Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 Geriatria w tzw. sieci szpitali http://pulsmedycyny.pl/4657838,88320,geriatria-w-tzw-sieci-szpitali 2017-02-27 08:32:44.660272 MZ przypomina, że świadczenia z zakresu geriatrii będą realizowane w ramach tzw. sieci szpitali przez placówki zakwalifikowane do szpitali ogólnopolskich i szpitali III stopnia,. Seniorzy znajdą też opiekę w szpitalach, które będą mogły udzielać świadczeń w ramach wszystkich posiadanych profili z zakresu leczenia szpitalnego. Opieka zdrowotna nad osobami w wieku podeszłym - koordynowana czy zintegrowana? http://pulsmedycyny.pl/4657743,2531,opieka-zdrowotna-nad-osobami-w-wieku-podeszlym-koordynowana-czy-zintegrowana 2017-02-24 16:16:21.816367 Prof. Bolesław Samoliński, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych WUM, Dziekan Centrum Kształcenia Podyplomowego WUM, przewodniczący Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia się o skoordynowanej opiece zdrowotnej nad osobami w wieku podeszłym.