porady prawne

Nie ma zwrotu leków przy sprzedaży wysyłkowej    2010-10-27

Bez dodatkowego zatrudnienia na kontrakcie z NFZ    2010-10-20

Resort zdrowia proponuje pozasądowy tryb dochodzenia odszkodowania za błąd...    2010-10-20

Umiejętności optometrysty i ortoptysty kontra uprawnienia okulisty    2010-10-19

Zaplanuj wykorzystanie ulgi na zakup kasy    2010-10-06

Nowe warunki utworzenia podmiotu leczniczego    2010-10-06

Gdzie kończy się władza korporacji zawodowej?    2010-09-29

Apteka będzie sprzedawać leki refundowane na podstawie umowy z NFZ    2010-09-29

Ustawa o działalności leczniczej zasadniczo zmieni sposób funkcjonowania...    2010-09-22

Kiedy pacjent ma mieć wizytę w przychodni    2010-09-08

Jeszcze nie wszystko przesądzone w sprawie kas?    2010-09-08

Lekarz sam drukuje recepty, które wystawia    2010-09-08

NZOZ odpowiada wobec funduszu, a lekarz wobec pacjenta    2010-06-30

Listy oczekujacych na świadczenia wymagaja doprecyzowania    2010-06-30

Lekarz na kontrakcie uzgadnia urlop z funduszem    2010-06-30

Farmaceuta powinien odmówić wykonania zadań nieetycznych    2010-06-30

NFZ nie może karać aptekarzy za własne pomyłki    2010-06-30

Co z recepturą w dawnych aptekach typu B?    2010-06-01

Lekarz, przedsiębiorca i konto w banku    2010-05-26

Zlecenie w gestii lekarza, wykonanie- pielęgniarki    2010-05-26

Aptekarze mogą dyżurować w domu    2010-05-20

Nieudzielenie pomocy przez farmaceutę    2010-05-19

Zaświadczenie do renty bez opłat    2010-05-12

Na jakich zasadach dyżuruje lekarz rezydent?    2010-05-12

Obowiązek rejestracji w powiatowych inspektoratach sanitarnych    2010-04-29

O rękojmi należytego prowadzenia apteki rozstrzyga inspekcja farmaceutyczna    2010-04-29

Kierownik nie musi być stale obecny w aptece    2010-04-22

Obowiązek dyżurowania nie może nakładać nadmiernych obciążeń    2010-03-25

Nie wszystkie leki dostępne w sprzedaży samoobsługowej    2010-03-25

Dopisanie leków na recepcie może budzić podejrzenie farmaceuty    2010-03-10

Ograniczone uprawnienia rejestratorki medycznej    2010-03-10

Potrójne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy    2010-02-24

Newsletter

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Pulsu Medycyny.
Podaj swój email.