Co poprawić w diagnostyce i terapii raka płuca

Niska przeżywalność chorych na raka płuca związana jest z późnym jego rozpoznaniem. "Aż 85% przypadków tego nowotworu w Polsce jest diagnozowanych w zaawansowanym stadium pogarszającym rokowanie!" – alarmują eksperci.

Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wraz z Fundacją Wygrajmy Zdrowie, Stowarzyszeniem Walki z Rakiem Płuca w Szczecinie oraz ekspertami ochrony zdrowia i autorytetami medycznymi przygotowała propozycje kompleksowych rozwiązań, mających na celu poprawę profilaktyki, diagnostyki i leczenia nowotworów płuca w Polsce. 

Autorzy dokumentu proponują, by:

• w celu poprawy profilaktyki pierwotnej – opracować i zapewnić finansowanie dla powszechnych i efektywnych programów profilaktyki pierwotnej, polegających na szeroko zakrojonych programach edukacyjnych, szczególnie wśród młodzieży;

• w celu poprawy profilaktyki wtórnej – opracować i zapewnić finansowanie ze środków publicznych (NFZ, MZ, samorządowe programy polityki zdrowotnej) populacyjnych programów przesiewowych (np. niskodawkowa tomografia komputerowa o wysokiej rozdzielczości);

• w celu poprawy diagnostyki patomorfologicznej i genetycznej – wprowadzić mechanizmy zapewniające pełne finansowanie badań genetycznych przy zapewnieniu kontroli jakości ich wykonywania;

• w celu poprawy wyników leczenia – kontynuować poprawę efektywności leczenia operacyjnego we wczesnym stadium zaawansowania choroby, w szczególności nadal dążyć do skrócenia czasu oczekiwania na zabieg operacyjny oraz dokonać analizy jakości leczenia operacyjnego we wszystkich ośrodkach wykonujących zabiegi operacyjne leczenia raka płuca;

• w celu poprawy wyników leczenia – w sposób znaczący poszerzyć dostęp do leków ukierunkowanych molekularnie i immunokompetentnych, które poprawiają całkowity czas przeżycia oraz jakość życia chorych, wpływając na redukcję objawów towarzyszące procesowi nowotworowemu;

• w celu poprawy zbierania danych – wdrożyć proponowany przez Ministerstwo Zdrowia Krajowy Rejestr Nowotworów Płuc, który w sposób kompleksowy zapewni zbieranie danych na temat zastosowanego leczenia u pacjentów oraz pozwoli porównać efekty leczenia w poszczególnych ośrodkach. Dane z rejestru powinny być corocznie publikowane i powszechnie dostępne.

Autorzy rekomendacji podkreślają, że w zaawansowanym stadium raka płuca możliwe jest jedynie leczenie systemowe, które powinno obejmować:leczenie ukierunkowane molekularnie, radioterapię, chemioterapię i immunoterapię.

"W świetle badań klinicznych, dzięki zastosowaniu leków immunokompetentnych, tj. niwolumabu, pembrolizumabu i atezolizumabu, możliwe jest uzyskanie wieloletnich przeżyć u chorych. Podobne efekty terapeutyczne można uzyskać dzięki podaniu określonych leków ukierunkowanych molekularnie: erlotynibu, gefitynibu, afatynibu, ozymertynibu, kryzotynibu, cerytynibu i alektynibu" - tłumaczą.

„W obecnej sytuacji pacjenci z zaawansowanym nowotworem płuca w Polsce nie są leczeni zgodnie ze standardami terapeutycznymi obowiązującymi na świecie. Najwyższy czas to zmienić. Pacjenci czekają na refundację nowych terapii w płaskonabłonkowym raku płuca (aktualnie chorym podaje się tylko standardową chemioterapię) oraz uzupełnienie linii leczenia w niepłaskonabłonkowym raku płuca” – podkreśla Beata Ambroziewicz, członek zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych.

W Polsce co roku rozpoznaje się nowotwór płuca u około 14,6 tys. mężczyzn i 7 tys. kobiet. 

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Newsletter

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Pulsu Medycyny.
Podaj swój email.