Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 Młodzi pacjenci wskażą na problemy z opieką specjalistyczną http://pulsmedycyny.pl/4653562,76749,mlodzi-pacjenci-wskaza-na-problemy-z-opieka-specjalistyczna 2017-01-09 13:31:23.184101 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta wraz z fundacjami ukierunkowanymi na pomoc chorym dzieciom chcą, by pacjenci wychodzący z systemu opieki pediatrycznej wskazali na problemy, jktóre napotykają w 'dorosłej' opiece specjalistycznej. W tym celu przygotowali ankietę, która ma wskazać najskuteczniejsze propozycje rozwiązania problemów młodych pacjentów. RPD do Radziwiłła: planowane zmiany nie uwzględniają pediatrów http://pulsmedycyny.pl/4653233,21750,rpd-do-radziwilla-planowane-zmiany-nie-uwzgledniaja-pediatrow 2017-01-04 12:40:57.526033 Rzecznik Praw Dziecka w swoim wystąpieniu do Konstantego Radziwiłła wyraził obawę, że projekt zmian w ochronie zdrowia pomija pediatrów jako lekarzy POZ. Zaniepokojenie wyraziło także Polskie Towarzystwo Pediatryczne, zdaniem którego „proponowane zmiany spowodują całkowitą blokadę w zakresie dostępności do pediatry”.