PAN o nadzorze nad zawodem psychologa

Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk wystosował do MRPiPS pismo, w którym apeluje o pilne wznowienie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.

Dr hab. Michał Harciarek, przewodniczący Komitetu Psychologii PAN podkreśla, że akty wykonawcze do ustawy z dnia 6 czerwca 2001 roku nigdy nie zostały uchwalone, co niesie za sobą szereg negatywnych konsekwencji. Wśród tych, wymienia w piśmie m.in. brak nadzoru nad zawodem psychologa  konkretnego ministerstwa, brak podstaw do powołania samorządu zawodowego psychologów czy brak list psychologów (Rady Regionalnych Izb Psychologów nie mają podstaw prawnych, by je tworzyć). 

Odrębną kwestią są przepisy regulujące nabywanie uprawnień, kwalifikacji, kwestie doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego psychologów. Każdy, kto skończy studia II stopnia na kierunku psychologia uzyskuje tytuł magistra psychologii, co, zgodnie z  obowiązującym obecnie prawem, uprawnia go do wykonywania zawodu w pełnym zakresie, na równi z osobami, które uzyskały magisterium po ukończeniu studiów psychologicznych I i II stopnia (czyli jednolitych studiów magisterskich). 

Komitet Psychologii PAN zdecydowanie sprzeciwia się takiej formie kształcenia psychologów. Osoba, która uzyskała tytuł licencjata na kierunku innym niż psychologia, a studia z psychologii ograniczyła zaledwie do 2-letnich studiów magisterskich, nie jest należycie przygotowana do wykonywania zawodu psychologa. „Wiedzy z zakresu psychologii nabytej przez taką osobę wyłącznie na studiach II stopnia, w żadnym wypadku nie można porównać z wiedzą i doświadczeniem praktycznym studenta, który tytuł magistra psychologii uzyskał po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich lub w ramach studiów I stopnia na kierunku psychologia” – czytamy w piśmie do MRPiPS. 

W cenie KP PAN, niedopuszczalne jest, by osoby nie mające odpowiedniej wiedzy, niekompetentne, decydowały o życiu i zdrowiu pacjentów. Przypomniano, że psycholodzy pracują z dziećmi, osobami chorymi, współdecydują o leczeniu  i wydają opinie na rzecz wymiaru sprawiedliwości. 

KP PAN zwrócił się więc o zmianę przepisów i wprowadzenie ograniczenia w postaci dopuszczenia do wykonywania zawodu jedynie osoby, które ukończyły pięcioletnie studia magisterskie (jednolite lub w systemie 3+2) na kierunku psychologia. 

 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Newsletter

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Pulsu Medycyny.
Podaj swój email.