Avastin kontra Lucentis w leczeniu AMD

Marta Koton-Czarnecka

Nowe badania naukowe potwierdzają, że stosowanie ranibizumabu w leczeniu AMD jest bezpieczniejsze niż terapia bewacyzumabem.

Na początku maja br, w Ford Lauderdale na Florydzie, podczas zjazdu Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) przedstawiono wyniki dwóch badań , w których porównywano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania ranibizumabu (Lucentis, Novartis) i bewacyzumabu (Avastin, Roche/Genentech) u chorych ze zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (AMD). Oba leki są antagonistami receptora VEGF, ale ich mechanizmy działania istotnie różnią się od siebie. Bewacyzumab jest lekiem onkologicznym, ale często wykorzystywany jest eksperymentalnie, poza zarejestrowanymi wskazaniami w leczeniu AMD.

Pierwszym z prezentowanych badań była analiza retrospektywna przeprowadzona z wykorzystaniem danych z bazy amerykańskiego, rządowego programu ubezpieczeniowego Medicare. Wykazała ona, że u pacjentów z wysiękową postacią AMD otrzymujących doszklistkowe wstrzyknięcia leku Avastin występuje więcej ciężkich działań niepożądanych niż u pacjentów leczonych ranibizumabem. W grupie Avastinu stwierdzono 11 proc. wzrost ryzyka zgonu i 57 proc. wzrost ryzyka udaru krwotocznego mózgu w porównaniu z pacjentami otrzymującymi Lucentis.

Druga prezentacja dotyczyła wyników badania klinicznego CATT (Comparison of Age-related Macular Degeneration Treatment Trials: Lecentis-Avastin Trial) obejmującego 1208 pacjentów z AMD. Dowiedziono w nim, że wśród chorych otrzymujących Avastin doszło do nominalnie większej liczby zgonów niż w grupie Lucentisu (15 vs 9 zgonów po roku stosowania jednego lub drugiego leku). Ryzyko ciężkich zdarzeń niepożądanych prowadzących do hospitalizacji w grupie bewacyzumabu wynosiło 24 proc., podczas gdy w grupie ranibizumabu 19 proc. Wyniki uzyskane w badaniu CATT zostały również opublikowane w New England Journal of Medicine (NEJM 2011, 364:1897-1908).

Firma Novartis poinformowała, że rozpoczęła zakrojony na szeroką skalę program badań obserwacyjnych LUMINOUS, który ma dostarczyć dodatkowych dowodów naukowych na temat długookresowej skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku Lecentis w warunkach codziennej praktyki lekarza okulisty.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Newsletter

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Pulsu Medycyny.
Podaj swój email.