Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 Laboratoria aktualizują normy http://pulsmedycyny.pl/4672175,20351,laboratoria-aktualizuja-normy 2017-08-21 13:46:00.961602 Laboratoria diagnostyczne wdrażają nowe normy stężenia kwasu moczowego zgodne z pierwszym w Europie stanowiskiem ekspertów dotyczącym hiperurykemii i jej leczenia. Poziom kwasu moczowego we krwi, aby nie wpływał niekorzystnie na zdrowie, powinien być niższy od 6mg/dl. U osób z grupy wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego powinien być jeszcze niższy i wynosić mniej niż 5 mg/dl. Zanieczyszczone powietrze szkodzi sercu http://pulsmedycyny.pl/4671910,91739,zanieczyszczone-powietrze-szkodzi-sercu 2017-08-17 11:12:15.614947 Chińskie badanie pokazało, że wdychanie zawieszonych w powietrzu, szkodliwych cząstek silnie zmienia metabolizm i zagraża m.in. układowi krążenia. Znaczącą poprawę u badanych ochotników powodowały jednak urządzenia do usuwania zanieczyszczeń. Nowe procedury hybrydowe w kardiologii http://pulsmedycyny.pl/4671269,33298,nowe-procedury-hybrydowe-w-kardiologii 2017-08-08 11:42:01.095482 Procedury hybrydowe w kardiologii łączą w sobie techniki zabiegowo-interwencyjne z procedurami chirurgicznymi. O nowoczesnych zabiegach kardiologicznych, na które zapotrzebowanie będzie sukcesywnie rosło, opowiada dr hab. n. med. Maciej Sterliński – kierownik Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie, przewodniczący elekt Sekcji Rytmu Serca PTK Wielki chaos w sercu z wszczepionym ICD http://pulsmedycyny.pl/4670930,38731,wielki-chaos-w-sercu-z-wszczepionym-icd 2017-08-03 10:16:51.773712 Zjawisko burzy elektrycznej u pacjentów z wszczepionymi kardiowerterami-defibrylatorami (ICD) jest rzadkie, ale kiedy wystąpi – jest niebezpieczne. W postępowaniu terapeutycznym najważniejsza jest szybka hospitalizacja, precyzyjna diagnostyka oraz właściwy dobór skutecznej metody leczenia. Odczuwasz ból w klatce piersiowej lub za mostkiem? Zrób badanie EKG http://pulsmedycyny.pl/4670689,70019,odczuwasz-bol-w-klatce-piersiowej-lub-za-mostkiem-zrob-badanie-ekg 2017-08-01 11:27:42.756885 Badanie EKG jest dziś najlepszym i najszybszym sposobem na skontrolowanie spoczynkowej pracy serca. Dzięki temu, że pomiary wykonywane są w sposób nieinwazyjny, z badania może skorzystać praktycznie każda osoba. Dodatkową zaletą EKG jest to, że może być wykonywane wiele razy w ciągu roku bez skutków ubocznych. Potrzebne badania przesiewowe w kierunku MP http://pulsmedycyny.pl/4670605,72412,potrzebne-badania-przesiewowe-w-kierunku-mp 2017-07-31 15:01:49.693193 Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła wyniki badania GLORIA-AF, w którym wykazano, że prawdopodobieństwo udaru mózgu w wywiadzie przed postawieniem rozpoznania migotania przedsionków (MP) u pacjentów z niezastawkowym migotaniem przedsionków, u których nie obserwuje się objawów lub objawy są skąpe, jest wyższe niż w przypadku objawowych chorych na MP. Może to wynikać z faktu, że diagnostyka u bezobjawowych pacjentów z MP trwa dłużej. Dane przedstawiono podczas kongresu EHRA-Europace Cardiostim 2017. Emil Karewicz uhonorowany medalem PTK http://pulsmedycyny.pl/4670590,1450,emil-karewicz-uhonorowany-medalem-ptk 2017-07-31 12:31:36.176784 Przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i koordynatorzy kampanii społecznej „Stawka to życie. Zastawka to życie”, uhonorowali wybitnego aktora Emila Karewicza (94 lata) pamiątkowym medalem za wkład w budowanie społecznej świadomości w leczeniu wad zastawkowych serca metodą TAVI oraz podkreślenie wagi profilaktyki zdrowia serca. Osłuchiwanie – umiejętność nie do przecenienia http://pulsmedycyny.pl/4670332,71749,osluchiwanie-umiejetnosc-nie-do-przecenienia 2017-07-27 10:44:10.520918 Zakończyła się pierwsza edycja zainicjowanego przez 3M programu edukacyjnego pod nazwą Akademia Osłuchiwania, kierowanego do przyszłych lekarzy. Celem tej inicjatywy jest edukacja studentów medycyny w zakresie poprawnego osłuchiwania pacjentów tak, by mogli w przyszłości rozpoznawać problemy kardiologiczne już na etapie wstępnych badań.