Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 Choroba Parkinsona: nowy lek pomoże zwalczać zaburzenia ruchu http://pulsmedycyny.pl/4653545,30138,choroba-parkinsona-nowy-lek-pomoze-zwalczac-zaburzenia-ruchu 2017-01-09 11:26:28.366041 Wyniki badania opublikowano online w JAMA Neurology. Pacjenci, u których dodatkowo do klasycznego leczenia dołączony zostanie eksperymetalny lek opicapone mogą osiągać lepszą kontrolę zaburzeń ruchu, np. drżenia, sztywności oraz spowolnienie ruchowego.