Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 Sejm za zmianami w pakiecie onkologicznym http://pulsmedycyny.pl/4656725,79168,sejm-za-zmianami-w-pakiecie-onkologicznym 2017-02-13 11:22:52.486766 Sejm przegłosował w piątek zmiany w pakiecie onkologicznym. Nowelizacja przewiduje uproszczenie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz umożliwienie jej wystawiania przez lekarza specjalistę podejrzewającego nowotwór. FDA rozszerza zastosowanie niwolumabu http://pulsmedycyny.pl/4656513,62705,fda-rozszerza-zastosowanie-niwolumabu 2017-02-09 15:00:32.214967 Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zarejestrowała niwolumab w leczeniu drugiej linii u pacjentów z miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym urotelialnym rakiem pęcherza moczowego, u których wystąpiła progresja choroby podczas lub po leczeniu chemioterapią na bazie platyny, lub u których wystąpiła progresja choroby w ciągu 12 miesięcy od neoadjuwantowej lub adjuwantowej terapii preparatami zawierającymi platynę. Nowatorski zabieg termoablacji ultradźwiękowej http://pulsmedycyny.pl/4655282,59429,nowatorski-zabieg-termoablacji-ultradzwiekowej 2017-01-26 14:58:53.897970 Sukcesem zakończył się przeprowadzony w minionym tygodniu przez lekarzy z rzeszowskiej Pro-Familii, nowatorski zabieg termoablacji ultradźwiękowej. Procedurze poddała się 38-letnia pacjentka zmagająca się z nowotworem piersi z przerzutami do kości.