Nowe świadczenie dla pacjentów po udarze

Ministerstwo Zdrowia opublikowało tekst rozporządzenia, na mocy którego 1 kwietnia do koszyka świadczeń gwarantowanych planowane jest wprowadzenie procedury mechanicznego udrażniania tętnic mózgowych z podaniem leku fibrynolitycznego w ostrej fazie udaru niedokrwiennego. Takich udarów doznaje prawie 70 tys. Polaków rocznie.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w załączniku nr 4 do rozporządzenia przez dodanie do wykazu nowego świadczenia „Leczenie restenozy naczyń wieńcowych za pomocą balonu uwalniającego lek” (DEB). Obecnie w ramach świadczeń finansowanych z funduszy publicznych najczęściej stosowaną metodą leczenia pacjentów jest stosowanie stentów uwalniających lek (DES) (ok. 80 proc. przypadków).
Do uwzględnienia przedmiotowego świadczenia w wykazie wykorzystano dwa badania rejestrowe (World Wide Registry oraz SCAAR) oceniające skuteczność zastosowania DEB i DES. Oba badania wskazują wyższą skuteczność DEB.

Analizy przeprowadzone przez AOTMiT wskazują, że z perspektywy pacjentów, uwzględnienie w wykazie świadczenia „Leczenie restenozy naczyń wieńcowych za pomocą balonu uwalniającego lek” będzie się wiązało z oszczędnościami wynikającymi z mniejszych wydatków na skróconą podwójną terapię przeciwpłytkową po procedurze DEB.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za kwalifikacją przedmiotowego świadczenia do wykazu są opinie ekspertów, poproszonych o zajęcie stanowiska w trakcie przygotowywania rekomendacji prezesa Agencji. Wszyscy eksperci, którzy przesłali swoje stanowisko, opowiadają się za zakwalifikowaniem DEB jako świadczenia gwarantowanego. Wśród argumentów uzasadniających finansowanie świadczenia wymienia się najczęściej: udowodnioną skuteczność, zalecanie technologii przez wytyczne kliniczne, możliwość zastosowania DEB w sytuacjach, w których implantacja stentu jest utrudniona lub niemożliwa, możliwość uniknięcia wszczepiania kolejnego materiału metalowego, możliwość skrócenia podwójnej terapii przeciwpłytkowej w związku z mniejszym ryzykiem zakrzepicy, co zmniejsza koszty leczenia.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Newsletter

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Pulsu Medycyny.
Podaj swój email.