Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita

Światowy Dzień Nieswoistych Zapaleń Jelita (NZJ) obchodzony jest 19 maja. W Polsce z chorobą zmaga sie kilka tysięcy osób, jednak zachorowalność w ostatnich latach gwałtownie wzrasta. Choroby mogą się ujawnić w każdym wieku, choć aż u jednej czwartej osób objawy pojawiają się już w wieku dziecięcym. Szczyt zachorowań przypada na 15-40 r.ż. (ChL-C), oraz 20-40 rż (WZJG).

Nieswoiste zapalenia jelit (NZJ) to grupa chorób o podłożu autoimmunologicznym, obejmujących zmiany zapalne w obrębie układu pokarmowego, a zwłaszcza jelita. Istnieją dwa główne rodzaje NZJ: wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna. 

Nie ma żadnej konkretnej profilaktyki tych chorób, dlatego tak ważne jest szybkie rozpoznanie objawów i jak najszybsze wprowadzenie leczenia objawowego. 

Silne bóle brzucha, niekontrolowane wypróżnienie się, biegunki i wymioty to najcięższe doświadczenia pacjentów z nieswoistymi zapalnymi chorobami jelit. Pacjenci często obawiają się prowadzenia życia zawodowego i towarzyskiego, co prowadzi do wykluczenia społecznego. 

Jak wskazuje raport „Nieswoiste zapalne choroby jelit – przeciwnik rosnący w siłę”, opracowany pod merytoryczną opieką prof. Grażyny Rydzewskiej, poza dolegliwościami bólowymi, ankietowani zwracają też uwagę na problemy w życiu intymnym oraz dietę. 

Brak możliwości podjęcia pracy zawodowej przez młodych i potencjalnie aktywnych ludzi to poważne wyzwanie zarówno dla samych chorych, pracodawców ale także znaczący koszt dla systemu zabezpieczania społecznego.

Świadomość konsekwencji samej choroby jak i jej skutecznego leczenia nawet wśród pacjentów jest niewystarczająca. Wielu powikłaniom można zapobiec w rezultacie podjęcia odpowiednio szybko intensywnego leczenia. Wymaga to jednak od chorych dyscypliny i samokontroli, a także dobrej współpracy z personelem medycznym. 

Konieczne wypracowanie modelu opieki

Zbyt mało rozumiana i doceniana jest także konieczność interdyscyplinarnego modelu opieki nad chorymi z NZJ, która ma kolosalne znaczenie przy poprawie jakości opieki nad tą grupą chorych.  Kluczowa jest szybka diagnostyka oraz poprawa jakości życia to podstawowe wyzwania w skutecznym leczeniu chorych na Leśniowskiego-Chrona i wrzodziejące zapalenie jelita grubego. 

Kampania „Flaki rozrabiaki”

Zainicjowana przez Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej kampania zaowocowała powstaniem strony internetowej www.flakirozrabiaki.org, gdzie można znaleźć najważniejsze informacje o chorobie, porady ekspertów, a także historie pacjentów, którzy mimo choroby prowadzą ciekawe, aktywne życie.

Ambasadorką kampanii została Agata Młynarska, która sama doświadczyła choroby układu pokarmowego i aktywnie wspiera osoby chorujące na NZJ. W kampanie wspierają także eksperci: prof. dr hab. n. med. Grażyna Maria Rydzewska - Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Zapalnych Chorób Jelit CSK MSWiA, dr n. hum. Martyna Głuszek-Osuch – psycholog z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Klinika Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pododdziałem Leczenia Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit, którzy sprawują nadzór merytoryczny nad kampanią i opracowanymi materiałami.

Organizatorem kampanii „Flaki rozrabiaki” jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, a parterami jest stowarzyszenie pacjentów J-elita, oraz Polskie Towarzystwo Gastroenterologiczne. Mecenasem kampanii jest firma Ferring.  

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Newsletter

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Pulsu Medycyny.
Podaj swój email.