Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 WIHE Hospital 2017 http://pulsmedycyny.pl/4671497,84110,wihe-hospital-2017 2017-08-10 11:32:39.478546 19-21 października, Warszawa III Interdyscyplinarna Konferencja Środowisk Medycznych Rewita WDW Rynia http://pulsmedycyny.pl/4671496,90420,iii-interdyscyplinarna-konferencja-srodowisk-medycznych-rewita-wdw-rynia 2017-08-10 11:11:08.346044 28 – 30 września, Rynia Alergia i nadrważliwość na leki http://pulsmedycyny.pl/4670584,31351,alergia-i-nadrwazliwosc-na-leki 2017-07-31 12:03:29.522596 19-20 października, Łódź Kobieta i mężczyzna 65+ http://pulsmedycyny.pl/4670580,87944,kobieta-i-mezczyzna-65 2017-07-31 11:46:00.559120 17-18 listopada, Warszawa 5. Ogólnopolski Kongres Ratowników Medycznych http://pulsmedycyny.pl/4670578,51450,5-ogolnopolski-kongres-ratownikow-medycznych 2017-07-31 11:39:12.782345 12-14 października, Kraków Forum e-Zdrowia http://pulsmedycyny.pl/4669996,34864,forum-e-zdrowia 2017-07-24 12:16:21.893771 14-15 września, Gdańsk XII Konferencji „ALERGIA ASTMA POCHP” http://pulsmedycyny.pl/4669743,71073,xii-konferencji-alergia-astma-pochp 2017-07-20 09:32:30.303214 24-26 sierpnia, Jachranka