Udar mózgu: łączenie aspiryny i dipirydamolu

dr n. biol. Marta Koton-Czarnecka; ; ;

Wyniki randomizowanego badania klinicznego ESPRIT (The European/Australasian Stroke Prevention in Reversible Ischaemia Trial), opublikowane 20 maja br. wskazują, że terapia przeciwpłytkowa z użyciem aspiryny i dipirydamolu jest skuteczniejsza niż sama aspiryna w prewencji wtórnej udaru mózgu u pacjentów po przebytym niedokrwieniu mózgu pochodzenia tętniczego.;

Dipirydamol jest związkiem o działaniu antyagregacyjnym, dopuszczonym do stosowania u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym mózgu pochodzenia pozasercowego, jako wspierający leczenie kwasem acetylosalicylowym (ASA). Wykorzystanie go w profilaktyce wtórnej udaru mózgu jest zgodne z wytycznymi terapii przeciwpłytkowej Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z 2005 r.
Prawdopodobieństwo wystąpienia poważnego, zagrażającego życiu udaru mózgu jest duże także u osób, które przebyły przemijające niedokrwienie mózgowe. W ciągu pięciu lat od tego incydentu udar mózgu przechodzi 30 proc. pacjentów. Kilka wcześniejszych badań nad skutecznością profilaktyki dużego udaru mózgu, opartej na leczeniu skojarzonym aspiryną i dipirydamolem u chorych z przebytym przemijającym niedokrwieniem nie dało jednoznacznych wyników. W celu wyjaśnienia tej kwestii zaprojektowano badanie ESPRIT. Przeprowadzono je bez sponsoringu firm farmaceutycznych, w 79 ośrodkach w 15 krajach.
Uczestnikami badania zostało 2739 pacjentów, u których wystąpiło przemijające niedokrwienie mózgowe lub udar niedokrwienny mózgu o lekkim przebiegu w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Zakwalifikowano ich do dwóch grup - 1376 osób do grupy leczonej aspiryną w dawkach od 30 do 325 mg/dobę, a 1363 do grupy leczonej aspiryną w kombinacji z dipirydamolem, podawanym dwukrotnie w ciągu doby w dawce 200 mg (nazwa handlowa preparatu Aggrenox lub Asasantin retard, w zależności od kraju, Boehringer Ingelheim). W 80 proc. przypadków stosowano dipirydamol o przedłużonym czasie uwalniania. Czas obserwacji pacjentów wyniósł od 3 do 5 lat (średnio 3,5 roku).

Zadecyduje wysoka cena

Za złożony punkt końcowy badania przyjęto zgon z przyczyn naczyniowych, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego i duże krwawienia. Zdarzenia składające się na punkt końcowy wystąpiły u 13 proc. pacjentów otrzymujących terapię dwulekową oraz u 16 proc. osób leczonych samą aspiryną. Zastosowanie terapii skojarzonej przyniosło 20-procentową redukcję relatywnego ryzyka wystąpienia punktu końcowego. Pacjenci leczeni ASA w skojarzeniu z dipirydamolem częściej przerywali terapię, głównie z powodu bólów głowy (z badania wycofało się 17 proc. pacjentów z grupy leczonej aspiryną i dipirydamolem oraz 2 proc. spośród leczonych aspiryną).
Uzyskane rezultaty wskazujące na większą skuteczność kombinacji aspiryny i dipirydamolu w prewencji wtórnej incydentów niedokrwienia mózgu po uprzednim niedokrwieniu pochodzenia naczyniowego są zgodne z wcześniejszymi wynikami badania ESPS-2 (European Stroke Prevention Study - 2). Wyższość terapii dwulekowej nad monoterapią z wykorzystaniem aspiryny została wykazana w metaanalizie obejmującej wyniki wszystkich dotychczasowych badań dotyczących tego zagadnienia. Przełożenie uzyskanych rezultatów na codzienną praktykę kliniczną nie będzie jednak łatwe, ze względu na nieporównywalnie niższy koszt leczenia samą aspiryną. Według danych amerykańskich, miesięczna terapia lekiem Aggrenox kosztuje 122 USD, podczas gdy monoterapia aspiryną mniej niż 2 USD.

Oczekując na wyniki PRoFESS

Kwestię skutecznej profilaktyki wtórnej udaru mózgu ostatecznie rozstrzygnąć powinny oczekiwane w 2008 r. wyniki badania klinicznego PRoFESS (Prevention Regiment For Effectively avoiding Second Stroke). W badaniu tym udział bierze rekordowa liczba 20 tys. pacjentów z 35 krajów, a jego celem jest porównanie terapii skojarzonej kwasem acetylosalicylowym i dipirydamolem z leczeniem klopidogrelem.

Źródło: Lancet 2006, 367: 1665-1673.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie prawa w tym Autora, Wydawcy i Producenta bazy danych zastrzeżone. Jakiekolwiek dalsze rozpowszechnianie artykułów zabronione.

Komentarze

Polecamy

Newsletter

Zapisz się do bezpłatnego newslettera Pulsu Medycyny.
Podaj swój email.