0graniczenia uprawnień do badań pracowniczych

; Sławomir Molęda
opublikowano: 15-12-2004, 00:00

?Napisał pan, że badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których nie stwierdzono czynników szkodliwych lub uciążliwych, mogą prowadzić lekarze rodzinni. Proszę o odpowiedź na pytanie, kto stwierdza warunki szkodliwe, które eliminują z tych badań lekarzy rodzinnych? Czy ograniczenie to dotyczy także zaświadczeń dla pracowników sezonowych, wykonujących proste prace? Co z badaniami przedsiębiorców? Wobec kogo mogą orzekać lekarze rodzinni?" - pyta czytelnik.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W artykule ?Uprawnienia do profilaktycznych badań pracowników" (Puls Medycyny nr 21/2004) napisałem, że badania pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, mogą prowadzić również lekarze ze specjalizacją w dziedzinie medycyny ogólnej lub medycyny rodzinnej. Tak stanowi § 7 ust. 7 rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.). Zwracam uwagę, iż przepis ten dopuszcza prowadzenie badań lekarskich pracowników przez lekarzy nie posiadających specjalizacji w dziedzinach medycyny powołanych do tego rodzaju badań, należy więc traktować go raczej jako przepis poszerzający uprawnienia do badań pracowników, a nie ograniczający je.
Określanie czynników
szkodliwych dla zdrowia
W § 7 ust. 7 chodzi o czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe wymienione we wskazówkach metodycznych w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników. Wskazówki te, zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia, określają zakres i częstotliwość badań profilaktycznych. Wymienione tam czynniki szkodliwe dzielą się na:
1) -czynniki fizyczne, takie jak hałas, drgania, promieniowanie;
2) -pył przemysłowy, np. w kopalniach, ale i w gospodarstwach rolnych;
3) -czynniki toksyczne;
4) -czynniki biologiczne, takie jak wirusy, bakterie, prątki;
5) -inne czynniki, np. psychospołeczne, prace związane z dużym wysiłkiem.
Występowanie czynników szkodliwych lub warunków uciążliwych na danym stanowisku pracy stwierdza przede wszystkim pracodawca, który zobowiązany jest do prowadzenia badań i pomiarów czynników szkodliwych, a także do ich rejestrowania. Doradztwo i kontrolę w tym zakresie pełni zakładowa służba BHP, społeczna i Państwowa Inspekcja Pracy, jak również Państwowa Inspekcja Sanitarna. Występowanie czynników szkodliwych może stwierdzić także lekarz w trakcie wizytacji stanowiska pracy.
Skierowanie od pracodawcy
W praktyce wygląda to tak, że badanie profilaktyczne odbywa się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. W skierowaniu tym powinny być zawarte informacje o występowaniu czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych na stanowisku, na którym jest lub ma być zatrudniony badany pracownik. Skierowanie powinno zawierać aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tym stanowisku. Lekarz, oprócz przeprowadzenia badania profilaktycznego, ma obowiązek dokonania oceny zagrożeń dla zdrowia i życia pracownika, występujących na danym stanowisku. Oceny tej może dokonać wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez pracodawcę, jednak wskazane jest, by informacje pracodawcy uzupełnił o własne spostrzeżenia z wizytacji przeprowadzonej na stanowisku pracy. Samo badanie lekarskie pracownika, bez oceny zagrożeń występujących na jego stanowisku pracy, jest niewystarczające dla wydania prawidłowego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na tym stanowisku.
Jeżeli chodzi o prace sezonowe, to należy stwierdzić, że ani rodzaj, ani długotrwałość zatrudnienia nie wpływają na fakt występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.
Pracownicy sezonowi
i przedsiębiorcy
Częstokroć pracownicy sezonowi zatrudniani są w warunkach bardziej szkodliwych niż pracownicy etatowi i przy krótkotrwałym wprawdzie, ale za to większym obciążeniu pracą.
Przepisy regulujące profilaktyczną ochronę zdrowia pracowników nie mają zastosowania do przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na własny rachunek. W odróżnieniu od pracowników podporządkowanych organizacji pracy ustalonej przez pracodawcę, co pozbawia ich realnego wpływu na ograniczenie ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, przedsiębiorcy sami odpowiadają za swoje warunki pracy. Nie mają zatem obowiązku poddawania się badaniom profilaktycznym, co nie znaczy wszakże, że nie mogą ich przeprowadzać na wybranych przez siebie zasadach.
Odpowiadając na ostatnie pytanie czytelnika, nie pozostaje mi nic innego, jak powtórzyć to, co już napisałem. Lekarze rodzinni mogą orzekać w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami tylko wobec pracowników zatrudnionych na stanowiskach, na których nie stwierdzono występowania czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych.
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: ; Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.