Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 Sesja dla chorych na raka płuca http://pulsmedycyny.pl/4680152,67204,sesja-dla-chorych-na-raka-pluca 2017-11-16 19:03:49.695222 W Warszawie rozpoczęła się dzisiaj trzydniowa XI Konferencja Polskiej Grupy Raka Płuca. Po raz pierwszy zaproszono na nią chorych i ich bliskich, dla których zorganizowano specjalną sesję. POChP: wzrasta zapadalność, ale nie świadomość http://pulsmedycyny.pl/4679870,85407,pochp-wzrasta-zapadalnosc-ale-nie-swiadomosc 2017-11-14 15:21:50.279341 Co roku z powodu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc umiera 300 tys. Europejczyków, w tym 14 tys. Polaków. W 2015 roku POChP była przyczyną 2,7 proc. wszystkich zgonów w Europie, a według prognoz w 2030 roku odsetek ten wzrośnie do 3,2 proc. Mimo wzrostu liczby zachorowań i zgonów, świadomość na temat tej choroby nadal jest zatrważająco niska.