Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 22. Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej i Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego http://pulsmedycyny.pl/4681246,41904,22-sympozjum-sekcji-rehabilitacji-kardiologicznej-i-fizjologii-wysilku-polskiego-towarzystwa-kardiologicznego 2017-11-29 10:49:00.717033 15-17 marca, Jachranka k. Warszawy