Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 Chorzy testują program teleopieki medycznej w Łodzi http://pulsmedycyny.pl/4652552,1841,chorzy-testuja-program-teleopieki-medycznej-w-lodzi 2016-12-27 10:26:50.074254 Innowacyjnym programem, dzięki któremu pacjenci mogą zostać zdalnie zdiagnozowani i wykonać część badań samodzielnie, objęto 240 chorych. Wdrożenie innowacyjnego systemu ma umożliwić pacjentom stałą kontrolę nad stanem zdrowia w warunkach domowych. Lublin: nowy sprzęt kardiologiczny dla szpitala im. Wyszyńskiego http://pulsmedycyny.pl/4652542,12218,lublin-nowy-sprzet-kardiologiczny-dla-szpitala-im-wyszynskiego 2016-12-27 08:08:50.323126 Na oddział kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. kard. Wyszyńskiego w Lublinie trafiła aparatura do diagnostyki chorób serca warta 8 mln zł. Rocznie leczy się tu ponad 3 tysiące pacjentów.