Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 CZD: ponad 1000 zabiegów ablacji u dzieci http://pulsmedycyny.pl/4653676,79350,czd-ponad-1000-zabiegow-ablacji-u-dzieci 2017-01-10 11:26:48.805750 Ponad tysiąc zabiegów ablacji przeprowadzili w ostatnich 13 latach kardiolodzy z Centrum Zdrowia Dziecka. Wykonali je u dzieci i młodzieży z zaburzeniami rytmu serca. U pacjentów z kardiomiopatią tachyarytmiczną lub zagrożonych nagłym zgonem, wczesne leczenie ablacją jest metodą ratującą życie. Grypa uszkadza serce i naczynia krwionośne http://pulsmedycyny.pl/4653575,45898,grypa-uszkadza-serce-i-naczynia-krwionosne 2017-01-09 16:00:43.904064 Grypa jest chorobą wielu układów. Jej wirus wykazuje powinowactwo do wielu tkanek i narządów, namnaża się w nich (m.in. w kardiomiocytach), uszkadzając je i prowadząc do groźnych następstw. Najczęstsze powikłania kardiologiczne to zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie osierdzia, zaostrzenie przewlekłej niewydolności serca i ostre zespoły wieńcowe. Związek między grypą a chorobą wieńcową, zawałem serca, nagłymi zgonami z przyczyn kardiologicznych jest znany od lat. Kardiolodzy: wstrzymajmy obniżkę wycen procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej http://pulsmedycyny.pl/4652839,6271,kardiolodzy-wstrzymajmy-obnizke-wycen-procedur-z-zakresu-kardiologii-interwencyjnej 2016-12-30 11:48:26.095664 Przedstawiciele Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Interwencyjnych (SZKI) wystosowali list do premier Beaty Szydło, w którym proszą o wstrzymanie planowanej na 1 stycznia 2017 roku kolejnej obniżki wycen procedur z zakresu kardiologii interwencyjnej.