Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 NFZ: 572 mln zł na nadwykonania http://pulsmedycyny.pl/4680226,53152,nfz-572-mln-zl-na-nadwykonania 2017-11-17 10:36:11.349331 Oddziały NFZ otrzymają 571 821 tys. zł na pokrycie kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, które zostały wykonane i niesfinansowane w roku 2017 r. i w latach poprzednich. Zarządzenie w tej sprawie podpisał p.o. prezes NFZ Andrzej Jacyna. Najwięcej środków trafi na Mazowsze i Śląsk. 24 mln zł na programy profilaktyczne dla UMB http://pulsmedycyny.pl/4679318,63045,24-mln-zl-na-programy-profilaktyczne-dla-umb 2017-11-08 12:44:02.788592 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymkał ponad 24 mln zł dofinansowania na realizację projektów profilaktycznych, m.in. na szczepionki przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Wspólnie z Białostockim Centrum Onkologii pomoże osobom po chorobie nowotworowej w powrocie do sprawności. Organizacje pacjenckie: 6,8 proc. PKB na ochronę zdrowia do 2023 r. http://pulsmedycyny.pl/4679290,91433,organizacje-pacjenckie-6-8-proc-pkb-na-ochrone-zdrowia-do-2023-r 2017-11-08 08:11:37.730258 Wzrost wydatków publicznych na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB do końca kolejnej kadencji parlamentu, wprowadzenie systemu "pacjentocentrycznego" oraz powołanie zespołu, który będzie wyznaczał i nadzorował realizację mierzalnych celów dla rządu – to poprawki zgłoszone do rządowego projektu ustawy o wzroście nakładów na ochronę zdrowia przez organizacje zrzeszające pacjentów. Blisko 4 mld zł traci polska gospodarka z powodu niewydolności serca http://pulsmedycyny.pl/4679240,45079,blisko-4-mld-zl-traci-polska-gospodarka-z-powodu-niewydolnosci-serca 2017-11-07 17:37:53.635350 3,9 mld zł wyniosły w 2015 r. w Polsce koszty niewydolności serca. Tak wynika z raportu Instytutu Innowacyjna Gospodarka „Ocena kosztów niewydolności serca w Polsce z perspektywy gospodarki państwa”. To nie tylko wydatki związane z leczeniem chorych, ale również koszty wypłacanych rent oraz zasiłków, utracone korzyści i wpływy podatkowe z powodu nieobecności pacjentów i ich opiekunów na rynku pracy. Eksperci podkreślają, że nakłady będą rosnąć. 17 mln dotacji dla świętokrzyskiego ratownictwa http://pulsmedycyny.pl/4679067,70273,17-mln-dotacji-dla-swietokrzyskiego-ratownictwa 2017-11-06 09:04:17.265189 Unijne dofinansowanie trafi do czterech świętokrzyskich placówek. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę przyszpitalnych lądowisk dla helikopterów oraz rozbudowę i wyposażenie oddziałów ratunkowych. RPD będzie interweniował ws. podwyżki leków dla dzieci po przeszczepach http://pulsmedycyny.pl/4678138,89620,rpd-bedzie-interweniowal-ws-podwyzki-lekow-dla-dzieci-po-przeszczepach 2017-10-25 16:31:37.038242 MZ opublikowało listopadową listę refundacyjną, z której wynika, że Valcyte - zawiesina podawana dzieciom po przeszczepach, zdrożeje nawet o 800 zł. Rzecznik Praw Dziecka zapowiedział, że będzie interweniował. System musi być "pacjentocentryczny" http://pulsmedycyny.pl/4677988,89779,system-musi-byc-pacjentocentryczny 2017-10-24 11:58:24.170779 Ponad 30 organizacja pacjenckich zdecydowało się poprzeć protestujących medyków. Ich zdaniem kluczowym jest postulat o wzroście nakładów na ochronę zdrowia do 6,8 proc. PKB z jednoczesnymi zmianami systemowymi, które w centralnym punkcie stawiałyby dobro pacjenta. RDS: rząd deprecjonuje wartość dialogu społecznego http://pulsmedycyny.pl/4677479,20827,rds-rzad-deprecjonuje-wartosc-dialogu-spolecznego 2017-10-18 15:20:56.878254 Na jutro prezydium Rady Dialogu Społecznego zaplanowało swoje nadzwyczajne posiedzenie w sprawie sytuacji w służbie zdrowia. Partnerzy społeczni skupieni w RDS uważają, że na temat finansowania systemu ochrony zdrowia i niskich płac pracowników należy rozmawiać na forum Rady Dialogu Społecznego, a nie powołanego przez ministra Konstantego Radziwiłła zespołu. Szpital specjalistyczny w Radomiu wymienia sprzęt http://pulsmedycyny.pl/4677431,70860,szpital-specjalistyczny-w-radomiu-wymienia-sprzet 2017-10-18 09:48:41.128442 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzymał z budżetu Mazowsza prawie 7,3 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu. Dzięki temu placówka zakupi 40 nowych, wysoko specjalistycznych urządzeń, które zastąpią stary, mocno wyeksploatowany sprzęt.