejmującą wszystkie aspekty choroby nowotworowej, pozwoli na tworzenie skutecznych strategii walki z nowotworami, wykorzystujących wszelkie dostępne terapie” — przekonuje prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, sekretarz PTChO, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Skłodowskiej--Curie w Warszawie.

Niezbędne monitorowanie jakości ośrodków leczniczych

Bezpieczeństwo pacjenta z nowotworem oraz sukces terapeutyczny zależą w ogromnym stopniu od wiedzy, doświadczenia i umiejętności chirurgów. Doceniając znaczenie chirurgii w onkologii, Ministerstwo Zdrowia uznało chirurgię onkologiczną za leczenie wysokospecjalistyczne, wymagające wysokich kwalifikacji, i podjęło kroki na rzecz jej scentralizowania. Zgodnie z założeniami Krajowej Sieci Onkologicznej, pacjenci wymagający leczenia chirurgicznego mają być kierowani do ośrodków o najwyższej referencyjności.

Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej postuluje stworzenie systemu monitorowania jakości i szczebli referencyjności ośrodków leczniczych opartego na ustalonych kryteriach obowiązujących wszystkie jednostki, które realizują świadczenia onkologiczne w ramach kontraktu z NFZ. W tym celu konieczne jest wdrożenie jednolitych zasad postępowania diagnostyczno-leczniczego oraz terapeutycznego, które powinny stać się podstawą opracowania wskaźników monitorowania jakości.

„Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej we współpracy z organizacjami pacjenckimi od wielu lat postuluje ocenę jakości i referencyjność ośrodków leczenia nowotworów. Tak samo czynią chirurdzy onkolodzy w innych krajach, np. w Holandii czy USA. Należy niezwłocznie wprowadzić w życie zalecenia konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii onkologicznej i PTChO oraz wpisać je do Biuletynu Ministerstwa Zdrowia jako obowiązujące kanony w diagnostyce i leczeniu chorych na nowotwory. Zalecenia te zostały kompleksowo opracowane przez zespół ekspertów w dziedzinie chirurgii onkologicznej, zaakceptowane przez Ministerstwo Zdrowia i przeanalizowane przez ekspertów Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Liczymy, że staną się wytycznymi obowiązującymi każdego chirurga, który podejmuje leczenie polskiego pacjenta” — podkreśla prof. dr hab. n. med. Arkadiusz Jeziorski, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii onkologicznej.

Według członków PTChO, w Polsce mamy zbyt dużą decentralizację leczenia chirurgicznego pacjentów onkologicznych. „Duże rozproszenie świadczeń z zakresu chirurgii onkologicznej nie jest dobrym rozwiązaniem dla chorych. W interesie pacjenta jest, aby był on leczony przez doświadczonego lekarza, który ma odpowiednią wiedzę na temat najnowszych metod leczenia oraz umiejętności i intuicję zawodową, wynikające z wielokrotnie przeprowadzanych operacji. Ponieważ wielu polskich chorych nie ma realnych możliwości dowiedzenia się, który ośrodek ma najlepsze wyniki w leczeniu, my, jako towarzystwo, musimy o nich zadbać w tym zakresie we współpracy z przedstawicielami organizacji reprezentujących pacjentów onkologicznych. Tworzymy z nimi nieformalne, ściśle współpracujące grupy zadaniowe, aby wspólnie doprowadzić do zmian oczekiwanych przez chorych na nowotwory” — podkreśla prof. Piotr Rutkowski.

PTChO gotowe na nowe wyzwania

Opracowywane przez PTChO we współpracy z konsultantem krajowym w dziedzinie chirurgii onkologicznej wytyczne postępowania w najczęstszych nowotworach litych określają standardy działań diagnostyczno-terapeutycznych. Zalecenia te mają na celu nie tylko zagwarantowanie najwyższej jakości i skuteczności chirurgii onkologicznej, ale przede wszystkim działanie dla dobra i bezpieczeństwa pacjenta oraz efektywności całej ścieżki terapeutycznej, którą musi on pokonać.

Rola chirurga onkologa stale się zmienia, ale — jak zapewniają przedstawiciele PTChO — towarzystwo jest gotowe na nadchodzące wyzwania. „Nasza działalność na rzecz rozwoju chirurgii onkologicznej, całej onkologii i dla dobra polskich pacjentów trwa już 25 lat. Mając świadomość przyszłych potrzeb, a także działając na rzecz optymalizacji i maksymalizacji efektów leczenia onkologicznego, już dziś kładziemy nacisk na wielodyscyplinarność i jakość edukacji. Przykładem tego jest „Biblioteka Chirurga Onkologa” — największa w Polsce seria wydawnicza dotycząca chirurgii, regularnie zasilana nowymi tomami, stanowiąca podstawę do kształtowania spójnego systemu standardów postępowania i edukacji chirurgów. Mimo postępów w radioterapii i leczeniu systemowym, chirurgia nadal będzie niezastąpioną metodą leczenia chorych na nowotwory, a także szansą na pozytywne zakończenie procesu terapii” — podsumowuje prof. Wysocki.

Siedem sekcji naukowych w strukturze PTChO

  • Sekcja Nowotworów Piersi
  • Sekcja Węzła Wartowniczego
  • Akademia Czerniaka
  • Sekcja Mięsaków
  • Sekcja Nowotworów Otrzewnej
  • Sekcja Nowotworów Górnego Odcinka Układu Pokarmowego
  • Sekcja Nowych Technik w Chirurgii Onkologicznej
800 - tylu jest w Polsce aktywnych zawodowo lekarzy posiadających specjalizację z chirurgii onkologicznej.
90 - tyle jest w Polsce specjalistycznych ośrodków chirurgii onkologicznej; są wśród nich katedry onkologii oraz kliniki i specjalistyczne oddziały chirurgii onkologicznej.
1000 łóżek szpitalnych jest w Polsce dedykowanych chirurgii onkologicznej.
500 członków liczy Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Maja Marklowska-Dzierżak

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.