Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 Pacjenci z NTM piszą do K. Radziwiłła http://pulsmedycyny.pl/4652838,89568,pacjenci-z-ntm-pisza-do-k-radziwilla 2016-12-30 11:46:12.796754 Pacjenci, podsumowując mijający rok, wyrazili nadzieję, że działania resortu zdrowia doprowadzą do poprawy sytuacji chorych zmagających się z tą dolegliwością. Zwracają uwagę m.in. na brak dostępności w refundacji nowych substancji leczniczych i podkreślają wagę zakwalifikowania neuromodulacji krzyżowej jako świadczenia gwarantowanego w zakresie leczenia szpitalnego nadreaktywności pęcherza moczowego oraz niedoczynności mięśnia wypieracza. Urologia: zabieg z użyciem mininarzędzi laparoskopowych http://pulsmedycyny.pl/4652648,65440,urologia-zabieg-z-uzyciem-mininarzedzi-laparoskopowych 2016-12-28 10:45:47.632499 Małoinwazyjny zabieg usunięcia zastawki uniemożliwiającej opróżnianie pęcherza moczowego u młodej pacjentki przeprowadzono w szpitalu Św. Rafała w Krakowie.