Komunikat MZ w sprawie nowelizacji ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

Nowelizacja zmienia przepisy, które budziły wątpliwości interpretacyjne, zwiększa też uprawnienia zawodowe pielęgniarek i położnych, a także rozszerza katalog zadań realizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych.

Wprowadzone zmiany:

- Uznanie za wykonywanie zawodu także nauczania przez pielęgniarkę lub położną innych zawodów medycznych, jeżeli w programach kształcenia wymagany będzie udział pielęgniarki lub położnej.
Dotąd ustawa uznawała działalność dydaktyczną za wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej tylko wtedy, gdy dotyczyła ona kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych.

- Eliminacja wątpliwości interpretacyjnych dotyczących obliczania wymiaru urlopu szkoleniowego przysługującego pielęgniarce lub położnej podejmujących kształcenie podyplomowe w ramach specjalizacji oraz dotyczące podjęcia zawodu po przerwie.

- Doprecyzowanie przepisów ustawy umożliwiających zwiększenie liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły corocznie rozpocząć specjalizację dofinansowaną ze środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

- Zwiększenie dostępu cudzoziemców do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

- Ujednolicenie wymogów dotyczących odpowiedniego wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w publicznych szkołach.

- Umożliwienie Ministrowi Zdrowia szybsze niż dotychczas pozyskiwanie danych dotyczących poziomu zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich i położniczych w podmiotach leczniczych.

- Rozszerzenie  katalogu zadań realizowanych przez samorząd zawodowy pielęgniarek i położnych, a finansowanych z budżetu państwa (z części pozostającej w dyspozycji Ministra Zdrowia) o zadania związane z zawieszaniem, pozbawianiem i ograniczaniem prawa wykonywania zawodu oraz prowadzeniem postępowań w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względów zdrowotnych.

- Nadanie pielęgniarkom i położnym posiadającym tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa uprawnienia do wystawiania recept na niektóre leki w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia (tj. 3 listopada 2015 r.), z wyjątkiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

Szczegółowe informacje: Ministerstwo Zdrowia

 

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Newsletter

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Pulsu Medycyny.
Podaj swój email.