16 maja Rada Przejrzystości oceni leki na raka, padaczkę, neuralgię i ból neuropatyczny

KM/AOTMiT
opublikowano: 11-05-2022, 16:40

Na 16 maja zostało zaplanowane kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości AOTMiT. Porządek obrad obejmuje m.in. leki na stwardnienie rozsiane, leczenie ran przewlekłych i leki stosowane w leczeniu raka trzustki. Rada zaopiniuje też samorządowy program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Rada Przejrzystości przygotuje m.in. opinię w sprawie objęcia refundacją leków zawierających carbamazepinum we wskazaniu: neuralgia i ból neuropatyczny inne niż określone w ChPL.
iStock

Porządek obrad zaplanowanego na 16 maja posiedzenia Rady Przejrzystości AOTMiT obejmuje:

Przygotowanie opinii w sprawie technologii lekowych ocenianych pod kątem uwzględnienia na liście technologii lekowych o wysokim poziomie innowacyjności.

Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Tysabri (natalizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) natalizumabem podawanym dożylnie”,
  • Tysabri (natalizumab) w ramach programu lekowego: „Leczenie stwardnienia rozsianego (ICD-10 G35) natalizumabem podawanym podskórnie”,
  • Granulox (hemoglobina w sprayu) we wskazaniu: leczenie ran przewlekłych, takich jak: owrzodzenia żylne kończyn dolnych, owrzodzenia tętnicze kończyn dolnych, owrzodzenie mieszane kończyn dolnych, owrzodzenia w zespole stopy cukrzycowej, wtórne gojenie ran pooperacyjnych, odleżyny; leczenie ran z martwicą rozpływną i zakażone po odpowiednim leczeniu.

Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Kalisz Pomorski w wieku 60+ na lata 2022-2026”.

Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • carbamazepinum we wskazaniu: neuralgia i ból neuropatyczny inne niż określone w ChPL,
  • lakozamid we wskazaniu: terapia dodana u chorych poniżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej trzech prób terapii dodanej (ICD-10: C96.2),
  • posaconazolum we wskazaniach: przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych; zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci poniżej 18. roku życia przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych;
  • stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci poniżej 18. roku życia – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego, przewlekła choroba ziarniniakowa charakteryzująca się wysoką częstością grzybiczych zakażeń narządowych z nietolerancją na flukonazol lub/i itrakonazol, zespół mielodysplastyczny (MDS) u dzieci powyżej 13. r.ż. przygotowywanych do przeszczepienia komórek krwiotwórczych; stan po przeszczepieniu krwiotwórczych komórek macierzystych u dzieci powyżej 13. r.ż. z nietolerancją flukonazolu lub/i itrakonazolu – wtórna profilaktyka przeciwgrzybicza, ukierunkowana na wcześniej występujące zakażenia grzybicze, do czasu stabilnego wszczepienia i zakończenia leczenia immunosupresyjnego,
  • capecitabiunum we wskazaniu: nowotwór złośliwy trzustki w ramach uzupełniającego leczenia pooperacyjnego trzustki w skojarzeniu z gemcytabiną (ICD-10: C25),
  • sunitynibum we wskazaniu: leczenie mięsaków tkanek miękkich (ICD-10 C48, C49): mięsak pęcherzykowaty (alveolar soft part sarcoma) w stadium miejscowego zaawansowania lub uogólnienia przy braku możliwości radykalnego leczenia chirurgicznego u pacjentów w wieku 18 lat i powyżej,
  • peginterferonum alfa-2a we wskazaniu: C92.1 przewlekła białaczka szpikowa.

Źródło: AOTMiT

ZOBACZ TAKŻE: Rada Przejrzystości nie rekomenduje refundacji leku na narkolepsję

Zmiany w dopuszczeniu do obrotu 6 substancji czynnych

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.