Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 II Kongres Forum Pediatrii Praktycznej - Cztery Pory Roku http://pulsmedycyny.pl/4662944,98790,ii-kongres-forum-pediatrii-praktycznej-cztery-pory-roku 2017-04-26 09:17:14.601708 19-20 maja, Katowice V Regionalne Konferencja Polskie Federacji Szpitali http://pulsmedycyny.pl/4662433,15689,v-regionalne-konferencja-polskie-federacji-szpitali 2017-04-20 14:53:00.046168 18 maja, Zamość