Jak walczyć z zakażeniami szpitalnymi? Eksperci do Ministra Zdrowia

Lista działań, których wdrożenie pozwoliłoby opanować epidemię zakażeń szpitalnych i pomóc odbudować zaufanie pacjentów do placówek medycznych, trafiła do Ministra Zdrowia.

Według szacunków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) zakażeniom związanym z opieką zdrowotną (ZZOZ) co roku w Unii Europejskiej ulega ponad 4,1 mln pacjentów, z czego 37 tys. umiera. Ze względu na brak odpowiedniego raportowania, w Polsce liczba przypadków śmiertelnych nie jest dokładnie znana, ale szacuje się ją również na kilkadziesiąt tysięcy osób. Wielu spośród nich można zapobiec. 

Zakażenia szpitalne - jak im zapobiegać?

Leczenie zakażeń związanych z opieką zdrowotną stanowi znaczne obciążenie finansowe dla szpitali (rocznie od 2 do 3 mln złotych). Jednak sumy te to ułamek ogólnego zestawienia skutków społecznych i m.in. roszczeń czy wypłat odszkodowań obciążających szpitale. Wydatki te można zmniejszyć dzięki poprawie organizacji pracy i kontroli zakażeń, a także zwiększeniu zaangażowanie personelu i usługodawców danej placówki. Wielu infekcjom można zapobiec przez usprawnienie i koordynację działań na poziomie systemowym.

Systemowe ujęcie problemu zostało wypracowane podczas pierwszego spotkania nowo powstałej Grupy Ekspertów ds. Zwalczania Zakażeń Związanych z Opieką Zdrowotną (ZZOZ). 

"Na polu ogromnego postępu, jaki odnotowujemy w chorobach zakaźnych, czarną plamą są zakażenia szpitalne – mówił w trakcie posiedzenia zespołu ds. zdrowia publicznego prof. Andrzej Gładysz, przewodniczący Grupy Ekspertów ds. ZZOZ, Pełnomocnik Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Musimy dążyć do tego, żeby konsekwentnie kontrolować i monitorować przypadki zakażeń – nie po to, by napiętnować środowisko lekarskie, ale żeby móc dokładnie przeanalizować sytuację i pochylić się nad wnioskami.  

Grupa Ekspertów ds. ZZOZ została ukonstytuowana w celu opracowania standardów zapobiegania ZZOZ oraz Kodeksu Postępowania zorientowanego na obniżenie ich poziomu o 20 proc., zgodnie z celami wytyczonymi przez Parlament Europejski. Eksperci wskazali na konieczność systemowego ujęcia problemu, przez m.in. zapewnienie wyróżnień i innych form pozytywnej motywacji placówek ochrony zdrowia, które uznają, że kryterium bezpiecznego świadczenia usług stanowi podstawę dobrego wizerunku placówki. Konieczna jest także edukacja personelu medycznego, poprawa profilaktyki zakażeń poprzez racjonalizację antybiotykoterapii  realizując przez to program przeciwdziałania rozszerzaniu antybiotykooporności oraz wdrożenie jednolitych standardów i metodologii raportowania. 

"W Polsce niezbędne jest zapewnienie pozytywnej motywacji dla szpitali, zachęcenie do wdrożenia odpowiednich rozwiązań w celu ograniczenia ZZOZ np. przez większe premiowanie odpowiednich procedur. Obecnie obowiązuje w tym zakresie wiele regulacji, niestety część z nich to „martwe prawo”, należałoby zatem uszczegółowić przepisy i wprowadzić m.in. wymóg walidacji, a nie tylko raportowania zakażeń. Koniecznie należy wprowadzić także centralny rejestr kontroli zakażeń szpitalnych, który usprawni kontrolę nad rozprzestrzenianiem się infekcji " – wyjaśnił dr n. med. Paweł Grzesiowski, przewodniczący Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa, prezes Fundacji „Instytut Profilaktyki Zakażeń”.

"Trzeba wzmocnić rolę pielęgniarek epidemiologicznych, które mają znaczną wiedzę w zakresie profilaktyki zakażeń i odpowiednich procedur a są dziś niedoceniane w szpitalach i praktycznie pozbawione niezależności oraz uprawnień egzekucyjnych" – mówi prof. PUM dr. hab. med. Maria Gańczak z Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Eksperci podkreślali, że zasadnym byłoby uczynienie kontroli zakażeń szpitalnych wiodącym kryterium systemu akredytacji dla szpitali. 

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Newsletter

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Pulsu Medycyny.
Podaj swój email.