Puls Medycyny - portal lekarzy i pracowników służby zdrowia. http://pulsmedycyny.pl Puls Medycyny - Niezależna Gazeta Profesjonalistów. Wydanie online. Specjalistyczny serwis medyczny dla lekarzy, farmaceutów, studentów, osób związanych zawodowo z ochroną zdrowia oraz pacjentów. Sodexo Motivation Solutions http://go.arbopl.bbelements.com/please/showit/2611/1/11/33/?typkodu=img&_idplan=141588 InterChemMed – interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych http://pulsmedycyny.pl/4684988,66931,interchemmed-interdyscyplinarne-studia-doktoranckie-lodzkich-uczelni-publicznych 2018-01-16 11:01:26.894499 Rektorzy Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego w Łodzi podpisali umowę dotycząca projektu „InterChemMed – Interdyscyplinarne studia doktoranckie łódzkich uczelni publicznych”. Udział w szkoleniach nie gwarantuje poprawy jakości i bezpieczeństwa leczenia http://pulsmedycyny.pl/4683504,13121,udzial-w-szkoleniach-nie-gwarantuje-poprawy-jakosci-i-bezpieczenstwa-leczenia 2017-12-27 12:27:52.670478 Szpitale nie są w wystarczającym stopniu przygotowane przed wprowadzeniem obowiązku uzyskania autoryzacji prowadzenia działalności leczniczej - wynika z raportu opracowanego na podstawie badania przeprowadzonego przez firmę Next Medica we współpracy ze Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa, Fundacją Instytut Profilaktyki Zakażeń oraz Polskim Towarzystwem Medycyny Ubezpieczeniowej. Trwa rekrutacja studentów UMB do programu mentoringu http://pulsmedycyny.pl/4683054,41810,trwa-rekrutacja-studentow-umb-do-programu-mentoringu 2017-12-19 15:00:13.190287 Od wczoraj do 22 grudnia potrwa rekrutacja studentów VI roku kierunku lekarskiego do pilotażowej edycji programu mentoringu, organizowanego w ramach projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”. Inkubator UW otwarty dla WUM http://pulsmedycyny.pl/4683034,91022,inkubator-uw-otwarty-dla-wum 2017-12-19 11:45:59.903516 Uniwersytet Warszawski podjął współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym. Dzięki niej społeczność WUM może korzystać ze wszystkich możliwości i całego potencjału Inkubatora UW. Unijne wsparcie na lepsze kształcenie pielęgniarek i położnych http://pulsmedycyny.pl/4682930,34061,unijne-wsparcie-na-lepsze-ksztalcenie-pielegniarek-i-poloznych 2017-12-18 13:14:50.659256 35 uczelni medycznych kształcących pielęgniarki i położne utworzy monoprofilowe centra symulacji medycznej. Będzie to możliwe dzięki funduszom europejskim. Resort zdrowia przeznaczył na ten cel blisko 93 mln zł z programu „Wiedza Edukacja Rozwój”.