Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 Kierunki rozwoju terapii w SM – debata Pulsu Medycyny http://pulsmedycyny.pl/4663268,1458,kierunki-rozwoju-terapii-w-sm-debata-pulsu-medycyny 2017-04-28 12:14:37.906859 8 maja w redakcji gazety „Puls Medycyny” odbędzie się debata „ Stwardnienie rozsiane w obliczu obowiązujących programów lekowych oraz nowych możliwości terapeutycznych – ewolucja celów leczenia”.