100 najlepszych młodych polskich naukowców odbierze stypendia START

KM
opublikowano: 24-05-2019, 12:27

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Wśród laureatów tegorocznej, 27. edycji konkursu znaleźli się reprezentanci nauk medycznych i farmaceutycznych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Program START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych naukowców ze wszystkich dziedzin nauki. Jego celem jest wspieranie wybitnych młodych uczonych i zachęcanie ich do dalszego rozwoju naukowego. Laureaci otrzymują roczne indywidualne stypendium w wysokości 28 tys. zł. W ciągu 27 lat realizacji programu, prestiżowe stypendia zdobyło ponad 3000 wybitnych badaczy (łącznie z tegorocznymi laureatami), którym FNP przekazała w sumie ponad 81,5 mln zł.

W tym roku o stypendia START ubiegało się 899 kandydatów. Laureaci są wybierani w drodze kilkuetapowego konkursu, w którym uczeni będący autorytetami w danej dziedzinie nauki, oceniają dorobek kandydatów. Dorobek ten musi być udokumentowany publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze aplikacje kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP.

Na liście stu najlepszych młodych naukowców znaleźli się w 2019 roku m.in.:

 • dr Natalia Kowalczyk, psycholog z SWPS Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego w Warszawie, autorka eksperymentu, który wykazał, że gry RTS (gry czasu rzeczywistego) mają pozytywny wpływ na mózg graczy. Jest to jedno z pionierskich badań, analizujących wpływ gier nie na samo zachowanie, ale na struktury mózgu graczy;
 • Agata Perlińska, bioinformatyczka z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, prowadzi badania mające na celu „rozbrojenie bakterii” i stworzenie  antybiotyków na choroby, na które obecnie nie ma lekarstwa;
 • dr n. med. Paweł Gąsior z Górnośląskiego Centrum Medycznego im. prof. Leszka Gieca Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Został uhonorowany za osiągnięcia z zakresu kardiologii interwencyjnej. Uczestniczył w wielu przedklinicznych badaniach, które doprowadziły do powstania pierwszego polskiego stentu pokrytego polimerem biodegradowalnym, stentu do bifurkacji oraz balonu pokrytego paklitakselem;
 • dr n. farm. Agnieszka Klupczyńska z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jej największym dokonaniem badawczym, za które otrzymała stypendium START, jest zaproponowanie nowych strategii wczesnego wykrywania raka płuca w oparciu o analizy metabolitów i białek zawartych w surowicy krwi pacjentów. Uzyskane wyniki pozwoliły na wytypowanie kilku potencjalnych markerów raka płuca, które mogą pomóc lepiej zrozumieć procesy zachodzące w organizmach chorych osób, ale również znaleźć zastosowanie w praktyce klinicznej, zwiększając skuteczność wczesnego rozpoznawania raka płuca oraz stosowanych terapii przeciwnowotworowych. 
 • lek. Beata Małachowska z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Nagrodzona za badania nad cukrzycą u dzieci. Jest autorką szacunków dotyczących częstotliwości występowania cukrzycy monogenowej u dzieci oraz jej podtypów w polskiej populacji.
 • dr n. chem. Sabina Podlewska z Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie. Została wyróżniona za badania stanowiące cenny wkład w rozwój metod obliczeniowych stosowanych w komputerowo wspomaganym projektowaniu leków, które mogą przyczynić się do rozwoju cheminformatyki w Polsce. 
 • lek. Bartłomiej Tomasik z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Został uhonorowany za badania dotyczące ostrej białaczki limfoblastycznej, będącej najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego. We współpracy z lekarzami z Polski i z zagranicznych ośrodków udało mu się wykazać, że dziedziczny ubytek fragmentu genu NBN może predysponować do cięższego przebiegu białaczki limfoblastycznej u dzieci, a przede wszystkim do częstszego występowania wznowy choroby w obrębie ośrodkowego układu nerwowego.
KONKURS START 2019 w liczbach
 • 3 000 000 zł – łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 27. Konkursie w programie START;
 • 899 wniosków do konkursu;
 • 100 laureatów - 58 mężczyzn i 42 kobiety;
 • 60 proc. laureatów ma stopień doktora, w tym 27 kobiet i 33 mężczyzn
Dziedziny najczęściej reprezentowane przez laureatów: nauki techniczne (23 stypendia); nauki humanistyczne i społeczne (15 stypendiów); nauki biologiczne (14 stypendiów); nauki chemiczne (13 stypendiów); nauki medyczne (10 stypendiów); nauki fizyczne (8 stypendiów).

Instytucje, z których pochodzi największa liczba stypendystów: Uniwersytet Warszawski – 9 stypendystów, Uniwersytet Jagielloński – 8 stypendystów, Politechnika Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski – po 7 stypendystów, Uniwersytet Gdański, Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - po 5 stypendystów, Akademia Górniczo-Hutnicza – 4 stypendystów.

Miasta, z których rekrutuje się najwięcej stypendystów: Warszawa (30 stypendystów), Kraków (16), Wrocław (15); Poznań (11); Gdańsk (7).

Placówki naukowe, z którymi najczęściej związani są stypendyści, to: uczelnie (80, z czego 21 to politechniki) oraz instytuty PAN (19).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: KM

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.