Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 Prof. Barbara Mroczko na czele Zespołu Ekspertów CMKP http://pulsmedycyny.pl/4678701,91835,prof-barbara-mroczko-na-czele-zespolu-ekspertow-cmkp 2017-10-31 13:32:48.200005 Prof. dr hab. n. med. Marbara Mroczko z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została przewodniczącą Zespołu Ekspertów do opiniowania jednostek organizacyjnych ubiegających się o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego i staży kierunkowych w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej CMKP.