Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 W Warszawie ma powstać nowoczesny oddział elektroterapii http://pulsmedycyny.pl/4662415,59457,w-warszawie-ma-powstac-nowoczesny-oddzial-elektroterapii 2017-04-20 13:40:53.903406 Oddział ma zostać utworzony w Klinice Kardiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie, którą kieruje prof. dr hab. n. med. Grzegorz Opolski. Dyrekcja szpitala przy Banacha wystąpiła o przyznanie dofinansowania z funduszu europejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Trwa Tydzień dla Serca http://pulsmedycyny.pl/4662252,14925,trwa-tydzien-dla-serca 2017-04-19 09:43:27.396247 Od 17 do 24 kwietnia obchodzony jest Tydzień dla Serca. Ministerstwo Zdrowia opracowało szereg działań, których celem jest zmniejszenie liczby zachorowań i przedwczesnych zgonów z powodu chorób naczyniowo-sercowych, np. zawałów serca i udarów mózgu. W czerwcu rusza kompleksowa opieka kardiologiczna po zawale http://pulsmedycyny.pl/4661347,47769,w-czerwcu-rusza-kompleksowa-opieka-kardiologiczna-po-zawale 2017-04-06 14:52:30.325458 Termin wdrożenia programu kompleksowej opieki kardiologicznej dla osób po zawale serca zapowiedział p.o. prezes NFZ Andrzej Jacyna. Celem projektu jest zwiększenie dostępu pacjentów do kardiologa i rehabilitacji kardiologicznej w pierwszym roku po zawale – w ramach skoordynowanej opieki ambulatoryjnej.