Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 Komórki macierzyste szansą w leczeniu dziecięcych chorób neurologicznych http://pulsmedycyny.pl/4688417,26888,komorki-macierzyste-szansa-w-leczeniu-dzieciecych-chorob-neurologicznych 2018-02-27 09:30:00 Medyczny eksperyment leczniczy wykorzystujący mezenchymalne komórki macierzyste pobrane z galarety Whartona może być ratunkiem dla dzieci z chorobami neurologicznymi, w których nie ma zastosowanie leczenie przyczynowe, oraz w których zastosowane leczenie przyczynowe nie przyniosło poprawy stanu klinicznego. Pacjenci z SM i SLA otrzymają komórki macierzyste http://pulsmedycyny.pl/4687767,3881,pacjenci-z-sm-i-sla-otrzymaja-komorki-macierzyste 2018-02-19 16:34:25.865642 Komórki macierzyste chcą wszczepiać pacjentom z rzadkimi chorobami neurologicznymi naukowcy z Katedry Neurologii i Neurochirurgii Collegium Medicum w Olsztynie. Do tej pory komórki podawali chorym na stwardnienie boczne zanikowe i stwardnienie rozsiane.