1 października wchodzą przepisy o koordynacji opieki nad pacjentem w POZ. NFZ wyjaśnia, co się zmieni

 • Jacek Wykowski
opublikowano: 01-10-2021, 11:59

1 października wchodzą w życie przepisy wprowadzające model opieki koordynowanej w POZ - skupionej na pacjencie - który stopniowo obejmie kolejne poradnie POZ w Polsce. Te muszą m.in. wyznaczyć koordynatora, który wesprze pacjentów POZ w leczeniu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Wzmocnienie profilaktyki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej, w tym wprowadzenie funkcji koordynatora, zakłada nowelizacja zarządzenia prezesa NFZ w sprawie umów w POZ, które dziś (1 października) wchodzi w życie. Precyzując: przepisy zarządzenia stosuje się do rozliczania świadczeń udzielanych od dnia 1 października 2021 r.

Od 1 października 2021 r. wchodzą przepisy o koordynacji opieki nad pacjentem w POZ.
Fot. Pixabay

"Od zaproszenia, przez wywiad na pierwszej wizycie, po szczegółowe badania i szybką reakcję w przypadku wykrycia poważnej choroby. Wszystko pod kontrolą koordynatora i lekarza POZ. To model opieki skupionej na pacjencie, który sprawdził się w pilotażowym projekcie NFZ: POZ PLUS" - czytamy na stronie NFZ. Fundusz punkt po punkcie wyjaśnia, co się zmieni.

Koordynator w POZ

Od 1 października 2021 r. poradnie podstawowej opieki zdrowotnej powinny wyznaczyć koordynatora, którego zadaniem będzie wsparcie pacjentów POZ w procesie leczenia. Docelowo koordynator będzie dbał o lepszą komunikację na linii lekarz-pacjent, informował szczegółowo o kolejnych etapach leczenia (nie tylko w ramach POZ) oraz wspomagał organizację leczenia, w szczególności pacjentów z chorobami przewlekłymi.

Jak precyzuje NFZ, przepisy nie wymagają, aby była to osoba nowo zatrudniona. "Zadania koordynatora może realizować personel, który już pracuje w poradni (w tym lekarz, pielęgniarka, rejestratorka)" - czytamy.

Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, przypomina, że zmiany w POZ wprowadzane są na bazie wyników pilotażowego projektu POZ PLUS, który objął ponad 350 tys. pacjentów z całej Polski.

Zmiany w POZ mają być wprowadzane stopniowo

Zmiany w organizacji pracy POZ, których celem jest wzmocnienie roli POZ w opiece nad pacjentem, będą wprowadzane stopniowo - zapewnia NFZ. W pierwszym etapie - od 1 października - koordynator ma skupić się na działaniach profilaktycznych.

Kolejnym krokiem ma być wprowadzenie programów zarządzania chorobą, czyli opieki koordynowanej dla pacjentów chorych przewlekle. Od 1 stycznia 2022 roku sukcesywnie do programu mają być włączane kolejne schorzenia i choroby: nadciśnienie, cukrzyca, zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca, choroby tarczycy.

Planuje się też poszerzenie dostępnych badań diagnostycznych, (laboratoryjnych i obrazowych), które będzie mógł zlecić lekarz POZ.

Opieka koordynowana: bilans zysków według NFZ

W ocenie NFZ na opiece koordynowanej zyskać mają nie tylko POZ-y, ale przede wszystkim pacjenci. Chorzy, zdaniem Funduszu, będą mieć przede wszystkim zapewniony dostęp do koordynatora, który planuje i monitoruje przebieg diagnostyki oraz terapii i - co ważne - przypomina także o nadchodzących wizytach.

Kolejne pozytywy to zapewnienie planu leczenia, czyli kontynuacji leczenia także poza POZ, wzrost zaufania do POZ i do personelu medycznego/niemedycznego swojej poradni oraz sprawniejszy przepływ informacji, m.in. o stanie pacjenta i wynikach jego badań między lekarzem rodzinnym a lekarzami innych specjalności.

Na liście korzyści dla poradni POZ NFZ wymienia:

 • poprawę i usprawnienie organizacji pracy
 • pozyskanie nowych pacjentów
 • lepsze przygotowanie placówki do procesu akredytacji

W ocenie NFZ koordynator jest pierwszym krokiem w rozwoju POZ i wzmocnieniu opieki nad pacjentami podstawowej opieki zdrowotnej.

Lekarze rodzinni zaniepokojeni rozporządzeniem NFZ dot. koordynatorów

- POZ Plus dobitnie uświadomił decydentom bardzo ważny fakt: koordynacja nie jest narzędziem tanim - mówił 23 września br. Jacek Krajewski, prezes Porozumienia Zielonogórskiego, który w rozmowie z portalem pulsmedycyny.pl podsumował wnioski z pilotażu POZ Plus i wskazał na główne wyzwania stojące przed podstawową opieką zdrowotną.

- POZ Plus nałożył na placówki konieczność zwiększenia liczby personelu (na barki medyków spadły też dodatkowe obowiązki związane z przeprowadzaniem bilansów zdrowia) oraz reorganizacji pod względem infrastrukturalnym. W placówkach biorących udział w pilotażu zwiększyła się także znacząco liczba świadczeń, co wiązało się z większą niż dotychczas eksploatacją np. gabinetów zabiegowych - zaznaczał.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

W czwartek, 30 września, gdy NFZ opublikował zarządzenie ws. podstawowej opieki zdrowotnej, m.in. dotyczące koordynowanej opieki w POZ, lekarze rodzinni z Porozumienia Zielonogórskiego wyrazili oburzenie trybem wprowadzania zmian.

"Skandal. Zarządzenie nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ogłoszone pomimo braku akceptacji jego treści przez ministerialny Zespół ds. POZ, a wręcz w kontrze do jego oponentów" - tak publikację zarządzenia skomentował na Twitterze Jacek Krajewski.

“Nowy standard działania ‪NFZ - wydawanie zarządzeń bez konsultacji. Zapis w uzasadnieniu sugerujący, że treść wynika z rekomendacji zespołu ds. POZ powołanego przez ministra zdrowia jest nieprawdziwy. Rekomendacja była inna niż wprowadzona do zarządzenia” - napisał z kolei w mediach społecznościowych Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego.

Podstawowa opieka zdrowotna: zarządzenie NFZ - LISTA ZMIAN

Zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które opublikowano 30 września, wprowadza w POZ szereg zmian.

Jak dowiadujemy się z uzasadnienia zarządzenia, polegają one m.in. na:

 1. Określeniu zadań osoby, o której mowa w art. 14 ust. 2 ustawy o POZ, finansowanej kapitacyjną stawką roczną oraz nadaniu definicji „koordynator”.
 2. Prowadzeniu nowego zakresu będącego przedmiotem umowy „koordynacja opieki”, oraz rozszerzeniu przedmiotu umowy o koordynowanie procesu rekrutacji świadczeniobiorców do programów profilaktycznych.
 3. Wprowadzeniu definicji „porada receptowa” oraz wprowadzeniu produktów statystycznych: porada receptowa lekarza POZ; porada receptowa pielęgniarki poz, porada receptowa położnej POZ.
 4. Wprowadzeniu korekty w przepisie dotyczącym weryfikacji uprawnień do świadczeń w usłudze e-WUŚ, poprzez uzupełnienie, że w przypadku złożenia deklaracji wyboru za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta ma zastosowanie data przyjęcia deklaracji.
 5. Rezygnacji z przepisów odnoszących się do premiowania za wystawianie przez lekarzy POZ e-recept i e-skierowań w związku w wejściem w życie przepisów o obowiązku wystawiania tych dokumentów w formie elektronicznej.
 6. Wprowadzeniu korekty w zakresie wartości stawek kapitacyjnych, porad i ryczałtów - dodano zakres „koordynacja opieki” wraz z produktem „koordynacja opieki - zadania koordynatora” z wyceną kapitacyjnej stawki rocznej w wysokości 5,88 zł.
 7. Wprowadzeniu korekty karty badania profilaktycznego w programie profilaktyki chorób układu krążenia, w której zaktualizowano czynniki ryzyka kwalifikujące do programu.
 8. Rezygnacji z załącznika nr 2a do zarządzenia, tj. „oświadczenia o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne”.
 9. Wprowadzeniu zmian w zakresie warunków realizacji świadczeń położnej poz w opiece nad kobietą w przebiegu prowadzenia ciąży fizjologicznej zgodnie z zakresem i wymogami wynikającymi z przepisów rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej.
 10. Wprowadzeniu korekty wniosku o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna poprzez dodanie nowego zakresu świadczeń - koordynacja opieki.

Roczny skutek finansowy wynikający z wprowadzenia opłaty za koordynację opieki w zakresie wprowadzonym zarządzeniem prezesa NFZ oszacowano na poziomie niemal 157 mln zł.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Jacek Krajewski o pilotażu POZ Plus: lekarze rodzinni sprawdzili się w roli specjalistów

Dr Mastalerz-Migas o reformie POZ: rewolucji nie będzie

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.